O mnie
About me

Monika Cisek

Jestem absolwentką studiów magisterskich: filologia angielska z językiem niemieckim ze specjalizacją przekładoznawczą na Uniwersytecie Jagiellońskim. Wcześniej na tej samej uczelni i kierunku ukończyłam studia licencjackie. Swoje umiejętności językowe wykorzystuję tłumacząc  teksty i pomagając osobom chcącym pozyskać lub poprawić swoją znajomość języka angielskiego czy niemieckiego oraz obcokrajowcom uczącym się polskiego.

Pasjonuje mnie poznawanie ciekawych historii i legend powiązanych z różnymi miejscami w Polsce i na świecie. Moje rodzinne miasto – Kraków – jest skarbnicą takich opowieści. Szczególnie interesujące są w nich dla mnie wątki kryminalne, a książki i podcasty o tej tematyce należą do moich ulubionych.

Jeśli chcesz:

  • poprawić swoją znajomość języka angielskiego lub niemieckiego, nauczyć się języka polskiego lub poprawić jego znajomość podczas zdalnych spotkań  „1 na 1” dopasowanych do Twoich potrzeb
  • skorzystać z moich umiejętności tłumaczeniowych (oferuję przekłady z języka angielskiego i niemieckiego na polski i odwrotnie)
  • uzyskać weryfikację tekstu napisanego po angielsku lub niemiecku

to napisz do mnie wiadomość na adres e-mail: m_cisek@tlen.pl lub skontaktuj się ze mną przez wiadomość prywatną na Instagramie.

Monika Cisek

I am a graduate of the Master’s programme: English Studies with German with a specialisation in translation studies at Jagiellonian University. Previously, I completed my Bachelor’s degree at the same university and faculty. I use my language skills by translating texts and helping people who want to acquire or improve their knowledge of English or German and foreigners learning Polish.

I am passionate about learning interesting stories and legends related to various places in Poland and around the world. My hometown, Kraków, is a treasury of such stories. I find crime plots particularly interesting, and books and podcasts on this subject are among my favourites.

If you want to:

  • improve your English or German proficiency, learn Polish, or improve your Polish proficiency during remote „1-on-1” meetings tailored to your needs
  • make use of my translation skills (I offer translations from English and German to Polish and vice versa)
  • get a language verification (proofreading) of a text written in English or German

then email me at: m_cisek@tlen.pl or contact me via private message on Instagram.