Romeo i Julia
Romeo and Juliet

          Merkucjo wchodzi do pokoju, rozgląda się po nim… i pada na kolana, szlochając. Na podłodze leżą Romeo i Julia, niewątpliwie martwi – i to już od dłuższej chwili. Ich ciała są otoczone kawałkami szkła i sporą kałużą wody. Okno pomieszczenia jest otwarte, zasłony unoszą się na ostrym wietrze. Drzwi były zamknięte aż do momentu, kiedy Merkucjo przez nie wszedł. Co się tu wydarzyło? Czy mamy do czynienia z morderstwem? A może zbiorowym samobójstwem?

Odpowiedź

            Mercutio enters the room, looks around it… and falls to his knees, sobbing. On the floor Romeo and Juliet are lying, udoubtedly dead – and it’s been for a long time since they’re that. Their bodies are surrounded by broken glass and a large puddle of water. The window of the room is open, the curtains rise at a sharp wind. The door had been closed until Mercutio entered. What happened here? Are we dealing with a murder? Or maybe a collective suicide?

Answer