Uśmiechnij się
Smile

​ KLIKNIJ NA OBIEKT ABY GO POWIĘKSZYĆ

Kot, który odwiedził ogród mojej mamy i sikorka sfotografowana na świerku koło bloku w którym mieszkam.
A cat that visited my mother’s garden and a tit photographed on a spruce tree near the block of flats in which I live.


„Widziałam już koty bez uśmiechu – pomyślała Alicja – ale uśmiech bez kota widzę po raz pierwszy w życiu. To doprawdy nadzwyczajne!”
– Lewis Carroll, „Przygody Alicji w Krainie Czarów”
“’Well! I’ve often seen a cat without a grin,’ thought Alice 'but a grin without a cat! It’s the most curious thing I ever saw in my life!”
– Lewis Carroll, „Alice’s Adventures in Wonderland”

Zdjęcie zrobione w Lasku Mogilskim w Krakowie
A photo taken in Lasek Mogilski (Mogilski Forest) in Kraków, Poland


Zdjęcie zrobione w Lasku Mogilskim w Krakowie
A photo taken in Lasek Mogilski (Mogilski Forest) in Kraków, Poland


Przylasek Rusiecki – obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta, znajdujący się w jej wschodniej części.
W Przylasku znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych, powstałych po zalaniu wyrobisk żwirowni. Nad jednym z nich znajduje się plaża z kąpieliskiem „Przylasek Rusiecki”, a stawy to tereny wędkarskie. Można tam zrobić wiele ciekawych zdjęć 😉
Przylasek Rusiecki – an area of Kraków that is part of District XVIII Nowa Huta, located in its eastern part.
There are a dozen or so water reservoirs in Przylasek, created after flooding the gravel pits. Above one of them, there is a beach with the „Przylasek Rusiecki” bathing beach, and the ponds are fishing grounds. You can take many interesting photos there 😉

Przemyślenia muzyczno-literackie…
Musical and literary reflections…

Żabia filozofia…
Frog philosophy…

Obiecuję, że nie lecę sobie w kulki!
I promise I have not lost my marbles!

Ta mała „biedronka” brała udział w sesji zdjęciowej w Przylasku Rusieckim. Pozowanie zmęczyło ją tak bardzo, że… usnęła. Jest urocza, prawda? Dostałam ją jako jeden z prezentów od mojego taty na osiemnaste urodziny.
This little „ladybird” took part in a photoshoot in Przylasek Rusiecki. Posing tired her so much that she… fell asleep. She’s cute, isn’t she? I got her from my Dad as one of the gifts for my eighteenth birthday.


Zdjęcie zostało zrobione w Łańcucie. Ktoś miał bardzo ciekawy pomysł na wielkanocną dekorację…
The photo was taken in Łańcut, Poland. Someone had a very interesting idea for an Easter decoration…


„Kochaj bliźniego swego jak siebie samego” – mural zauważony przeze mnie kilka dni temu, podczas wycieczki do warszawskiej dzielnicy Wola
„Thou shalt love thy neighbour as thyself” – a mural noticed by me several days ago, during a trip to the Wola district of Warsaw


Dekoracja ustawiona na jednej z ulic w Tarnowie. Dzięki niemu turyści parkujący w tym miejscu łatwo odnajdą swój samochód… Tylko to sobie wyobraźcie:
– Pamiętasz gdzie zaparkowaliśmy?
– Nazwa ulicy wyleciała mi z głowy, ale był tam ten wielki, kolorowy słoń. Na pewno trafimy!
Decoration set on one of the streets in Tarnów. Thanks to it, tourists parking in this place will easily find their car… Just imagine:
„Do you remember where we parked?”
„The name of the street slipped my mind, but there was that huge colourful elephant there. We will definitely find it!”

Szyld nad wejściem do sklepu w Tarnowie. Ten kto go zaprojektował ma genialne poczucie humoru… 😀 [Polskie słowo „szop”, będące nazwą zwierzęcia, wymawia się identycznie jak angielskie słowo „shop” oznaczające „sklep”]
A sign over the entrance to a shop in Tarnów, Poland, reading „Renunciations are unhealthy”. Whoever designed it had a brilliant sense of humour… 😀 [The Polish word „szop”, meaning „raccoon”, is pronounced identically with the English word „shop”]


Zdjęcie zrobione w Budapeszcie, niedaleko Zoo. „Uwaga na zebrę”… Czy ktoś naprawdę myślał, że zebra mogłaby chcieć uciec ze swojego wybiegu, a później nie tylko zwiedzić cały teren ogrodu, ale także wybrać się na wycieczkę w miasto? 😀
A photo that was taken in Budapest, near the Zoo. „Watch out for the zebra”… Did someone really think that a zebra might want to run away from his paddock, and then not only explore the whole area of the garden, but also take a trip into the city? 😀


Cytat pochodzi z książki „365 myśli o miłości, pokoju i nadziei” wydawnictwa Jedność. Projekt obrazka jest mój własny.
The quote comes from the book „365 Thoughts about Love, Peace and Hope” by the Jedność publishing house. The design of the picture is my own.


Ciekawy sposób przypominania sobie o konieczności tankowania samochodu – obrazek przedstawiający głodnego Kota Simona (Simon’s Cat), postać z tego kanału na YouTube: https://www.youtube.com/user/simonscat
An interesting way of reminding yourself of the necessity of refuelling your car – a picture showing hungry Simon’s Cat, a character from this channel on YouTube: https://www.youtube.com/user/simonscat


Balon tego Pixie jest jeszcze jednym wspólnym dziełem moich rodziców.
The balloon of this Pixie is one more joint work of my parents.


Ten Pixie był tak zafascynowany książką „W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a, że postanowił powtórzyć wyczyn głównego bohatera, używając do tego… balonu na gorące powietrze. Ciekawe, czy mu się uda… 😀 (balon jest wspólnym dziełem moich rodziców, widoczny na ostatnim zdjęciu ogród innego Pixie to dzieło mojego taty).
This Pixie was so fascinated with the book „Around the World in Eighty Days” by Jules Verne that he decided to repeat the achievement of the main character, using a… hot air balloon for that. I wonder if he will succeed… 😀 (the balloon is a joint work of my parents, the garden of another Pixie visible in the last photo is my father’s work).

 


Właściciel Gossip Cafe na ulicy Św. Jana w Krakowie miał… specyficzne poczucie humoru.
TŁUMACZENIE: po lewej: „Einstein przed naszą kawą i omletem”; po prawej: „po naszej kawie i omlecie”
The owner of Gossip Cafe on Św. Jana Street [St John Street] in Kraków had a… peculiar sense of humour.


Jeż-artysta
Artist hedgehog

„Krecik z czeskiej kreskówki chciał mieć spodenki z kieszeniami, żeby zawsze mieć swoje „skarby” przy sobie. Ja nie potrzebuję spodenek, żeby móc nie rozstawać się z moimi kredkami… Wystarczy, że użyję ich jako kolców!”
„Mole from the Czech cartoon wanted to have shorts with pockets to always have his „treasures” with him. I don’t need shorts to be able to hang on to my coloured pencils… I just need to use them as spikes!”


„Jestem początkującym aniołem stróżem. „Mój” człowiek ostatnio zainteresował się robieniem na drutach. Chciałem mu pomóc, ale chyba nie do końca dobrze mi to wyszło… Zaplątałem się we włóczkę! Teraz sam potrzebuję pomocy…”
„I am a beginner guardian angel. „My” human has recently become interested in knitting. I wanted to help them, but I do not think it worked out well… I got tangled in the yarn! Now I need help myself…”


Przyłapany na gorącym uczynku 😉 (widok z mojego okna)
Caught red-handed 😉 (view from my window)


20180616_194629

Sławomir Mrożek, Jeż Patriota. Figurki ustawione kilka miesięcy temu na Plantach w Krakowie z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej.
Sławomir Mrożek, Hedgehog Patriot. Figurines placed at the Planty Park in Kraków several months ago, on the occasion of the approaching 100th anniversary of Poland’s regaining of independence after the end of World War I.


„Cóż… Może i nie wygram konkursu na największe czy najcięższe warzywo, ale z pewnością mógłbym wygrać, gdyby ogłosili konkurs na najweselsze warzywo! Albo na warzywo z najładniejszym uśmiechem!” 😀 Dynia została kupiona w kiosku z warzywami – już z domalowaną twarzą. Rowerek jest dziełem mojego taty, został zrobiony z drewna 4 gatunków drzew: czereśni, dębu, buka i wiązu.
„Well… Maybe I won’t win the competition for the largest or the heaviest vegetable, but I could surely win if they announced a competition for the most joyful vegetable! Or for a vegetable with the prettiest smile!” 😀 The pumpkin was bought in a kiosk with vegetables – with a face already painted. The little tricycle is the work of my father, it was made of wood of 4 species of trees: cherry, oak, beech and elm.


Konik – z drzewa koń na biegunach,
zwykła zabawka, mała huśtawka,
a rozkołysze, rozbawi.
Konik – z drzewa koń na biegunach,
przyjaciel wiosny, uśmiech radosny,
każdy powinien go mieć.”
(fragment piosenki „Konik na biegunach” napisanej w 1960 roku przez Franciszka Serwatkę do muzyki Jacka Dybka; najbardziej znane jest wykonanie Urszuli z 1996 roku; źródło tekstu: Tekstowo.pl; tłumaczenie własne)
„A small horse – a rocking horse made of wood,
an ordinary toy, a small swing,
and it will swing you, amuse you.
A small horse – a rocking horse made of wood,
a friend of spring, a joyful smile,
everyone should have it.”
(a fragment of the song „Konik na biegunach” [„A small rocking horse”], written in 1960 by Franciszek Serwatka to the music by Jacek Dybek, the best-known performance is by Urszula, from 1996; source of original text in Polish: Tekstowo.pl; the translation is my own)


Zdaje się, że Franciszek Serwatka myślał o nieco innym „koniku na biegunach”, kiedy pisał tę piosenkę… 😉 Zdjęcie wykonane zostało podczas Pikniku Niepodległościowego na Rynku Głównym w Krakowie.
It seems that Franciszek Serwatka had a bit different „small rocking horse” in mind while writing this song… 😉 The photo was taken during the Independence Picnic at the Main Market Square in Kraków.


Jak Guliwer w krainie Liliputów…
Like Gulliver in the country of Lilliput…SONY DSC

SONY DSC


Znak ustawiony przed zamkiem w miejscowości Eger (Węgry). W dosłownym tłumaczeniu podpis pod nim znaczy „Głośne dźwięki!”. Bardzo to uprzejme ze strony tego, kto go tam umieścił, że ostrzegł osoby o słabych nerwach, zanim weszły na teren dziedzińca…
A sign placed in front of the castle in the town of Eger (Hungary). Literally translated, the caption under it means „Loud sounds!”. It’s very kind of whoever placed it there that they warned people with weak nerves before they entered the courtyard area…SONY DSC


SONY DSCSONY DSC

Spokojnie, to tylko zwykły, przyjaźnie nastawiony struś – po prostu chciał się upewnić, jakie miałam zamiary.  😉 Zdjęcie z ZOO w Miskolcu (Węgry)
Relax, it’s just a normal, friendly ostrich – it just wanted to make sure what my intentions were.  😉 
Photo from the ZOO in Miskolc (Hungary)


SONY DSC

Zdjęcie z ZOO w Miskolcu (Węgry)
Photo from the ZOO in Miskolc (Hungary)


„Chcesz śmiesznie wyglądać, to wejdź…” Ten mieszkaniec wsi Żarki pod Częstochową ma dość… specyficzne poczucie humoru… A może to jego pies wymyślił to ostrzeżenie?  😉
„If you want to look funny, then come in…” This inhabitant of the village Żarki near Częstochowa has quite a… peculiar sense of humour… Or maybe it was his dog who came up with this warning?  😉

SONY DSC


pukanie zepsute

Pixie postanowiły wziąć przykład z rysownika Zbigniewa Lengrena (1919-2003), który umieścił napis tej właśnie treści na drzwiach swojej pracowni.
The pixie decided to take an example from the cartoonist Zbigniew Lengren (1919-2003), who placed an inscription of this content on the door of his studio.


Zdjęcie koguta rasy „gołoszyjka” wykonane w zoo w Budapeszcie. On i jego przyjaciel chcieliby złożyć wam życzenia… 😉 Hej, Biały Króliku, czy dzisiaj będziesz mógł zrobić sobie przerwę od gry w krykieta?
A picture of the rooster of „Transilvanian naked neck chicken” breed taken in the zoo in Budapest. He and his friend would like to give you wishes… 😉 Hey, White Rabbit, will you be able to take a break from playing cricket today?

SONY DSC


„Już znalazłem sukienkę, teraz muszę jedynie poczekać na księżniczkę, która zdecyduje się mnie pocałować i poślubić, kiedy znowu będę księciem!” Ktoś chyba powinien uświadomić tę żabę, że w Krakowie już nie ma księżniczek, a większość „zwykłych” kobiet dawno przestała wierzyć, że pocałowanie żabiej mordki pozwoli im znaleźć zaczarowanego księcia! Zdjęcie wykonane na ulicy Długiej w Krakowie.
„I’ve already found the dress, now I just have to wait for the princess who decides to kiss and marry me when I’m a prince again!” Someone should probably make the frog realise that there are no more princesses in Kraków, and most of the „ordinary” women have long ceased to believe that kissing a frog’s muzzle will allow them to find an enchanted prince! The photo was taken on Długa Street in Kraków.


Niedziela Palmowa… Za tydzień Wielkanoc. W związku z tym sklep „Pottery Home Bolesławiec” na ulicy Sławkowskiej w Krakowie, sprzedający wyroby ceramiczne z Bolesławca, ustawił na swojej wystawie nowe elementy. Spójrzcie na ten dzbanek – w porównaniu z pozostałymi przedmiotami wygląda jak Guliwer w krainie Liliputów!
Palm Sunday… It’s Easter next week. Therefore, the store „Pottery Home Bolesławiec” on Sławkowska Street in Kraków, selling pottery from Bolesławiec*, placed new elements in its window. Look at this jug – in comparison with other items it looks like Gulliver in the Land of Lilliput!
*Info for my foreign readers who might not know that: Bolesławiec is a Polish town in Silesia, known for pottery; the products made there are painted in a distinctive way – decorated with flower motives, mostly in white, red, and shades of blue.


Jeśli autor tego cytatu miał rację, to „skrzydła” mojego taty poniosły go w bardzo ciekawym kierunku, kiedy tworzył stanowisko dla tego pixie… Tak, jest to ten sam miły stworek, który cytował „Opowieść Wigilijną” w Święta Bożego Narodzenia! Tyle, że teraz ma lepsze warunki zamieszkania. Własny domek, latarnię pod którą może siedzieć i czytać ulubione książki…
If the author of this quote was right, then my dad’s „wings” moved him in a very interesting direction when he was creating the stand for this pixie… Yes, that’s the same nice pixie that quoted „A Christmas Carol” on Christmas! But now he has better living conditions. His own little house, a lantern under which he can sit and read his favourite books…


ULICA JASIA

ULICA CZERWONEGO KAPTURKA

2 ulice w Krakowie nazwane imieniem… Jasia i Małgosi oraz Czerwonego Kapturka. Ktoś musiał chyba uwielbiać te opowieści…
2 streets in Kraków named after… Hansel and Gretel (first photo) and Little Red Riding Hood (second photo). Someone must have loved these tales…


Nadchodzą Walentynki… Zobaczcie jak przygotowuje się do tego święta jedna z krakowskich restauracji (drogowskaz na ulicy Sławkowskiej). Urocze, prawda?
Valentine’s Day is coming… Look at how one of the Cracow restaurants is preparing for this holiday (signpost on Sławkowska Street). Cute, isn’t it?

rower xx


Ciekawe ile czasu zajęło stworzenie tego dzieła. Jego twórca zajął jedno z wysokich miejsc w kategorii szopek miniaturowych. Więcej zdjęć z tegorocznej wystawy szopek krakowskich tutaj: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/krakowskie-szopki-2018/
I’m curious how much time it took to creat this piece. Its creator got one of the high places in the category of miniature nativity scenes. More photos from this year’s exhibition of Kraków nativity scenes here: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/krakowskie-szopki-2018/



Najładniejsza_pora_roku

„Najładniejszą porą roku są ferie, nawet zimowe.” Zdjęcie zostało wykonane na wystawie Księgarni Pod Globusem na ulicy Długiej w Krakowie. Ktoś miał oryginalny pomysł na reklamę tego miejsca…
„The most beautiful time of year are holidays, even the winter ones.” The photograph was taken at the Księgarnia Pod Globusem (Under The Globe Bookstore) on Długa Street in Kraków. Someone had an original idea for advertising this place…


Cudowny prezent, który dostałam od przyjaciół z USA – oficjalnie „Dziadek Mróz”, ale bardziej kojarzy mi się z personifikacją Starego Roku. Kiedy go dostałam, „Dziadek Mróz” był płaską paczką z 4 kawałkami materiału i kłębkiem kolorowych nici w środku. Napis na zdjęciu przedstawiającym przewidywany efekt końcowy głosił, że złożenie tych elementów w całość ma być „łatwe”, ale wcale takie nie było. 😀 No cóż, jedno jest pewne: efekt końcowy jest równie cudowny jak to, co przewidział twórca projektu.
A wonderful gift that I got from my friends from the USA – officially „Jack Frost”, but I associate him more with the personification of the Old Year. When I got him, „Jack Frost” was a flat package with 4 pieces of cloth and a bundle of coloured threads inside. The inscription in the picture depicting the expected final effect stated that putting these elements together would be „easy”, but it was not. 😀 Well, one thing is certain: the end result is just as wonderful as what the designer of the project envisaged.


bieg 1Doroczny Krakowski Bieg Sylwestrowy. Niby nic niezwykłego, ale przyjrzyjcie się dobrze… Widzicie ten słupek informacyjny na drodze? To jeden z biegaczy 😆 Każdy kto chce, może przyjść na ten bieg w przebraniu; najlepszy strój dostaje nagrodę na zakończenie imprezy. Start and meta biegu są na Placu Szczepańskim, natomiast ja natkęłam się na tego człowieka na ulicy Floriańskiej. W innym miejscu spotkałam grupę kilku biegaczy niosących olbrzymią planszę do gry – prawdopodobnie do chińczyka, zważywszy na to, że towarzyszyły im 2 osoby w spiczastych chińskich kapeluszach. Ta grupa oraz pokazany na zdjęciu „słupek” najbardziej zapadli mi w pamięć.
Annual Krakow New Year’s Run. Supposedly nothing unusual, but take a good look… Do you see this informative post on the road? It’s one of the runners: lol: Anyone who wants to can come to this run in disguise; the best outfit gets the prize at the end of the event. The start and finish line are on Szczepański Square, while I stumbled upon this man on Floriańska Street. In another place, I met a group of runners carrying a huge game board – probably Mensch ärgere dich nicht, given that they were accompanied by two people in pointy Chinese hats*. This group and the „post” shown in the picture were the most memorable for me.
*this game has 2 names in Polish: one that is literally translated from German („człowieku, nie denerwuj się” – „do not get angry, man”) and one that literally means „the Chinese [man]”; the people whom I saw most probably dressed up to match the second one.


Mały, uroczy pingwinek w Ostravie… Ale ten kto go stworzył zapomniał chyba, że dziób stanowi „usta” ptaka, co skończyło się tym, że nasz maluszek ma… podwójny uśmiech.  😆
A cute little penguin in Ostrava… But the person who made him might have forgotten that a beak is the bird’s „mouth”, which ended up with our little one having… a double smile.  😆


Czyżby mieszkańcy Ostravy chcieli mieć swojego Batmana? Tylko po co mu lampa górnicza…?
Did the inhabitants of Ostrava want to have their own Batman? But what does he need a miner’s lamp for…?

 


Spójrzcie! Zobaczyłam tego dziwaka podczas wizyty w Ostravie. Ciekawe, co miał symbolizować…
Look! I saw this curiosity while visiting Ostrava. I’m curious what it was supposed to symbolise…


pixi mikolaj

„A więc, jak mawiał Mały Tim, niech Bóg nam błogosławi, nam wszystkim!”

Oryginał cytatu: Charles Dickens, „A Christmas Carol” („Opowieść Wigilijna”).
Tłumaczenie cytatu własne.

 


SONY DSCZdjęcie zostało wykonane na Wystawie Figur Stalowych w Krakowie. Więcej: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/wystawa-figur-stalowych-krakow-2017/
The picture was taken at the Exhibition of Steel Figures in Kraków. More: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/wystawa-figur-stalowych-krakow-2017/


„Pada śnieg, pada śnieg…” Zdaje się, że tej róży nie przeszkadza śnieg wokół niej. Zdjęcie wykonane w moim ogródku w grudniu bieżącego roku.  🙂
„Jingle bells, jingle bells…” It seems like this rose is not disturbed by the snow around it. Picture taken in the garden near my window in December this year.  🙂
rosa 1 jpg


zolnierzyk 2 jpg


SONY DSCSONY DSCWyobraźcie sobie, że jesteście turystami odwiedzającymi czeskie miasto Ołomuniec, wybieracie się do Katedry Świętego Wacława i w jej pobliżu widzicie coś takiego. Po rozszyfrowaniu napisu na „tym czymś” – nieco utrudnionym, jeśli nie znacie języka czeskiego – dowiadujecie się, że jest to… „poezjomat”. Po wciśnięciu przycisku możecie wysłuchać utworów jednego z wymienionych na liście poetów. Dodatkowym atutem „poezjomatu” jest to, że nie musicie zakładać słuchawek, aby go użyć, bo jest on… dość głośny.
Imagine that you are tourists visiting the Czech city of Olomouc, you are going to St. Wenceslas Cathedral and see something like this near it. After deciphering the inscription on „this something” – somewhat difficult if you do not know the Czech language – you get to know that it is… a „poetry machine”. After pressing the button you can listen to the works of one of the listed poets. An additional advantage of the „poetry machine” is that you do not have to wear headphones to use it because it is… quite loud.


Zdjęcie wykonane w Ołomuńcu (Czechy). Ta firma, oferująca „prace ziemne i wykopowe”, miała genialny pomysł na reklamę.  😀 Ciekawe, ilu klientów zdobyli już dzięki Krecikowi*?
Picture taken in Olomouc (Czechia). This company, offering „earthworks and excavations”, had a brilliant idea for advertising.  😀 I’m curious how many clients they have got yet thanks to Mole*.
SONY DSC*Dla tych, którzy nie wiedzą: Krecik (po czesku: Krtek) to postać tytułowa z serii krótkich filmów animowanych (kreskówek produkcji czeskiej (początkowo czecho-słowackiej), których twórcą był Zdeněk Miler. Pierwszy film został wypuszczony w 1957 roku, ostatni w 2002.
*For those who do not know: Krecik (Czech: Krtek, English: Mole) is the title character from a series of short Czech (initially Czechoslovak) animated movies (cartoons) created by Zdeněk Miler. The first film was released in 1957, the last one in 2002.


 

SONY DSC


Mama mojego drogiego przyjaciela Konrada Sumary (tak tak, tego samego Konrada, którego wymieniłam w kilku wpisach na tej stronie!) postanowiła w ostatnim czasie zapewnić mi możliwość poprawiania sobie nastroju na zawołanie. Dlatego też przekazała mi przez Konrada taki oto mały prezent… Genialnie działające – i BARDZO SŁODKIE – lekarstwo na wszelkie stany depresyjne.   😀
Bardzo przepraszam wszystkich, którzy liczyli na podanie nazwy cudownego lekarstwa, ale moja strona nie jest przeznaczona do celów reklamowych.  😉
Mum of my dear friend Konrad Sumara (yes, the same Konrad whom I mentioned in several posts on this site!) has recently decided to give me the opportunity to improve my mood on the call. That’s why she handed on to me, through Konrad, such a small gift… A brilliant – and VERY SWEET – cure for all depressive states. 😀
I apologize to everyone who counted that the name of miracle cure, but my website is not intended for advertising purposes.  😉 

Ingredients:
30% of luck

20% of smile
15% of satisfaction
15% of euphoria
10% of conscience
CAS Number: 
without cash
EXPIRATION DATE:
Depends on you, how long you’ll stand

Increases levels of serotonin, endorphins and flavonoids, and increases energy and satisfaction. Affects the rise of conscience, caries and „flabbing”.
Danger:
serotonism cariesnism „flabbing”

SONY DSCSONY DSC


Światowy Dzień Serca, 2017, Kraków
World Heart Day, 2017, Cracowserce3„Miej serce i patrzaj w serce” – Adam Mickiewicz, „Romantyczność”
„Have a heart and look into thine heart” – Adam Mickiewicz, „Romance”
Hmmm… Wypatrzone na ulicy Czarnowiejskiej w Krakowie. Niestety nie wiem, co to za przybytek w ten sposób ogłasza swoje godziny otwarcia, ale… Jedno wiem z pewnością: właściciel(e) jest/są bardzo kreatywny/kreatywni. 😆


Hmmm… Spotted at Czarnowiejska Street in Cracow. Unfortunately I do not know what shrine announces its opening hours in this way, but… One thing I know for sure: the owner(s) is/are very creative.  😆  czynne

English translation: „Open from noon to closing”


Spójrzcie, jak… niezwykły pomysł na biznes miał założyciel tej firmy. „Złota rączka”? Brzmi ciekawie… To nie jest, powtarzam, NIE JEST reklama. Dlatego usunęłam wszelkie dane kontaktowe. Natomiast sam pomysł jest, jak dla mnie, bardzo ciekawy.
Take a look at what an… unusual business idea had the founder of this company. „Handyman”? Sounds interesting… It is not, I repeat, is NOT an advertisement.That’s why I removed any contact details. But the idea itself is, for me, very interesting.

maz na

English translation:

Left-hand side of the advert:

„Husband for hours
handyman, a splendid man – or, like a good prewar work
husband for hours will arrive at your convenient hour
call and tell us what to do”

Right-hand side of the advert:

„- clogged sink, broken shower, irritating trickle faucet
– fusing, painting, wallpapering
– loose socket, lack of light, reconstruction of electrical installations
– drilling, screwing, hanging
– mowing, shearing, chopping and transplanting
– installing almost anything, almost anywhere
– washing of roofing, cobblestones, facades

If we don’t do something, then we surely do know someone who will do that very well!

Kraków and surroundings”


SONY DSC

SONY DSC

Przezorny zawsze ubezpieczony… Czyżby właściciel tego domu przewidywał, że odwiedzi go w najbliższym czasie dużo znajomych? A może ma dużą rodzinę i postanowił zaprosić ich wszystkich na przyjęcie? Tak czy siak, tego rodzaju dekoracja jest… niespotykana. Zdjęcia zostały zrobione w Bouzovie (Czechy) – więcej o tej miejscowości w „Warte odwiedzenia”.
Better safe than sorry… Does the owner of this house suspect that a lot of friends will visit him in the near future? Or maybe he has a large family and he decided to invite them to a party? Anyway, this sort of decoration is… unparalleled. The pictures were taken in Bouzov (Czechia) – more about this town in „Worth visiting”.


„Plujący Anioł” z Gödöllő (niedaleko Gyöngyös na Węgrzech); jest to jeden z 4 takich aniołów, przymocowanych do kamiennego słupa. Popatrzcie:
„Spitting Angel” from Gödöllő (near Gyöngyös in Hungary); it is one of 4 such angels attached to the stone post. Take a look:SONY DSCSONY DSC


Scenka z jeziora zaporowego na węgierskiej rzece Cisa (węg. Tisza). Jak sądzicie, czy to pies ratował kapitana, czy kapitan psa?  😉
A scene from a dam lake on the Hungarian river Cisa (Tisza). What do you think, was it the dog that was rescuing the captain or the captain who was rescuing the dog?  😉 20170726_191957

Zdjęcie wykonane w Gyöngyös na Węgrzech. Zdaje się, że znalazłam swoją bratnią duszę, właściciel tego auta zapewne jest kociarzem…  😀
A picture taken in Gyöngyös, Hungary. It seems that I found my soulmate, the owner of this car must be a cat person…  😀


 SPIDERMANJPG


Urocze małe ogłoszenie na ulicy Miodowej na Kazimierzu w Krakowie:
A cute little advertisement on Miodowa Street in Kazimierz, Kraków:

English translation: „Good morning! Here your doggie can have a drink! If the water ran out, ask the lady waitress for help. They’re great! They’ll pour in more! written in green: Your doggie will have more power.

pieknajpg


SONY DSC


einsteinjpg


OscarWildeJPG

Algernon: Mam nadzieję, że dzień jutrzejszy będzie dobry.
Lane: Nigdy taki nie jest, proszę pana.
Algernon: Lane, jesteś całkowitym (dosł. „idealnym”) pesymistą.
Lane: Robię co w mojej mocy, aby dać satysfakcję, proszę pana.


cytatOKmuzykajpg


Kto powiedział, że tylko ludzie mogą się zakochać? Ptasia historia miłosna w ZOO w Ostrawie.
Who said that only humans can fall in love? A bird love story in the ZOO in Ostrava.SONY DSC


SONY DSC

Our brain is focused on recognizing human facial features so as to be able to respond effectively to the emotions of others. This is the price for our socialization. The facial facial recognition system must work quickly and efficiently, so it is susceptible to a lot of skepticism. Lack of time for long analysis causes the brain to finally see faces even where they are not.
Our mind is looking for known patterns, if several elements are aligned with each other in a similar place to the eyes, mouth and nose, and in addition has a similar shape to them, then this pattern is qualified by the appropriate neurons for the „face” category.

Rozejrzyjcie się wokół siebie. Ile „twarzy” zobaczycie w ciągu minuty? (zdjęcie zrobione na Farmie Iluzji – więcej zdjęć w „Moje zdjęcia”, opis w „Warte odwiedzenia”)
Look around you. How many „faces” will you see in a minute? (photo taken on Farm of Illusions – more pictures in „My photos”, description in „Worth visiting”)The Hands by Guido DanieleSONY DSC

Guido Daniele is an artist specialising in so-called body-painting, or body painting art. He was born in 1950 in Sorevanto, in the south of Italy. In 1972 he graduated from the Academy of Fine Arts in Brera. Currently living and working in Milan. Apart from artistic activity, he is actively involved in the defense of animal rights. Unlike environmental activists, he does not participate in any actions or demonstrations. The tool of his fight is art. As he claims, people identify with his works. Thanks to them, they cease to be indifferent to the fate of wild animals.

(zdjęcie zrobione na Farmie Iluzji – więcej zdjęć w „Moje zdjęcia”, opis w „Warte odwiedzenia”)
(photo taken on Farm of Illusions – more pictures in „My photos”, description in „Worth visiting”)

 


kieca


SONY DSC


nudajpg


Mądrości z maltańskiej kawiarni…
Wise words from a café in Malta…

Pierwsze zdjęcie… Sami wybierzcie swoje motto.
The first photo… You choose your motto yourselves.SONY DSCThese two pictures… Was someone reading my mind? (the marked ones)Te 2 są… wymowne.
These two are… self-explanatory.kawiarnia 3SONY DSC


Mój mały zarozumiały kaktusek. 😀
My little cocky cactus. 😀

 kaktus1

 


SONY DSC


If Artemis decided to get married during Christmas…

artemida(Zdjęcie zrobione w Krakowie, niedaleko Rynku Głównego)
(The picture taken in Kraków, not far from The Main Market Square)


chxxxAutorem tego „wynalazku” jest mój ojciec – Jerzy Cisek. W podstawie wywiercona jest dziura, w której spoczywa mały, przenośny głośnik połączony z telefonem przez łącze Bluetooth. „Chłopiec” to manekin malarski, którego głowa została zastąpiona lampką na baterie. Prostokątny element w dłoniach „chłopca” służy za podstawkę pod telefon, dzięki czemu można np. oglądać filmik, nie trzymając urządzenia w dłoni. Tekst i teledysk do piosenki, z której pochodzi cytat, a także polskie tłumaczenie tekstu, są dostępne tutaj: https://monikacisek.pl/hallelujah/
The author of this „invention” is my father – Jerzy Cisek. There’s a hole drilled in the base, in which rests a small, portable speaker connected to the phone via Bluetooth. The „boy” is a painter’s mannequin, whose head was replaced with a nattery-powered lamp. The rectangular element in the „boy’s” hands is used as a stand for the phone, so you can e.g. watch the video without holding the device in your hand. The video and lyrics of the song from which the quote comes are available here: https://monikacisek.pl/hallelujah/


jajka111jpg
„It’s already time for Easter baking! And here’s the supply of materials!”
(Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)


(Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)

That’s how Santa Claus plans his journeys…

mikolaj2jpg

Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)


My busy friend! I will surely visit you this year!!!

mikolajjpgOryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)
The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)

 


mikolaj-jpg

King Julien says… „It was enough for me to put on a red cap with the white pompon and suddenly all peoples started shouting, 'SANTA CLAUS, SO WHERE DO YOU HAVE THE GIFTS?'”


King Julien says…

SONY DSC

Peoples say that learning languages is a basis. I’d like to learn [a] human [language], but they keep asking, „Which one?” And how am I supposed to speak to them?

International Languages Day – 26. 09


King Julien says…

September 1

Julian wrzesien jpg

Young peoples! You don’t even know how much you feel like going to school!!!


Keep your eyes open! Occassion can come…

SONY DSC

…from the left side                             …from the right side

And that’s why we always look first to the left, then to the right, and one more time to the left… 


   

Before an important meeting…

pingwin p jpg

„Hold on, I’ll change the position of your tie.”


From Bearland…

misiek jpg

„It is NEVER too late to be the one whom you could be.”


koziolek2jpg

„One cannot go across the sea standing and staring at water.”

„So the Billy-Goat, a wise head,
walked straight up to Sillyborough…”


papryka1JPG

The first pepper: I told you, it was him who set up our fandom!
The second pepper: A great CHILLIHOLIC, he is!!!


malpa3

Zawsze można znaleźć piękno w ciemności.
Musisz tylko przystosować swój wzrok.


Życie_łajdaka

I do not know what a life of the rascal is, I have never been one,
but a life of the honest man is terrible.


kraina1


In the frame: For all the sweet kitties fighting for survival now!
The cat: Remember that the diamond is a piece of carbon that coped with the pressure.
The she-cat: It’s a pity that „diamond grinding” can be painful…

Usually, sweet kitties
look like that…

kociakjpg

…but when the finals come,
sweet kitties transform.


Z Krainy Misiów…
From Bearland…

dziecko

One will always get to know the truth from a child and a madman.

Camilla Läckberg, „The lamplighter”


PIES1 JPG

In the frame: If at the end of the day you feel dog-tired, maybe it’s because you growled all day.
The dog: BECAUSE YOU ALWAYS…! BECAUSE YOU NEVER….!!!
The cat: That’s right! You don’t shout at me, you hug me!


Remember friends are like house plants…

kot1 jpg

They require regular care.

[Both parts of the text – a quote from the book by H. Jackson Brown, Jr.]


kura1 jpg

The hen: THE QUEEN OF SUCCESS
The boy: Zzzzzz… Zzzzzz… I dreamed of succeeding!
The rooster: The only thing that ever sat its way to success is a hen…

[A quote from the book by H. Jackson Brown, Jr.]


Jakiego koloru jest twoje życie?

kameleon1


HOLIDAYS WITH THE GHOSTS

DUCH 1 jpg

Our offer:

1. Cryotherapy with the cold breath on your neck

2. Music therapy with the jingling of the chains

3. Shiver therapy – FREE

Special offer:

  • For Harry Potter’s fans: Peeves Poltergeist – the ghost that cures the spiritophobia
  • For children: fun with Kaspar the ghost

ONLY TODAY: agility show of Ghost Busters crew


koniczyna

a four-leaf clover = luck
„a four-head daisy” = ?


malpa jpg

When it comes to some parents,
their children not only walk over them,
but also stamp on them. 🙂


Szekspir jpg

The actor: „To be or not to be…”
The mouse: „To eat or not to eat…”


Znaczenie imienia
The meaning of the name

norbertjpgok

NORBERT = NORD + BERAHEN
NORTH + SHINE
this means „a famous man from north”

Characteristics (indicated by arrows):
good memory
rich imagination
intelligenceThe text on the T-shirt: „That’s ME!!!”


Hiccup has passed. Snoring shall too…

Chrapanie1jpg


Well, not all of them had as much luck as I had!

robakjpg

Human : Meal
99 : 1


Z Krainy Misiów…
From Bearland…

mis1


wilkjpg

„I’m curious, what do you have such big eyes for, Granny?”

„To see you better, little granddaughter!”

„And what do you have such big teeth for, Granny?”

„To eat you more quickly!”

„Oh, Granny, I know it’s April Fool’s Day today!”


Cracow, Easter centuries ago…

smok1jpg


And that’s how the legend of the Wawel dragon began.

lusterko1jpg

Mirror, mirror on the wall, tell me,
who’s the fairest of them all?


Pre-Easter cleaning…

rycerz1jpg

Remember, Lords, that this time we do not take prisoners.
The first spider: Run!
The second spider: Get awaaay!


Easter is coming, coming…

JAJKAjpg

Guys, we take our T-shits off at „three”!
One!
Two!


milosc myszki jpg

The mouse: „Honey, this thing between us is CHEMISTRY!!!”
There’s no love. There’s chemistry.


szczesciejpgx

Luck is the only thing that multiplies itself when it’s divided.

(Albert Schweitzer)

…but Bob doesn’t know about it yet!


szczescie reklama jpgx

A surprising point of view: There’s no luck. There’s maths.


wlentynki2jpg

Even the best optometrist will not cope with BLIND LOVE.


ideał1jpg

King Julien says…
They say there are no ideals, and yet I EXIST!


kot1jpg

As long as you fight, you are a winner. St. Augustine


Małpa milczeniejpg


Silence – a friend that never betrays. Confucius

SONY DSC

There was 'A planet of monkeys’, there can be 'A planet of guinea pigs’


strachjpg


And there came a day, and there came another night.
And there came semester finals, and the students were seized with naked fear…

narciarz

Rozpoczął się sezon skoków narciarskich 😉
A ski jumping season got started 😉

źródło/source: Internet


krowa

źródło/source: Internet


Ten kolarz wziął sobie do serca reklamę „Pij mleko – będziesz wielki!” 😉
This cyclist took to his heart an advert „Drink milk – you’ll be great!” 😉

Dawniej vs dziś
Earlier vs today

Zapomniany

Forgotten by everybody, nobody visits him.
Left: earlier; right: today (spelling dictionary)

Źródło/Source: www.dawniejdzisiaj.pl


Most often taken New Year’s resolutions and also the most abandoned ones…

  • To lose weight/improve fitness

  • To change the way of nutrition

  • To give up smoking

  • To learn something new

  • To spare

nowy rok jpgKról Julian powiada…
King Julien says…
Strange are those peoples.


beczka jpg


SONY DSC

 Hold on! 87% of the things you’re afraid of will never occur. 🙂


Pielgrzymka Świętych Mikołajów 🙂
The pilgrimage of Santa Clauses 🙂SONY DSC

So where is it that we have to go for those presents?


wodaAuto

W witrynach sklepów widziałam już reklamy butów lub zegarków  wodoodpornych zanurzonych w wodzie, ale żeby samochody…? Serio?
I’ve already seen the adverts of waterproof shoes or watches immersed in water in the shop windows, but cars…? Seriously?


wiewiorka2 na

Mniejsza wersja kangura
A smaller version of the kangaroo


34B

 


żyrafa serce ok jpg


surokatka2x


SONY DSC


pies1okjpg


a3


SONY DSC


Monia konie1b

CLICK ON THE OBJECT TO ENLARGE IT


Mała Mi wybrała się ze mną na wycieczkę do Lasu Mogilskiego… ale chyba jej się tam nie podobało, bo okropnie marudziła! Ścieżka dźwiękowa pochodzi z biblioteki plików audio programu Movavi, w którym robiłam ten filmik.
Dzieło to dedykuję moim rodzicom (z podziękowaniem za pomoc w zrobieniu sesji zdjęciowej) oraz przyjacielowi Konradowi, który poddał Małej Mi pomysły do jej wypowiedzi. 😉
Little My went on a trip to the Mogilski Forest with me… but I think she didn’t like it there because she kept grumbling terribly! The soundtrack comes from the audio file library of the Movavi programme in which I made this clip.
I dedicate this work to my parents (with thanks for their help in making a photo session) and my friend Konrad, who gave Little My ideas for her statements. 😉


Zdjęcia zostały wykonane w Lesie Mogilskim.
Muzyka: Julius Fucik, „Entry Of The Gladiators” („Wejście Gladiatorów”)
The photos were taken in Mogilski Forest.
Music: Julius Fucik, „Entry Of The Gladiators”


Zdjęcia w filmiku zostały zrobione w Lesie Mogilskim. Pliki audio ściągnęłam z serwisu YouTube. Są to, w kolejności występowania:

1. Fragment pierwszego odcinka serialu animowanego „Porwanie Baltazara Gąbki” zrealizowanego w latach 1969–1970 na podstawie książki autorstwa Stanisława Pagaczewskiego pod tytułem „Porwanie Baltazara Gąbki” (1965). Smok Wawelski z tego serialu był bardzo podobny do mojej figurki…

2. Czołówka serialu animowanego „Dziwne przygody Koziołka Matołka” nakręconego w latach 1969–1971 w Studiu Miniatur Filmowych, adaptacji komiksu „120 przygód Koziołka Matołka” (1933) Kornela Makuszyńskiego i Mariana Walentynowicza. Serial ten jest dość luźno związany z komiksami. Cytowany w filmiku fragment to ‚wstęp’ pojawiający się na początku każdego odcinka bajki, wypowiadany przez narratora. W odróżnieniu od mojej figurki, Matołek z komiksów i serialu był biały i nosił czerwone spodenki.

3. Czołówka serialu animowanego „Dziwny świat Kota Filemona” emitowanego w latach 1972–1974. Wyprodukowany został w Studiu Małych Form Filmowych Se-Ma-For. Autorami scenariusza byli Marek Nejman oraz Irena Sobańska. Bohaterami były 2 koty: tytułowy kociak Filemon (biały z brązowymi cętkami w kilku miejscach ciała) i stary, doświadczony kocur Bonifacy (czarny; to do niego miała nawiązywać figurka z moich zdjęć)

The photos in the video were taken in the Mogilski Forest. I downloaded the audio files from YouTube. These are, in order of appearance:

1. Excerpt from the first episode of the animated series „Kidnapping of Baltazar Gąbka*” realised in the years 1969–1970 on the basis of a book by Stanisław Pagaczewski entitled „Kidnapping of Baltazar Gąbka” (1965). The Wawel Dragon from this series was very similar to my figurine…

2. The opening credits of the animated series „Strange Adventures of Matołek the Billy-Goat”, shot in the years 1969–1971 at the Studio Miniatur Filmowych**, an adaptation of the comic book „120 Adventures of Matołek the Billy-Goat” (1933) by Kornel Makuszyński and Marian Walentynowicz. This series is quite loosely related to comics. The fragment quoted in the video is an ‚introduction’ at the beginning of each episode of the cartoon, spoken by the narrator. Unlike my figurine, Matołek from comics and TV series was white and wore red shorts.

3. The opening credits of the animated series „Strange World of Filemon the Cat” broadcast in the years 1972–1974. It was produced in the Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For***. The authors of the script were Marek Nejman and Irena Sobańska. The protagonists were 2 cats: the title kitten Filemon (white with brown spots in several parts of the body) and the old, experienced cat Bonifacy**** (black; it was him that the figurine from my photos was supposed to refer to)

*Gąbka = Sponge
**Studio Miniatur Filmowych = Studio of Film Miniatures
***Studio Małych Form Filmowych Se-Ma-For = Studio of Small Film Forms Se-Ma-For
****Bonifacy = Boniface