Uśmiechnij się
Smile

​<span id=”__caret”>_</span> <strong><span style=”color: #800080;” data-mce-style=”color: #800080;”>KLIKNIJ NA OBIEKT ABY GO POWIĘKSZYĆ</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/04/WESOLYCH1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/04/WESOLYCH1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-8085 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/04/WESOLYCH1-300×199.jpg” alt=”” width=”300″ height=”199″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/04/WESOLYCH1-300×199.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie zostało zrobione 2 kwietnia 2021 roku w Lesie Mogilskim. Więcej zdjęć z tego miejsca:<br />
</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/</a></strong></span><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The photo was taken on April 2, 2021 in Mogilski Forest. More photos from this place:<br />
<a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/</a></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05237C.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05237C.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-8005″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05237C-300×229.jpg” alt=”” width=”300″ height=”229″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05237C-300×229.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Kolejny walentynkowy prezent – papużki nierozłączki kupione kilka lat temu przez mojego tatę.</strong></span><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Another Valentine’s Day gift – lovebirds bought a few years ago by my dad.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05235-B.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05235-B.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-8004″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05235-B-300×216.jpg” alt=”” width=”300″ height=”216″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05235-B-300×216.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Walentynkowy prezent ❤️ Kot został kupiony w sklepie, gablotka i młoteczek to dzieła mojego taty, a tabliczkę zrobił profesjonalny grawer.</strong></span><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Valentine’s Day gift ❤️ The cat was purchased in a shop, cabinet and hammer are my works of my dad, and the sign was made by a professional engraver.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Postanowienia-1-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Postanowienia-1-jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7996 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Postanowienia-1-jpg-180×300.jpg” alt=”” width=”180″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Postanowienia-1-jpg-180×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Podczas wizyty w Parku Lotników Polskich w Krakowie spotkałam kilka wyjątkowo rozmownych zwierząt. Postanowiłam zapytać o ich postanowienia noworoczne, a powyższy obrazek przedstawia ich odpowiedzi.<br />
Wypowiedź sroki nieco mnie zdziwiła. Kiedy spytałam ją o powód takiego postanowienia, wyjaśniła mi,  że niedawno poznała historię swojej krewniaczki, która kilka wieków temu mieszkała przy zamku w miejscowości Liw. Przez swoje uwielbienie do błyskotek, tamta sroka pośrednio doprowadziła do nieszczęścia – skazania niewinnej osoby (pani tego zamku) na śmierć. Po krótkim zastanowieniu przypomniałam sobie, że przecież kiedyś opisywałam tę historię… Możecie przeczytać ją tutaj:<span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”> <a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwie-milosc-zawisc-zdrada/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwie-milosc-zawisc-zdrada/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwie-milosc-zawisc-zdrada/</a><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>During the visit to the Park of Polish Aviators in Kraków, I met some exceptionally talkative animals. I decided to ask about their New Year’s resolutions, and the picture above shows their answers.<br />
The magpie’s statement surprised me a bit. When I asked her the reason for such a resolution, she explained that she had recently learned about the story of her relative who lived near the castle in the town of Liw a few centuries ago. Through her adoration of trinkets, that magpie indirectly led to a misfortune – condemning an innocent person (the lady of this castle) to death. After a short reflection, I remembered that I once described this story… You can read it here: <a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwa-milosc-zawisc-zdrada/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwa-milosc-zawisc-zdrada/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwa-milosc-zawisc-zdrada/</a></span><br />
</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sylwester-2-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sylwester-2-jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7992 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sylwester-2-jpg-300×300.jpg” alt=”” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sylwester-2-jpg-300×300.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Gdyby ta choinka umiała mówić…<br />
Ja: “Hej, Boże Narodzenie już dawno minęło! Pora ściągnąć ozdoby!”<br />
Choinka: “A po co? Są tak błyszczące, że z powodzeniem mogą posłużyć jako oświetlenie na imprezę sylwestrową!”<br />
</span></strong><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie zostało zrobione w Parku Lotników Polskich w Krakowie. Choinka to tak naprawdę duża, odpowiednio ozdobiona szyszka. Niestety nie mogę sobie przypomnieć, skąd właściwie ją wzięłam (służy mi jako świąteczna/sylwestrowa ozdoba już od kilku lat).  “Kartka” została wykonana z użyciem strony <a style=”color: #ff0000;” href=”https://wordart.com/” data-mce-href=”https://wordart.com/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://wordart.com/</a> oraz programu graficznego CorelDraw.<br />
</span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>If this Christmas tree could talk…<br />
Me: “Hey, Christmas is long over! It’s time to take the decorations off!”<br />
The tree: “Why? They are so shiny that they can be successfully used as lighting for a New Year’s Eve party!”<br />
The photo was taken in the Park of Polish Aviators in Kraków. Christmas tree is really a large, appropriately decorated pine cone. Unfortunately, I can’t remember where I actually got it from (it has been used as a Christmas/New Year’s Eve decoration for several years). The “card” was made with the use of <a style=”color: #0000ff;” href=”https://wordart.com/” data-mce-href=”https://wordart.com/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://wordart.com/</a> and the CorelDraw graphics program.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Święta-1z.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Święta-1z.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7978 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Święta-1z-180×300.jpg” alt=”” width=”180″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Święta-1z-180×300.jpg” /></a><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>„Kominek płonie jasno, oświetlając mnie całkowicie</span></em><br />
<em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Widzę prezenty pod starą dobrą choinką</span></em><br />
<em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>I czekam całą noc, aż Święty Mikołaj obudzi mnie z moich snów</span></em><br />
<em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Dlaczego? Bo to jest dla mnie Boże Narodzenie”</span></em><br />
<span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>- Pentatonix, <em>”That’s Christmas to me”</em> (<em>”To jest dla mnie Boże Narodzenie”</em>)<br />
</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>W tym roku chciałabym przedstawić wam listę moich „Bożonarodzeniowych lektur obowiązkowych”:</strong></span><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>„Tajemnica Bożego Narodzenia”</em>, Jostein Gaarder; moją recenzję tej książki można znaleźć tutaj:<strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/</a></span></strong></span></h4>
</li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>„Opowieść Wigilijna”</em>, Charles Dickens; zagadkę nawiązującą do niej przeczytacie tutaj:<strong> <span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/</a></span></strong></span></h4>
</li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>„Boże Narodzenie Herkulesa Poirot”</em>, Agatha Christie; o tej książce pisałam tutaj:<strong> <span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/</a></span></strong></span></h4>
</li>
<strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>”Kartka” została wykonana z użyciem strony <a style=”color: #ff0000;” href=”https://wordart.com/” data-mce-href=”https://wordart.com/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://wordart.com/</a> oraz programu graficznego CorelDraw.</span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”The fireplace is burning bright, shining all on me</em></span><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>I see the presents underneath the good old Christmas tree</em></span><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>And I wait all night ’til Santa comes to wake me from my dreams</em></span><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Oh, why? ‘Cause that’s Christmas to me”<strong><br />
</strong></em><strong>- Pentatonix,</strong><em><strong> “That’s Christmas to me”<br />
</strong></em></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>This year, I’d like to present to you a list of my “Christmas must-reads”:</strong></span><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”Mystery of Christmas”</em>, Jostein Gaarder; my review of this book can be found here:<strong><a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/</a></strong></span></h4>
</li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”A Christmas Carol”</em>, Charles Dickens; you can read a riddle referring to it here: <strong><a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/</a></strong></span></h4>
</li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”Hercule Poirot’s Christmas”</em>, Agatha Christie; I wrote about this book here: <strong><a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/</a></strong></span></h4>
</li>
<strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The “card” was made with the use of <a style=”color: #0000ff;” href=”https://wordart.com/” data-mce-href=”https://wordart.com/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://wordart.com/</a> and the CorelDraw graphics program.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/10/5.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/10/5.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7971″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/10/5-145×300.jpg” alt=”” width=”145″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/10/5-145×300.jpg” /></a><hr />
<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/pixie_korzeń.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/pixie_korzeń.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7968″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/pixie_korzeń-300×242.jpg” alt=”” width=”300″ height=”242″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/pixie_korzeń-300×242.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/KAM1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/KAM1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7951″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/KAM1-300×234.jpg” alt=”” width=”300″ height=”234″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/KAM1-300×234.jpg” /></a><p><img data-mce-p-muted=”muted” data-mce-p-loop=”loop” data-mce-p-autoplay=”autoplay” data-mce-p-class=”loader-genially” data-mce-html=”%3Csource%20src%3D%22https%3A//static.genial.ly/resources/panel-loader-low.mp4%22%20type%3D%22video/mp4%22%20/%3EYour%20browser%20does%20not%20support%20the%20video%20tag.” width=”300″ height=”150″ style=”position: absolute; top: 45%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: 80px; height: 80px; margin-bottom: 10%;” src=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ data-mce-object=”video” class=”mce-object mce-object-video” /></p><div id=”5f1dad572bae010cf0575985″ class=”genially-embed” style=”margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;” data-mce-style=”margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;”><br /></div><img src=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ data-wp-preserve=”%3Cscript%3E(function%20(d)%20%7B%20var%20js%2C%20id%20%3D%20%22genially-embed-js%22%2C%20ref%20%3D%20d.getElementsByTagName(%22script%22)%5B0%5D%3B%20if%20(d.getElementById(id))%20%7B%20return%3B%20%7D%20js%20%3D%20d.createElement(%22script%22)%3B%20js.id%20%3D%20id%3B%20js.async%20%3D%20true%3B%20js.src%20%3D%20%22https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2Fstatic%2Fembed%2Fembed.js%22%3B%20ref.parentNode.insertBefore(js%2C%20ref)%3B%20%7D(document))%3B%3C%2Fscript%3E” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ class=”mce-object” width=”20″ height=”20″ alt=”<script>” title=”<script>” /><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wakacje-2020.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wakacje-2020.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7911 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wakacje-2020-206×300.jpg” alt=”” width=”206″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wakacje-2020-206×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie zrobione niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. Rodzinny wypoczynek przy zachowaniu zasad “dystansu społecznego”. Cóż… Kiedy nie ma się możliwości wyjazdu na “prawdziwe” wakacje, każde miejsce jest dobre, żeby się trochę zrelaksować. :-D</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A photo which was taken near where I live. Family rest while maintaining the principles of “social distance”. Well… When you can’t go on “real” holidays, any place is good to relax a bit. :-D</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-E.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-E.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7897″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-E-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-E-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ta mała “biedronka” brała udział w sesji zdjęciowej w Przylasku Rusieckim. Pozowanie zmęczyło ją tak bardzo, że… usnęła. 😉 Jest urocza, prawda? Dostałam ją jako jeden z prezentów na osiemnaste urodziny.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>This little “ladybird” took part in a photoshoot in Przylasek Rusiecki. Posing tired her so much that she… fell asleep. 😉 She’s cute, isn’t she? I got her as one of the gifts for my eighteen birthday.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7875 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE2-300×298.jpg” alt=”” width=”300″ height=”298″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE2-300×298.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7874 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE1-300×263.jpg” alt=”” width=”300″ height=”263″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE1-300×263.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Jeszcze jedna seria zdjęć wykonana w Przylasku Rusieckim.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>One more series of photos taken in Przylasek Rusiecki.</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Żabie przemyślenia…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Frog thoughts…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog1a.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog1a.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7857 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog1a-300×202.jpg” alt=”” width=”300″ height=”202″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog1a-300×202.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog2b.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog2b.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7859 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog2b-300×213.jpg” alt=”” width=”300″ height=”213″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog2b-300×213.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog3d.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog3d.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7860 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog3d-300×210.jpg” alt=”” width=”300″ height=”210″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog3d-300×210.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Kolejna seria zdjęć wykonana w Przylasku Rusieckim.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Another series of photos taken in Przylasek Rusiecki.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/KUBEK2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/KUBEK2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7838″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/KUBEK2-281×300.jpg” alt=”” width=”281″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/KUBEK2-281×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Crazy_Cat_7.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Crazy_Cat_7.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7837 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Crazy_Cat_7-281×300.jpg” alt=”” width=”281″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Crazy_Cat_7-281×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Jestem Szaloną Kociarą i nie wstydzę się tego! Patrząc na te 2 zdjęcia, przypomniałam sobie pewien anonimowy cytat, który niedawno znalazłam: <em>”Bycie kreatywnym to nie hobby, to sposób życia.”</em></strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>I’m a Crazy Cat Lady and I’m not ashamed of it! Looking at these 2 photos, I remembered an anonymous quote which I found the other day: <em>”Being creative is not a hobby, it is a way of life.”</em></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka_3-4.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka_3-4.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7835″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka_3-4-242×300.jpg” alt=”” width=”242″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka_3-4-242×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-1-2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-1-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7823 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-1-2-300×276.jpg” alt=”” width=”300″ height=”276″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-1-2-300×276.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-2-2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-2-2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7825″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-2-2-300×283.jpg” alt=”” width=”300″ height=”283″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-2-2-300×283.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcia zostały wykonane w Przylasku Rusieckim. Jest to obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta, znajdujący się w jej wschodniej części. W Przylasku znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych, powstałych po zalaniu wyrobisk żwirowni. Nad jednym z nich znajduje się plaża z kąpieliskiem “Przylasek Rusiecki”, a stawy to tereny wędkarskie.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The photos were taken in Przylasek Rusiecki. It is an area of Kraków (Poland) that is part of District XVIII Nowa Huta, located in its eastern part. There are a dozen or so water reservoirs in Przylasek, created after flooding the gravel pits. Above one of them, there is a beach with the “Przylasek Rusiecki” bathing beach, and the ponds are fishing grounds.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOTiKWIAT6.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOTiKWIAT6.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7811 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOTiKWIAT6-219×300.jpg” alt=”” width=”219″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOTiKWIAT6-219×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Cytat pochodzi z książki “365 myśli o miłości, pokoju i nadziei” wydawnictwa Jedność. Inspiracją do obrazka stał się jeden z projektów ze strony <a href=”https://www.facebook.com/doodlecats” data-mce-href=”https://www.facebook.com/doodlecats”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>DoodleCats</span></a> na Facebooku. Kot został narysowany ręcznie i poprawiony w programie CorelDraw; napis i mój znaczek także zostały dodane w tym programie.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The quote comes from the book “365 Thoughts about Love, Peace and Hope” by the Jedność publishing house. The image was inspired by one of the projects from the <a style=”color: #0000ff;” href=”https://www.facebook.com/doodlecats” data-mce-href=”https://www.facebook.com/doodlecats” data-mce-style=”color: #0000ff;”>DoodleCats</a> Facebook page. The cat was drawn by hand and improved in CorelDraw; the inscription and my badge were also added in this program.</span><br /></strong></span>c<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7806 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT1-300×230.jpg” alt=”” width=”300″ height=”230″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT1-300×230.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7807 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT2-300×227.jpg” alt=”” width=”300″ height=”227″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT2-300×227.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ten kot odwiedził ogród mojej mamy kilka dni temu. Czyż nie jest uroczy? Sceneria, w której znalazł się w momencie wykonywania zdjęć, przywiodła mi na myśl książkę “Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>This cat visited my mum’s garden a few days ago. Isn’t it cute? The scenery in which it found itself at the time of taking the photos made me think of the book “The Secret Garden” by Frances Hodgson Burnett…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sikorka2-jpg-ok.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sikorka2-jpg-ok.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7781 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sikorka2-jpg-ok-300×277.jpg” alt=”” width=”300″ height=”277″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sikorka2-jpg-ok-300×277.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ta sikorka rozsiadła się wśród kwiatów w ogródku mojej mamy. Czyż to nie wygląda uroczo? Zupełnie tak, jakby to ona stworzyła tę roślinną kompozycję i była z niej bardzo dumna… :-D</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>This tit sat among the flowers in my mum’s garden. Doesn’t that look cute? It’s as if it was “her” who created this floral composition and was very proud of it… :-D</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sroka-1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sroka-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7778 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sroka-1-300×300.jpg” alt=”” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sroka-1-300×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie zrobione z balkonu bloku, w którym mieszkam. Ta sroka postanowiła przyjrzeć się okolicy z czubka jodły rosnącej niedaleko. Przy jej rozmiarze i masie był to prawdziwy SZCZYT OPTYMIZMU… A jednak jej się udało! Gałąź się pod nią nie załamała. To pokazuje, że każde marzenie może zostać spełnione, a plan wypełniony, jeśli tylko podejdzie się do tego z odpowiednią dozą optymizmu i pewności siebie.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A photo which was taken from the balcony of the block of flats in which I live. This magpie decided to look at the area from the tip of the fir growing nearby. With its size and weight, it was a real PEAK OF OPTIMISM… And yet it did it! The branch did not break under it. This shows that any dream can be fulfilled and any plan accomplished if it is approached with the right dose of optimism and self-confidence.</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-ang.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-ang.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7771 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-ang-300×220.jpg” alt=”” width=”300″ height=”220″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-ang-300×220.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-pl.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-pl.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7773 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-pl-300×220.jpg” alt=”” width=”300″ height=”220″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-pl-300×220.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KAMIENIE-MONI-3.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KAMIENIE-MONI-3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7733″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KAMIENIE-MONI-3-231×300.jpg” alt=”” width=”231″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KAMIENIE-MONI-3-231×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcia zostały wykonane w Parku Lotników w Krakowie. Na obu fotografiach znajdują się te same kamienie – ten po prawej został kupiony kilka lat temu w galerii sztuki (nazwiska autorki kociej mordki niestety nie pamiętam).</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Pictures were taken in the Cultural Aviation Park in Kraków. In both photographs there the same stones – the one on the right was bought a few years ago in an art gallery (unfortunately, I don’t remember the name of the cat face’s author).</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Baza7.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Baza7.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7721 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Baza7-300×226.jpg” alt=”” width=”300″ height=”226″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Baza7-300×226.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-króli.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-króli.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7706 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-króli-191×300.jpg” alt=”” width=”191″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-króli-191×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Dekoracja na wystawie sklepu z rękodziełem Koza Dereza (ulica Sławkowska w Krakowie). Figury przedstawiają postaci z opowiadania “Dziadek do Orzechów i Król Myszy” E. T. A. Hoffmanna, którego francuskie tłumaczenie napisane przez Alexandra Dumasa (ojca) zainspirowało Piotra Czajkowskiego do napisania baletu “Dziadek do orzechów”. Od lewej: Księżniczka Pirlipata, Król Myszy, Dziadek do Orzechów.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Decoration at the shopwindow of the handicraft shop Koza Dereza [Goat Dereza] (Sławkowska Street in Cracow, Poland). The figurines represent the characters from the story “The Nutcracker and the Mouse King” by E. T. A. Hoffmann, the French translation of which, written by<span data-offset-key=”aod42-2-0″> Alexandre Dumas </span><span data-offset-key=”aod42-2-1″>père (father),</span> inspired Pyotr Ilyich Tchaikovsky to write the ballet “The Nutcracker”. From the left-hand side: Princess Pirlipata, Mouse King, Nutcracker. </strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/P3.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/P3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7703″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/P3-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/P3-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Noworoczne życzenia od Pixie Pilota. Nowy rok = Nowe przygody!</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>New Year wishes from Pixie Pilot. New year = New adventures!</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Choinka-książkowa.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Choinka-książkowa.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7690 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Choinka-książkowa-179×300.jpg” alt=”” width=”179″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Choinka-książkowa-179×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Świąteczne marzenie każdego mola książkowego – </strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>choinka ustawiona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na ulicy Rajskiej w Krakowie.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A Christmas dream of every bookworm – </strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>a Christmas tree set up in the Provincial Public Library on Rajska Street in Cracow, Poland.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Pegaz1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Pegaz1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7686 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Pegaz1-200×300.jpg” alt=”” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Pegaz1-200×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Pegazowi znudziło się patrzenie na świat z nieba. Postanowił zejść na ziemię i przyjrzeć się jej z bliska, a przy okazji lepiej poznać ludzi. W Krakowie znalazł pracę jako koń dorożkarski… ;-)</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Pegasus got bored of looking at the world from the sky. He decided to get down on earth and take a look at it from up close and get to know people better on this occasion. In Cracow, he found a job as a droshky horse… ;-)</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/1.jpg”><img class=”wp-image-7670 size-medium aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/1-e1577130227533-169×300.jpg” alt=”” width=”169″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/1-e1577130227533-169×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Świąteczny tramwaj – zdjęcie zrobione kilka dni temu niedaleko Rynku Głównego w Krakowie.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A Christmas tram – a photo taken several days ago near the Main Market Square in Cracow.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rudolfx.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rudolfx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7666″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rudolfx-200×300.jpg” alt=”” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rudolfx-200×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Rudolf, czerwononosy renifer” 🙂 (Zdjęcie wykonane w Krakowie)</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”Rudolf, the red-nosed reindeer” 🙂 (Photo taken in Cracow)</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/słoń.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/słoń.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7436 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/słoń-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/słoń-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Dekoracja ustawiona na jednej z ulic w Tarnowie. Dzięki niemu turyści parkujący w tym miejscu łatwo odnajdą swój samochód… Tylko to sobie wyobraźcie:</strong></span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>- Pamiętasz gdzie zaparkowaliśmy?</strong></span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>- Nazwa ulicy wyleciała mi z głowy, ale był tam ten wielki, kolorowy słoń. Na pewno trafimy!</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Decoration set on one of the streets in Tarnów. Thanks to it, tourists parking in this place will easily find their car… Just imagine:</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”Do you remember where we parked?”</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”The name of the street slipped my mind, but there was that huge colourful elephant there. We will definitely find it!”</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/szop.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/szop.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7437″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/szop-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/szop-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Szyld nad wejściem do sklepu w Tarnowie. Ten kto go zaprojektował ma genialne poczucie humoru… 😀 [Polskie słowo “szop”, będące nazwą zwierzęcia, wymawia się identycznie jak angielskie słowo “shop” oznaczające “sklep”]</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A sign over the entrance to a shop in Tarnów, Poland, reading “Renunciations are unhealthy”. Whoever designed it had a brilliant sense of humour… 😀 [The Polish word “szop”, meaning “raccoon”, is pronounced identically with the English word “shop”]</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC01888.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC01888.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7356″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC01888-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC01888-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie wykonane w mieście Miskolc (Węgry). Ten maluch naprawdę bardzo się stara, ale bez pomocy właściciela auta raczej nie uda mu się zmienić ilości paliwa w baku…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A picture that was taken in the city of Miskolc (Hungary). This little guy is trying very hard, but without the help of the car owner, he is unlikely to be able to change the amount of fuel in the tank…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/Autostrada2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/Autostrada2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7295″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/Autostrada2-186×300.jpg” alt=”” width=”186″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/Autostrada2-186×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie zrobione w Budapeszcie, niedaleko Zoo. “Uwaga na zebrę”… Czy ktoś naprawdę myślał, że zebra mogłaby chcieć uciec ze swojego wybiegu, a później nie tylko zwiedzić cały teren ogrodu, ale także wybrać się na wycieczkę w miasto? :-D<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A photo that was taken in Budapest, near the Zoo. “Watch out for the zebra”… Did someone really think that a zebra might want to run away from his paddock, and then not only explore the whole area of the garden, but also take a trip into the city? :-D</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/krczak-wielkanoc.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/krczak-wielkanoc.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6789″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/krczak-wielkanoc-200×300.jpg” alt=”” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/krczak-wielkanoc-200×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Cytat pochodzi z książki “365 myśli o miłości, pokoju i nadziei” wydawnictwa Jedność. Projekt obrazka jest mój własny.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The quote comes from the book “365 Thoughts about Love, Peace and Hope” by the Jedność publishing house. The design of the picture is my own.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6698″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto1-300×287.jpg” alt=”” width=”300″ height=”287″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto1-300×287.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto-2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto-2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6699″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto-2-300×277.jpg” alt=”” width=”300″ height=”277″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto-2-300×277.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ciekawy sposób przypominania sobie o konieczności tankowania samochodu – obrazek przedstawiający głodnego Kota Simona (Simon’s Cat), postać z tego kanału na YouTube: <a style=”color: #ff0000;” href=”https://www.youtube.com/user/simonscat” data-mce-href=”https://www.youtube.com/user/simonscat” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://www.youtube.com/user/simonscat</a></strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>An interesting way of reminding yourself of the necessity of refuelling your car – </strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>a picture showing hungry Simon’s Cat, a character from this channel on YouTube: <a style=”color: #0000ff;” href=”https://www.youtube.com/user/simonscat” data-mce-href=”https://www.youtube.com/user/simonscat” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://www.youtube.com/user/simonscat</a></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/03/Balon_cytat_1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/03/Balon_cytat_1jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6655″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/03/Balon_cytat_1jpg-300×207.jpg” alt=”” width=”300″ height=”207″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/03/Balon_cytat_1jpg-300×207.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Balon tego Pixie jest jeszcze jednym wspólnym dziełem moich rodziców.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The balloon of this Pixie is one more joint work of my parents.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6628″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_1-300×251.jpg” alt=”” width=”300″ height=”251″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_1-300×251.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6629″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_2-300×277.jpg” alt=”” width=”300″ height=”277″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_2-300×277.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_3.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6630″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_3-300×274.jpg” alt=”” width=”300″ height=”274″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_3-300×274.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Ten Pixie był tak zafascynowany książką “W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a, że postanowił powtórzyć wyczyn głównego bohatera, używając do tego… balonu na gorące powietrze. Ciekawe, czy mu się uda… 😀 (balon jest wspólnym dziełem moich rodziców, widoczny na ostatnim zdjęciu ogród innego Pixie to dzieło mojego taty).</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>This Pixie was so fascinated with the book “Around the World in Eighty Days” by Jules Verne that he decided to repeat the achievement of the main character, using a… hot air balloon for that. I wonder if he will succeed… 😀 (the balloon is a joint work of my parents, the garden of another Pixie visible in the last photo is my father’s work).</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gossip_Cafe.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gossip_Cafe.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6623 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gossip_Cafe-169×300.jpg” alt=”” width=”169″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gossip_Cafe-169×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Właściciel Gossip Cafe na ulicy Św. Jana w Krakowie miał… specyficzne poczucie humoru.</strong></span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>TŁUMACZENIE: po lewej: “Einstein przed naszą kawą i omletem”; po prawej: “po naszej kawie i omlecie”</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The owner of Gossip Cafe on Św. Jana Street [St John Street] in Kraków had a… peculiar sense of humour.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/jeżyk_kredki.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/jeżyk_kredki.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6592″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/jeżyk_kredki-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/jeżyk_kredki-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Jeż-artysta</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Artist hedgehog</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Krecik z czeskiej kreskówki chciał mieć spodenki z kieszeniami, żeby zawsze mieć swoje “skarby” przy sobie. Ja nie potrzebuję spodenek, żeby móc nie rozstawać się z moimi kredkami… Wystarczy, że użyję ich jako kolców!”</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”Mole from the Czech cartoon wanted to have shorts with pockets to always have his “treasures” with him. I don’t need shorts to be able to hang on to my coloured pencils… I just need to use them as spikes!”</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/anioł_święta.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/anioł_święta.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6411″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/anioł_święta-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/anioł_święta-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Jestem początkującym aniołem stróżem. “Mój” człowiek ostatnio zainteresował się robieniem na drutach. Chciałem mu pomóc, ale chyba nie do końca dobrze mi to wyszło… Zaplątałem się we włóczkę! Teraz sam potrzebuję pomocy…”<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”I am a beginner guardian angel. “My” human has recently become interested in knitting. I wanted to help them, but I do not think it worked out well… I got tangled in the yarn! Now I need help myself…”</span><br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mikołaj.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mikołaj.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6363″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mikołaj-300×195.jpg” alt=”” width=”300″ height=”195″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mikołaj-300×195.jpg” /></a></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Przyłapany na gorącym uczynku 😉 (widok z mojego okna)<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Caught red-handed 😉 (view from my window)</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194900.jpg” rel=”attachment wp-att-6188″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194900.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6188″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194900-300×169.jpg” alt=”20180616_194900″ width=”300″ height=”169″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194900-300×169.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194629.jpg” rel=”attachment wp-att-6189″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194629.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6189″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194629-300×169.jpg” alt=”20180616_194629″ width=”300″ height=”169″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194629-300×169.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Sławomir Mrożek, <em>Jeż Patriota</em>. Figurki ustawione kilka miesięcy temu na Plantach w Krakowie z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej.<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Sławomir Mrożek, <em>Hedgehog Patriot</em>. Figurines placed at the Planty Park in Kraków several months ago, on the occasion of the approaching 100th anniversary of Poland’s regaining of independence after the end of World War I.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/D3.jpg” rel=”attachment wp-att-6082″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/D3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6082″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/D3-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/D3-300×225.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Cóż… Może i nie wygram konkursu na największe czy najcięższe warzywo, ale z pewnością mógłbym wygrać, gdyby ogłosili konkurs na najweselsze warzywo! Albo na warzywo z najładniejszym uśmiechem!” 😀 Dynia została kupiona w kiosku z warzywami – już z domalowaną twarzą. Rowerek jest dziełem mojego taty, został zrobiony z drewna 4 gatunków drzew: czereśni, dębu, buka i wiązu.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Well… Maybe I won’t win the competition for the largest or the heaviest vegetable, but I could surely win if they announced a competition for the most joyful vegetable! Or for a vegetable with the prettiest smile!” 😀 The pumpkin was bought in a kiosk with vegetables – with a face already painted. The little tricycle is the work of my father, it was made of wood of 4 species of trees: cherry, oak, beech and elm.</span></strong></span><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Konik – z drzewa koń na biegunach,<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>zwykła zabawka, mała huśtawka,<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>a rozkołysze, rozbawi.<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Konik – z drzewa koń na biegunach,<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>przyjaciel wiosny, uśmiech radosny,<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>każdy powinien go mieć.”<br /></strong></span></em><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”>(fragment piosenki “Konik na biegunach” napisanej w 1960 roku przez Franciszka Serwatkę do muzyki Jacka Dybka; najbardziej znane jest wykonanie Urszuli z 1996 roku; źródło tekstu: Tekstowo.pl; tłumaczenie własne)<br /></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”A small horse – a rocking horse made of wood,<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>an ordinary toy, a small swing,<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>and it will swing you, amuse you.<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>A small horse – a rocking horse made of wood,<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>a friend of spring, a joyful smile,<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>everyone should have it.”<br /></em></span></strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>(a fragment of the song “Konik na biegunach” [“A small rocking horse”], written in 1960 by Franciszek Serwatka to the music by Jacek Dybek, the best-known performance is by Urszula, from 1996; source of original text in Polish: Tekstowo.pl; the translation is my own)</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180923_1155541.jpg” rel=”attachment wp-att-6016″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180923_1155541.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6016″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180923_1155541-169×300.jpg” alt=”” width=”169″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180923_1155541-169×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdaje się, że Franciszek Serwatka myślał o nieco innym “koniku na biegunach”, kiedy pisał tę piosenkę… 😉 Zdjęcie wykonane zostało podczas Pikniku Niepodległościowego na Rynku Głównym w Krakowie.<br /></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>It seems that Franciszek Serwatka had a bit different “small rocking horse” in mind while writing this song… 😉 The photo was taken during the Independence Picnic at the Main Market Square in Kraków.</span></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Jak Guliwer w krainie Liliputów…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Like Gulliver in the country of Lilliput…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-2.jpg” rel=”attachment wp-att-6002″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-6002 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-2-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-1.jpg” rel=”attachment wp-att-6001″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-6001 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-1-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Znak ustawiony przed zamkiem w miejscowości Eger (Węgry). W dosłownym tłumaczeniu podpis pod nim znaczy “Głośne dźwięki!”. Bardzo to uprzejme ze strony tego, kto go tam umieścił, że ostrzegł osoby o słabych nerwach, zanim weszły na teren dziedzińca…</span><br /></strong><strong style=”color: #0000ff; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #0000ff; text-align: justify;”>A sign placed in front of the castle in the town of Eger (Hungary). Literally translated, the caption under it means “Loud sounds!”. It’s very kind of whoever placed it there that they warned people with weak nerves before they entered the courtyard area…</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/huk.jpg” rel=”attachment wp-att-6000″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/huk.jpg”><img class=”size-medium wp-image-6000 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/huk-300×260.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”260″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/huk-300×260.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcia z ZOO w Miskolcu (Węgry)</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Photos from the ZOO in Miskolc (Hungary)</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5871″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5871 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-1-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-2.jpg” rel=”attachment wp-att-5872″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5872 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-2-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Spokojnie, to tylko zwykły, przyjaźnie nastawiony struś – po prostu chciał się upewnić, jakie miałam zamiary.  ;-)<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Relax, it’s just a normal, friendly ostrich – it just wanted to make sure what my intentions were.  ;-)</span></strong></span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie z ZOO w Miskolcu (Węgry)</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Photo from the ZOO in Miskolc (Hungary)</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/akrobaci-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5870″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/akrobaci-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5870 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/akrobaci-1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/akrobaci-1-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>”Chcesz śmiesznie wyglądać, to wejdź…” Ten mieszkaniec wsi Żarki pod Częstochową ma dość… specyficzne poczucie humoru… A może to jego pies wymyślił to ostrzeżenie?  ;-)</span><br /></strong><strong style=”color: #0000ff; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #0000ff; text-align: justify;”>”If you want to look funny, then come in…” This inhabitant of the village Żarki near Częstochowa has quite a… peculiar sense of humour… Or maybe it was his dog who came up with this warning?  ;-)</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC05376.jpg” rel=”attachment wp-att-5439″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC05376.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5439 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC05376-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC05376-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pukanie-zepsute.jpg” rel=”attachment wp-att-5377″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pukanie-zepsute.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5377″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pukanie-zepsute-235×300.jpg” alt=”pukanie zepsute” width=”235″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pukanie-zepsute-235×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Pixie postanowiły wziąć przykład z rysownika Zbigniewa Lengrena (1919-2003), który umieścił napis tej właśnie treści na drzwiach swojej pracowni.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The pixie decided to take an example from the cartoonist Zbigniew Lengren (1919-2003), who placed an inscription of this content on the door of his studio.</strong></span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie koguta rasy “gołoszyjka” wykonane w zoo w Budapeszcie. On i jego przyjaciel chcieliby złożyć wam życzenia… 😉 Hej, Biały Króliku, czy dzisiaj będziesz mógł zrobić sobie przerwę od gry w krykieta?</span><br /></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A picture of the rooster of “Transilvanian naked neck chicken” breed taken in the zoo in Budapest. He and his friend would like to give you wishes… 😉 Hey, White Rabbit, will you be able to take a break from playing cricket today?</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kurczak1.jpg” rel=”attachment wp-att-5350″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kurczak1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5350 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kurczak1-300×259.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”259″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kurczak1-300×259.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zabajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-5326″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zabajpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5326″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zabajpg-229×300.jpg” alt=”” width=”229″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zabajpg-229×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Już znalazłem sukienkę, teraz muszę jedynie poczekać na księżniczkę, która zdecyduje się mnie pocałować i poślubić, kiedy znowu będę księciem!” Ktoś chyba powinien uświadomić tę żabę, że w Krakowie już nie ma księżniczek, a większość “zwykłych” kobiet dawno przestała wierzyć, że pocałowanie żabiej mordki pozwoli im znaleźć zaczarowanego księcia! Zdjęcie wykonane na ulicy Długiej w Krakowie.<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”I’ve already found the dress, now I just have to wait for the princess who decides to kiss and marry me when I’m a prince again!” Someone should probably make the frog realise that there are no more princesses in Kraków, and most of the “ordinary” women have long ceased to believe that kissing a frog’s muzzle will allow them to find an enchanted prince! The photo was taken on Długa Street in Kraków.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dzbanekjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-5325″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dzbanekjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5325″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dzbanekjpg-300×268.jpg” alt=”” width=”300″ height=”268″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dzbanekjpg-300×268.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Niedziela Palmowa… Za tydzień Wielkanoc. W związku z tym sklep “Pottery Home Bolesławiec” na ulicy Sławkowskiej w Krakowie, sprzedający wyroby ceramiczne z Bolesławca, ustawił na swojej wystawie nowe elementy. Spójrzcie na ten dzbanek – </span></strong><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>w porównaniu z pozostałymi przedmiotami wygląda jak Guliwer w krainie Liliputów!<br /></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Palm Sunday… It’s Easter next week. Therefore, the store “Pottery Home Bolesławiec” on Sławkowska Street in Kraków, selling pottery from Bolesławiec*, placed new elements in its window. Look at this jug – in comparison with other items it looks like Gulliver in the Land of Lilliput!</span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>*Info for my foreign readers who might not know that: Bolesławiec is a Polish town in Silesia, known for pottery; the products made there are painted in a distinctive way – decorated with flower motives, mostly in white, red, and shades of blue.</span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><br /></span></strong><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Jeśli autor tego cytatu miał rację, to “skrzydła” mojego taty poniosły go w bardzo ciekawym kierunku, kiedy tworzył stanowisko dla tego pixie… Tak, jest to ten sam miły stworek, który cytował “Opowieść Wigilijną” w Święta Bożego Narodzenia! Tyle, że teraz ma lepsze warunki zamieszkania. Własny domek, latarnię pod którą może siedzieć i czytać ulubione książki…<br /></span></strong><strong style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>If the author of this quote was right, then my dad’s “wings” moved him in a very interesting direction when he was creating the stand for this pixie… Yes, that’s the same nice pixie that quoted “A Christmas Carol” on Christmas! But now he has better living conditions. His own little house, a lantern under which he can sit and read his favourite books…</span></span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-domek-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5307″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-domek-1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5307″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-domek-1-300×238.jpg” alt=”” width=”300″ height=”238″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-domek-1-300×238.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-JASIA.jpg” rel=”attachment wp-att-5232″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-JASIA.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5232″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-JASIA-300×265.jpg” alt=”ULICA JASIA” width=”300″ height=”265″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-JASIA-300×265.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-CZERWONEGO-KAPTURKA.jpg” rel=”attachment wp-att-5233″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-CZERWONEGO-KAPTURKA.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5233″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-CZERWONEGO-KAPTURKA-198×300.jpg” alt=”ULICA CZERWONEGO KAPTURKA” width=”198″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-CZERWONEGO-KAPTURKA-198×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>2 ulice w Krakowie nazwane imieniem… Jasia i Małgosi oraz Czerwonego Kapturka. Ktoś musiał chyba uwielbiać te opowieści…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>2 streets in Kraków named after… Hansel and Gretel (first photo) and Little Red Riding Hood (second photo). Someone must have loved these tales…</strong></span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Nadchodzą Walentynki… Zobaczcie jak przygotowuje się do tego święta jedna z krakowskich restauracji (drogowskaz na ulicy Sławkowskiej). Urocze, prawda?</span><br /></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Valentine’s Day is coming… Look at how one of the Cracow restaurants is preparing for this holiday (signpost on Sławkowska Street). Cute, isn’t it?</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rower-xx.jpg” rel=”attachment wp-att-5223″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rower-xx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5223″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rower-xx-300×202.jpg” alt=”rower xx” width=”300″ height=”202″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rower-xx-300×202.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szopkajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-5080″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szopkajpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5080″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szopkajpg-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szopkajpg-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ciekawe ile czasu zajęło stworzenie tego dzieła. Jego twórca zajął jedno z wysokich miejsc w kategorii szopek miniaturowych. Więcej zdjęć z tegorocznej wystawy szopek krakowskich tutaj: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/krakowskie-szopki-2018/<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>I’m curious how much time it took to creat this piece. Its creator got one of the high places in the category of miniature nativity scenes. More photos from this year’s exhibition of Kraków nativity scenes here: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/krakowskie-szopki-2018/</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Najładniejsza_pora_roku.jpg” rel=”attachment wp-att-5015″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Najładniejsza_pora_roku.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5015″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Najładniejsza_pora_roku-300×185.jpg” alt=”Najładniejsza_pora_roku” width=”300″ height=”185″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Najładniejsza_pora_roku-300×185.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Najładniejszą porą roku są ferie, nawet zimowe.” Zdjęcie zostało wykonane na wystawie Księgarni Pod Globusem na ulicy Długiej w Krakowie. Ktoś miał oryginalny pomysł na reklamę tego miejsca…<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”The most beautiful time of year are holidays, even the winter ones.” The photograph was taken at the Księgarnia Pod Globusem (Under The Globe Bookstore) on Długa Street in Kraków. Someone had an original idea for advertising this place…</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/12/prezent-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5008″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/12/prezent-1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5008″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/12/prezent-1-195×300.jpg” alt=”” width=”195″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/12/prezent-1-195×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Cudowny prezent, który dostałam od przyjaciół z USA – oficjalnie “Dziadek Mróz”, ale bardziej kojarzy mi się z personifikacją Starego Roku. Kiedy go dostałam, “Dziadek Mróz” był płaską paczką z 4 kawałkami materiału i kłębkiem kolorowych nici w środku. Napis na zdjęciu przedstawiającym przewidywany efekt końcowy głosił, że złożenie tych elementów w całość ma być “łatwe”, ale wcale takie nie było. 😀 No cóż, jedno jest pewne: efekt końcowy jest równie cudowny jak to, co przewidział twórca projektu.<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A wonderful gift that I got from my friends from the USA – officially “Jack Frost”, but I associate him more with the personification of the Old Year. When I got him, “Jack Frost” was a flat package with 4 pieces of cloth and a bundle of coloured threads inside. The inscription in the picture depicting the expected final effect stated that putting these elements together would be “easy”, but it was not. 😀 Well, one thing is certain: the end result is just as wonderful as what the designer of the project envisaged.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/bieg-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5009″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/bieg-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5009 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/bieg-1-300×236.jpg” alt=”bieg 1″ width=”300″ height=”236″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/bieg-1-300×236.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Doroczny Krakowski Bieg Sylwestrowy. Niby nic niezwykłego, ale przyjrzyjcie się dobrze… Widzicie ten słupek informacyjny na drodze? To jeden z biegaczy 😆 Każdy kto chce, może przyjść na ten bieg w przebraniu; najlepszy strój dostaje nagrodę na zakończenie imprezy. Start and meta biegu są na Placu Szczepańskim, natomiast ja natkęłam się na tego człowieka na ulicy Floriańskiej. W innym miejscu spotkałam grupę kilku biegaczy niosących olbrzymią planszę do gry – prawdopodobnie do chińczyka, zważywszy na to, że towarzyszyły im 2 osoby w spiczastych chińskich kapeluszach. Ta grupa oraz pokazany na zdjęciu “słupek” najbardziej zapadli mi w pamięć.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Annual Krakow New Year’s Run. Supposedly nothing unusual, but take a good look… Do you see this informative post on the road? It’s one of the runners: lol: Anyone who wants to can come to this run in disguise; the best outfit gets the prize at the end of the event. The start and finish line are on Szczepański Square, while I stumbled upon this man on Floriańska Street. In another place, I met a group of runners carrying a huge game board – probably Mensch ärgere dich nicht, given that they were accompanied by two people in pointy Chinese hats*. This group and the “post” shown in the picture were the most memorable for me.</span></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>*this game has 2 names in Polish: one that is literally translated from German (“człowieku, nie denerwuj się” – “do not get angry, man”) and one that literally means “the Chinese [man]”; the people whom I saw most probably dressed up to match the second one.</span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Mały, uroczy pingwinek w Ostravie… Ale ten kto go stworzył zapomniał chyba, że dziób stanowi “usta” ptaka, co skończyło się tym, że nasz maluszek ma… podwójny uśmiech.  :lol:</span><br /></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A cute little penguin in Ostrava… But the person who made him might have forgotten that a beak is the bird’s “mouth”, which ended up with our little one having… a double smile.  :lol:</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-3.jpg” rel=”attachment wp-att-5004″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5004″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-3-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-3-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Czyżby mieszkańcy Ostravy chcieli mieć swojego Batmana? Tylko po co mu lampa górnicza…?</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Did the inhabitants of Ostrava want to have their own Batman? But what does he need a miner’s lamp for…?</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-4.jpg” rel=”attachment wp-att-5003″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-4.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5003″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-4-300×240.jpg” alt=”” width=”300″ height=”240″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-4-300×240.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Spójrzcie! Zobaczyłam tego dziwaka podczas wizyty w Ostravie. Ciekawe, co miał symbolizować…<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Look! I saw this curiosity while visiting Ostrava. I’m curious what it was supposed to symbolise…</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-2.jpg” rel=”attachment wp-att-5002″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5002″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-2-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-2-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5001″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5001″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-1-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-1-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-mikolaj.jpg” rel=”attachment wp-att-4998″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-mikolaj.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4998″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-mikolaj-300×288.jpg” alt=”pixi mikolaj” width=”300″ height=”288″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-mikolaj-300×288.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>”A więc, jak mawiał Mały Tim, niech Bóg nam błogosławi, nam wszystkim!”</em></span></strong></p><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Oryginał cytatu: Charles Dickens, “A Christmas Carol” (“Opowieść Wigilijna”).</span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Tłumaczenie cytatu własne.</span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziewczyna-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-4959″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziewczyna-jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4959 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziewczyna-jpg-300×208.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”208″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziewczyna-jpg-300×208.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie zostało wykonane na Wystawie Figur Stalowych w Krakowie. Więcej: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/wystawa-figur-stalowych-krakow-2017/</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The picture was taken at the Exhibition of Steel Figures in Kraków. More: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/wystawa-figur-stalowych-krakow-2017/</span></strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Pada śnieg, pada śnieg…” Zdaje się, że tej róży nie przeszkadza śnieg wokół niej. Zdjęcie wykonane w moim ogródku w grudniu bieżącego roku.  :-)<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Jingle bells, jingle bells…” It seems like this rose is not disturbed by the snow around it. Picture taken in the garden near my window in December this year.  :-)</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rosa-1-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-4882″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rosa-1-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4882″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rosa-1-jpg-233×300.jpg” alt=”rosa 1 jpg” width=”233″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rosa-1-jpg-233×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zolnierzyk-2-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-4867″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zolnierzyk-2-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4867″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zolnierzyk-2-jpg-200×300.jpg” alt=”zolnierzyk 2 jpg” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zolnierzyk-2-jpg-200×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03517.jpg” rel=”attachment wp-att-4710″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03517.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4710 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03517-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03517-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03520.jpg” rel=”attachment wp-att-4708″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03520.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4708 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03520-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03520-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Wyobraźcie sobie, że jesteście turystami odwiedzającymi czeskie miasto Ołomuniec, wybieracie się do Katedry Świętego Wacława i w jej pobliżu widzicie coś takiego. Po rozszyfrowaniu napisu na “tym czymś” – nieco utrudnionym, jeśli nie znacie języka czeskiego – dowiadujecie się, że jest to… “poezjomat”. Po wciśnięciu przycisku możecie wysłuchać utworów jednego z wymienionych na liście poetów. Dodatkowym atutem “poezjomatu” jest to, że nie musicie zakładać słuchawek, aby go użyć, bo jest on… dość głośny.</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Imagine that you are tourists visiting the Czech city of Olomouc, you are going to St. Wenceslas Cathedral and see something like this near it. After deciphering the inscription on “this something” – somewhat difficult if you do not know the Czech language – you get to know that it is… a “poetry machine”. After pressing the button you can listen to the works of one of the listed poets. An additional advantage of the “poetry machine” is that you do not have to wear headphones to use it because it is… quite loud.</span></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie wykonane w Ołomuńcu (Czechy). Ta firma, oferująca “prace ziemne i wykopowe”, miała genialny pomysł na reklamę.  :-D</strong> <strong>Ciekawe, ilu klientów zdobyli już dzięki Krecikowi*?</strong><br /><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Picture taken in Olomouc (Czechia). This company, offering “earthworks and excavations”, had a brilliant idea for advertising.  😀 I’m curious how many clients they have got yet thanks to Mole*.</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kretek1.jpg” rel=”attachment wp-att-4613″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kretek1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4613 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kretek1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kretek1-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>*Dla tych, którzy nie wiedzą: Krecik (po czesku: Krtek) to postać tytułowa z serii krótkich filmów animowanych (kreskówek produkcji czeskiej (początkowo czecho-słowackiej), których twórcą był Zdeněk Miler. Pierwszy film został wypuszczony w 1957 roku, ostatni w 2002.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>*For those who do not know: Krecik (Czech: Krtek, English: Mole) is the title character from a series of short Czech (initially Czechoslovak) animated movies (cartoons) created by Zdeněk Miler. The first film was released in 1957, the last one in 2002.</span><br /></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ten mieszkaniec Brna (Czechy) znalazł… oryginalny sposób na zabranie swojego psa na spacer.  :-D<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>This resident of Brno (Czechia) found… an original way to take his dog for a walk.  :-D</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies.jpg” rel=”attachment wp-att-4612″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4612 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Mama mojego drogiego przyjaciela Konrada Sumary (tak tak, tego samego Konrada, którego wymieniłam w kilku wpisach na tej stronie!) postanowiła w ostatnim czasie zapewnić mi możliwość poprawiania sobie nastroju na zawołanie. Dlatego też przekazała mi przez Konrada taki oto mały prezent… Genialnie działające – i BARDZO SŁODKIE – lekarstwo na wszelkie stany depresyjne.   :-D<br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Bardzo przepraszam wszystkich, którzy liczyli na podanie nazwy cudownego lekarstwa, ale moja strona nie jest przeznaczona do celów reklamowych.  ;-)<br /></span></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Mum of my dear friend Konrad Sumara (yes, the same Konrad whom I mentioned in several posts on this site!) has recently decided to give me the opportunity to improve my mood on the call. That’s why she handed on to me, through Konrad, such a small gift… A brilliant – and VERY SWEET – cure for all depressive states. :-D<br />I apologize to everyone who counted that the name of miracle cure, but my website is not intended for advertising purposes.  😉 </span></strong><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Ingredients:</strong><strong><br /></strong>30% of luck</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> 20% of smile</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> 15% of satisfaction</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> 15% of euphoria<strong><br /></strong>10% of conscience<strong><br />CAS Number: </strong>without cash<strong><br />EXPIRATION DATE:<br /></strong>Depends on you, how long you’ll stand</span></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Increases levels of serotonin, endorphins and flavonoids, and increases energy and satisfaction. Affects the rise of conscience, caries and “flabbing”.</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> <strong>Danger:</strong><strong><br /></strong>serotonism cariesnism “flabbing”</span></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek2.jpg” rel=”attachment wp-att-4607″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4607 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek2-300×267.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”267″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek2-300×267.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek1.jpg” rel=”attachment wp-att-4606″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4606 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek1-300×271.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”271″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek1-300×271.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Światowy Dzień Serca, 2017, Kraków<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>World Heart Day, 2017, Cracow</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/serce3.jpg” rel=”attachment wp-att-4588″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/serce3.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4588 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/serce3-243×300.jpg” alt=”serce3″ width=”243″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/serce3-243×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Miej serce i patrzaj w serce” – Adam Mickiewicz, “Romantyczność”<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Have a heart and look into thine heart” – Adam Mickiewicz, “Romance”</span><br /></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Hmmm… Wypatrzone na ulicy Czarnowiejskiej w Krakowie. Niestety nie wiem, co to za przybytek w ten sposób ogłasza swoje godziny otwarcia, ale… Jedno wiem z pewnością: właściciel(e) jest/są bardzo kreatywny/kreatywni. :lol:<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Hmmm… Spotted at Czarnowiejska Street in Cracow. Unfortunately I do not know what shrine announces its opening hours in this way, but… One thing I know for sure: the owner(s) is/are very creative.  😆 </span></strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong> </strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/czynne.jpg” rel=”attachment wp-att-4502″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/czynne.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4502 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/czynne-300×223.jpg” alt=”czynne” width=”300″ height=”223″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/czynne-300×223.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>English translation:</strong> “Open from noon to closing”</em></span></h4><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Spójrzcie, jak… niezwykły pomysł na biznes miał założyciel tej firmy. “Złota rączka”? Brzmi ciekawie… To nie jest, powtarzam, NIE JEST reklama. Dlatego usunęłam wszelkie dane kontaktowe. Natomiast sam pomysł jest, jak dla mnie, bardzo ciekawy.<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Take a look at what an… unusual business idea had the founder of this company. “Handyman”? Sounds interesting… It is not, I repeat, is NOT an advertisement.That’s why I removed any contact details. But the idea itself is, for me, very interesting.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/maz-na.jpg” rel=”attachment wp-att-4495″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/maz-na.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4495″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/maz-na-300×169.jpg” alt=”maz na” width=”300″ height=”169″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/maz-na-300×169.jpg” /></a><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>English translation:</strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Left-hand side of the advert: </strong></span><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Husband for hours</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>handyman, a splendid man – or, like a good prewar work</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>husband for hours will arrive at your convenient hour</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>call and tell us what to do”</span></em></p><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Right-hand side of the advert:</strong></span><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”- clogged sink, broken shower, irritating trickle faucet</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- fusing, painting, wallpapering</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- loose socket, lack of light, reconstruction of electrical installations</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- drilling, screwing, hanging</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- mowing, shearing, chopping and transplanting</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- installing almost anything, almost anywhere</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- washing of roofing, cobblestones, facades</span></em></p><p><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>If we don’t do something, then we surely do know someone who will do that very well!</span></em></p><p><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Kraków and surroundings”</span></em></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-1.jpg” rel=”attachment wp-att-4491″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4491 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-1-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-2.jpg” rel=”attachment wp-att-4490″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4490 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-2-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Przezorny zawsze ubezpieczony… Czyżby właściciel tego domu przewidywał, że odwiedzi go w najbliższym czasie dużo znajomych? A może ma dużą rodzinę i postanowił zaprosić ich wszystkich na przyjęcie? Tak czy siak, tego rodzaju dekoracja jest… niespotykana. Zdjęcia zostały zrobione w Bouzovie (Czechy) – więcej o tej miejscowości w “Warte odwiedzenia”.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Better safe than sorry… Does the owner of this house suspect that a lot of friends will visit him in the near future? Or maybe he has a large family and he decided to invite them to a party? Anyway, this sort of decoration is… unparalleled. The pictures were taken in Bouzov (Czechia) – more about this town in “Worth visiting”.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol1.jpg” rel=”attachment wp-att-4320″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4320 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol1-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol1-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>”Plujący Anioł” z Gödöllő (niedaleko Gyöngyös na Węgrzech); jest to jeden z 4 takich aniołów, przymocowanych do kamiennego słupa. Popatrzcie:<br /></span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”Spitting Angel” from Gödöllő (near Gyöngyös in Hungary); it is one of 4 such angels attached to the stone post. Take a look:</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol2.jpg” rel=”attachment wp-att-4321″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4321 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol2-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/08/kapitan.jpg” rel=”attachment wp-att-4221″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/08/kapitan.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4221 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/08/kapitan-300×209.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”209″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/08/kapitan-300×209.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Scenka z jeziora zaporowego na węgierskiej rzece Cisa (węg. Tisza). Jak sądzicie, czy to pies ratował kapitana, czy kapitan psa?  ;-)<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A scene from a dam lake on the Hungarian river Cisa (Tisza). What do you think, was it the dog that was rescuing the captain or the captain who was rescuing the dog?  ;-)</span> </strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20170726_191957.jpg” rel=”attachment wp-att-4131″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20170726_191957.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4131 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20170726_191957-300×169.jpg” alt=”20170726_191957″ width=”300″ height=”169″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20170726_191957-300×169.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie wykonane w Gyöngyös na Węgrzech. Zdaje się, że znalazłam swoją bratnią duszę, właściciel tego auta zapewne jest kociarzem…  :-D</span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A picture taken in Gyöngyös, Hungary. It seems that I found my soulmate, the owner of this car must be a cat person…  😀 </span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/SPIDERMANJPG.jpg” rel=”attachment wp-att-4123″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/SPIDERMANJPG.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4123″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/SPIDERMANJPG-300×215.jpg” alt=”SPIDERMANJPG” width=”300″ height=”215″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/SPIDERMANJPG-300×215.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Urocze małe ogłoszenie na ulicy Miodowej na Kazimierzu w Krakowie:<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A cute little advertisement on Miodowa Street in Kazimierz, Kraków:</strong></span><img src=”https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/85/f9/5954a12e1988d_o,size,933×0,q,70,h,7117b9.jpg” alt=”” data-mce-src=”https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/85/f9/5954a12e1988d_o,size,933×0,q,70,h,7117b9.jpg” /><h4 style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>English translation: </span></em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Good morning! Here your doggie can have a drink! If the water ran out, ask the lady waitress for help. They’re great! They’ll pour in more! <em>written in green: </em>Your doggie will have more power.</span></strong></h4>Źródło/Source: http://krakow.naszemiasto.pl/<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pieknajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3824″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pieknajpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3824″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pieknajpg-300×283.jpg” alt=”pieknajpg” width=”300″ height=”283″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pieknajpg-300×283.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ptak1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3821″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ptak1jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3821 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ptak1jpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ptak1jpg-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/einsteinjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3818″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/einsteinjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3818″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/einsteinjpg-300×200.jpg” alt=”einsteinjpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/einsteinjpg-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/OscarWildeJPG.jpg” rel=”attachment wp-att-3815″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/OscarWildeJPG.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3815 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/OscarWildeJPG-300×200.jpg” alt=”OscarWildeJPG” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/OscarWildeJPG-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Algernon:</strong> Mam nadzieję, że dzień jutrzejszy będzie dobry.<br /></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Lane:</strong> Nigdy taki nie jest, proszę pana.<br /></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Algernon:</strong> Lane, jesteś całkowitym <em>(dosł. “idealnym”)</em> pesymistą.<br /></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Lane:</strong> Robię co w mojej mocy, aby dać satysfakcję, proszę pana.</span></p><span style=”color: #800080;” data-mce-style=”color: #800080;”><strong>#WordsToLiveBy</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/cytatOK.jpg” rel=”attachment wp-att-3802″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/cytatOK.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3802″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/cytatOK-300×200.jpg” alt=”cytatOK” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/cytatOK-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/muzykajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3788″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/muzykajpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3788″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/muzykajpg-300×200.jpg” alt=”muzykajpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/muzykajpg-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Kto powiedział, że tylko ludzie mogą się zakochać? Ptasia historia miłosna w ZOO w Ostrawie.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Who said that only humans can fall in love? A bird love story in the ZOO in Ostrava.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papugapaw.jpg” rel=”attachment wp-att-3778″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papugapaw.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3778 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papugapaw-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papugapaw-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Faces around us</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja2.jpg” rel=”attachment wp-att-3720″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3720 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja2-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Our brain is focused on recognizing human facial features so as to be able to respond effectively to the emotions of others. This is the price for our socialization. The facial facial recognition system must work quickly and efficiently, so it is susceptible to a lot of skepticism. Lack of time for long analysis causes the brain to finally see faces even where they are not.</span></strong><br /><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Our mind is looking for known patterns, if several elements are aligned with each other in a similar place to the eyes, mouth and nose, and in addition has a similar shape to them, then this pattern is qualified by the appropriate neurons for the “face” category.</span></strong></p><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Rozejrzyjcie się wokół siebie. Ile “twarzy” zobaczycie w ciągu minuty? (zdjęcie zrobione na Farmie Iluzji – więcej zdjęć w “Moje zdjęcia”, opis w “Warte odwiedzenia”)<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Look around you. How many “faces” will you see in a minute? (photo taken on Farm of Illusions – more pictures in “My photos”, description in “Worth visiting”)</span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The Hands by Guido Daniele</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja1.jpg” rel=”attachment wp-att-3716″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3716 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja1-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Guido Daniele is an artist specialising in so-called body-painting, or body painting art. He was born in 1950 in Sorevanto, in the south of Italy. In 1972 he graduated from the Academy of Fine Arts in Brera. Currently living and working in Milan. Apart from artistic activity, he is actively involved in the defense of animal rights. Unlike environmental activists, he does not participate in any actions or demonstrations. The tool of his fight is art. As he claims, people identify with his works. Thanks to them, they cease to be indifferent to the fate of wild animals.</strong></span></p><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>(zdjęcie zrobione na Farmie Iluzji – więcej zdjęć w “Moje zdjęcia”, opis w “Warte odwiedzenia”)<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>(photo taken on Farm of Illusions – more pictures in “My photos”, description in “Worth visiting”)</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kieca.jpg” rel=”attachment wp-att-3658″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kieca.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3658″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kieca-300×200.jpg” alt=”kieca” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kieca-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC08269.jpg” rel=”attachment wp-att-3646″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC08269.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3646 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC08269-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC08269-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nudajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3644″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nudajpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3644 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nudajpg-212×300.jpg” alt=”nudajpg” width=”212″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nudajpg-212×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Share an umbrella<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Podziel się parasolką</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Share-an-umbrella.jpg” rel=”attachment wp-att-3498″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Share-an-umbrella.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3498″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Share-an-umbrella-300×223.jpg” alt=”Share an umbrella” width=”300″ height=”223″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Share-an-umbrella-300×223.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Picture by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>Mądrości z maltańskiej kawiarni…<br /></em></span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>Wise words from a café in Malta…</em></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Pierwsze zdjęcie… Sami wybierzcie swoje motto.<br /></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The first photo… You choose your motto yourselves.</span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-1.jpg” rel=”attachment wp-att-3462″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3462 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-1-300×220.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”220″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-1-300×220.jpg” /></a><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>These two pictures… Was someone reading my mind? </em></strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>(the marked ones)</span></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Te 2 są… wymowne.<br /></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>These two are… self-explanatory.</span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-3.jpg” rel=”attachment wp-att-3464″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-3.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3464 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-3-300×200.jpg” alt=”kawiarnia 3″ width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-3-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-2.jpg” rel=”attachment wp-att-3463″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3463 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-2-300×243.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”243″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-2-300×243.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em><strong>Mój mały zarozumiały kaktusek. :-D<br /></strong></em></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>My little cocky cactus. 😀 </strong></em></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kaktus1.jpg” rel=”attachment wp-att-3430″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kaktus1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3430″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kaktus1-300×275.jpg” alt=”kaktus1″ width=”300″ height=”275″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kaktus1-300×275.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak_w_Krakowie.jpg” rel=”attachment wp-att-3390″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak_w_Krakowie.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3390 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak_w_Krakowie-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak_w_Krakowie-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>If Artemis decided to get married during Christmas…</strong></em></span></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artemida.jpg” rel=”attachment wp-att-3308″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artemida.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3308″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artemida-169×300.jpg” alt=”artemida” width=”169″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artemida-169×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em><strong>(</strong></em><em><strong>Zdjęcie zrobione w Krakowie, niedaleko Rynku Głównego)<br /></strong></em></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>(The picture taken in Kraków, not far from The Main Market Square)</strong></em></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/chxxx.jpg” rel=”attachment wp-att-3306″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/chxxx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3306″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/chxxx-200×300.jpg” alt=”chxxx” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/chxxx-200×300.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Autorem tego “wynalazku” jest mój ojciec – Jerzy Cisek. W podstawie wywiercona jest dziura, w której spoczywa mały, przenośny głośnik połączony z telefonem przez łącze Bluetooth. “Chłopiec” to manekin malarski, którego głowa została zastąpiona lampką na baterie. </span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Prostokątny element w dłoniach “chłopca” służy za podstawkę pod telefon, dzięki czemu można np. oglądać filmik, nie trzymając urządzenia w dłoni. Tekst i teledysk do piosenki, z której pochodzi cytat, a także polskie tłumaczenie tekstu, są dostępne tutaj: https://monikacisek.pl/hallelujah/<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The author of this “invention” is my father – Jerzy Cisek. There’s a hole drilled in the base, in which rests a small, portable speaker connected to the phone via Bluetooth. The “boy” is a painter’s mannequin, whose head was replaced with a nattery-powered lamp. The rectangular element in the “boy’s” hands is used as a stand for the phone, so you can e.g. watch the video without holding the device in your hand. The video and lyrics of the song from which the quote comes are available here: https://monikacisek.pl/hallelujah/</span></strong><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>It’s already time for Christmas pastries! And here is… a new supply of row materials!</em></strong></span></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/jajka111jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3261″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/jajka111jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3261″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/jajka111jpg-300×211.jpg” alt=”jajka111jpg” width=”300″ height=”211″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/jajka111jpg-300×211.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>(Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj3jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3237″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj3jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3237″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj3jpg-300×226.jpg” alt=”mikolaj3jpg” width=”300″ height=”226″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj3jpg-300×226.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>(Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>That’s how Santa Claus plans his journeys…</strong></em></span></p><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj2jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3236″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj2jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3236″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj2jpg-300×200.jpg” alt=”mikolaj2jpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj2jpg-300×200.jpg” /></a></p><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>My busy friend! I will surely visit you this year!!!</em></strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołajjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3233″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołajjpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3233 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołajjpg-300×200.jpg” alt=”mikolajjpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołajjpg-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>King Julien says…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIKOŁAJ-JPG.jpg” rel=”attachment wp-att-3223″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIKOŁAJ-JPG.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3223″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIKOŁAJ-JPG-300×200.jpg” alt=”mikolaj-jpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIKOŁAJ-JPG-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”It was enough for me to put on a red cap with the white pompon and suddenly all peoples started shouting, ‘SANTA CLAUS, SO WHERE DO YOU HAVE THE GIFTS?'”</em></span></strong></p><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>King Julien says…</strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/julianjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3055″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/julianjpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3055 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/julianjpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/julianjpg-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>Peoples say that learning languages is a basis. I’d like to learn [a] human [language], but they keep asking, “Which one?” And how am I supposed to speak to them?</strong></em></span></p><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>International Languages Day – 26. 09</strong></span><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>King Julien says…</span></strong></h4><h4 style=”text-align: right;” data-mce-style=”text-align: right;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>September 1</span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian-wrzesien-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3024″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian-wrzesien-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3024″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian-wrzesien-jpg-300×212.jpg” alt=”Julian wrzesien jpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian-wrzesien-jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Young peoples! You don’t even know how much you feel like going to school!!!</span></em></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Keep your eyes open! Occassion can come…</span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pinginjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3020″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pinginjpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3020 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pinginjpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pinginjpg-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>…from the left side                             …from the right side</strong></em></span></p><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>And that’s why we always look first to the left, then to the right, and one more time to the left…      </strong></span></em></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Before an important meeting…</strong></span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pingwin-p-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3019″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pingwin-p-jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3019 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pingwin-p-jpg-300×210.jpg” alt=”pingwin p jpg” width=”300″ height=”210″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pingwin-p-jpg-300×210.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>”Hold on, I’ll change the position of your tie.”</em></strong></span></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>From Bearland…</strong></span></em></h4><em><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/misiek-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3010″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/misiek-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3010″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/misiek-jpg-216×300.jpg” alt=”misiek jpg” width=”216″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/misiek-jpg-216×300.jpg” /></a></em><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>”It is NEVER too late to be the one whom you could be.”</em></strong></span></h4>Mary Ann Evans (George Eliot)<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koziolek2jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3008″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koziolek2jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3008″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koziolek2jpg-200×300.jpg” alt=”koziolek2jpg” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koziolek2jpg-200×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>”One cannot go across the sea standing and staring at water.”</em></strong></span></h4>Robindranath Tagore<p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>”So the Billy-Goat, a wise head,<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>walked straight up to Sillyborough…”</em></strong></span></p><span style=”color: #333333;” data-mce-style=”color: #333333;”>Kornel Makuszyński</span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papryka1JPG.jpg” rel=”attachment wp-att-3004″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papryka1JPG.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3004″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papryka1JPG-212×300.jpg” alt=”papryka1JPG” width=”212″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papryka1JPG-212×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>The first pepper: I</em><em> told you, it was him who set up our fandom!<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>The second pepper: A great CHILLIHOLIC, he is!!!</em></strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa3.jpg” rel=”attachment wp-att-3000″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3000″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa3-300×236.jpg” alt=”malpa3″ width=”300″ height=”236″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa3-300×236.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><em>Zawsze można znaleźć piękno w ciemności.<br /></em></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><em>Musisz tylko przystosować swój wzrok.</em></strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Życie_łajdaka.jpg” rel=”attachment wp-att-2476″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Życie_łajdaka.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2476″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Życie_łajdaka-300×200.jpg” alt=”Życie_łajdaka” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Życie_łajdaka-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>I do not know what a life of the rascal is, I have never been one,<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>but a life of the honest man is terrible.</em></strong></span></h4><strong>Joseph de Meistre</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kraina1.jpg” rel=”attachment wp-att-2435″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kraina1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2435″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kraina1-213×300.jpg” alt=”kraina1″ width=”213″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kraina1-213×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak2jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2312″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak2jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2312″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak2jpg-300×214.jpg” alt=”kociak2jpg” width=”300″ height=”214″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak2jpg-300×214.jpg” /></a><h4 style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>In the frame:</em> <em>For all the sweet kitties fighting for survival now!<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>The cat:</em> <em>Remember that the diamond is a piece of carbon that coped with the pressure.<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>The she-cat:</em> <em>It’s a pity that “diamond grinding” can be painful…</em></strong></span></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Usually, sweet kitties<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>look like that…</strong></span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociakjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2307″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociakjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2307″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociakjpg-215×300.jpg” alt=”kociakjpg” width=”215″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociakjpg-215×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>…but when the finals come,<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>sweet kitties transform.</strong></span></em></h4><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Z Krainy Misiów…<br /></span></em></strong><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>From Bearland…</span></em></strong></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziecko.jpg” rel=”attachment wp-att-2271″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziecko.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2271″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziecko-213×300.jpg” alt=”dziecko” width=”213″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziecko-213×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>One will always get to know the truth from a child and a madman.</strong></em></span></h4><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Camilla Läckberg, “The lamplighter”</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/PIES1-JPG.jpg” rel=”attachment wp-att-2257″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/PIES1-JPG.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2257″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/PIES1-JPG-300×211.jpg” alt=”PIES1 JPG” width=”300″ height=”211″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/PIES1-JPG-300×211.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>In the frame: If at the end of the day you feel dog-tired, maybe it’s because you growled all day.<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The dog: BECAUSE YOU ALWAYS…! BECAUSE YOU NEVER….!!!<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The cat: That’s right! You don’t shout at me, you hug me!</strong></span></em></p><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Remember friends are like house plants…</strong></span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2255″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2255″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1-jpg-300×211.jpg” alt=”kot1 jpg” width=”300″ height=”211″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1-jpg-300×211.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>They require regular care.</strong></span></em></h4><strong>[Both parts of the text – a qoute from the book by H. Jackson Brown, Jr.]</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kura1-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2253″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kura1-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2253″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kura1-jpg-300×213.jpg” alt=”kura1 jpg” width=”300″ height=”213″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kura1-jpg-300×213.jpg” /></a><p style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><em><strong>The hen:</strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong> THE QUEEN OF SUCCESS<br /></strong></span></em><em><strong>The boy:</strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong> Zzzzzz… Zzzzzz… I dreamed of succeeding!<br /></strong></span></em><em><strong>The rooster:</strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong> The only thing that ever sat its way to success is a hen…</strong></span></em></p><strong>[A qoute from the book by H. Jackson Brown, Jr.]</strong><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Jakiego koloru jest twoje życie?</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kameleon1.jpg” rel=”attachment wp-att-2165″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kameleon1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2165″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kameleon1-300×212.jpg” alt=”kameleon1″ width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kameleon1-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>HOLIDAYS WITH THE GHOSTS</strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DUCH-1-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2124″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DUCH-1-jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-2124″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DUCH-1-jpg-216×300.jpg” alt=”DUCH 1 jpg” width=”286″ height=”398″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DUCH-1-jpg-216×300.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Our offer:</span></strong></em></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>1. Cryotherapy with the cold breath on your neck</span></strong></em></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>2. Music therapy with <span class=”alt-edited”>the jingling of the</span> chains</span></strong></em></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>3. <span class=”alt-edited”>Shiver therapy – FREE</span></span></strong></em></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Special offer:</span></strong></em></p><ul><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>For Harry Potter’s fans: Peeves Poltergeist – the ghost that cures the spiritophobia</span></strong></em></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>For children: fun with Kaspar the ghost</span></strong></em></li></ul><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>ONLY TODAY: agility show of Ghost Busters crew</strong></span></em></p> <a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2016/05/11.jpg” rel=”attachment wp-att-2107″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2016/05/11.jpg”><img class=”alignnone wp-image-2107″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2016/05/11-300×94.jpg” alt=”11″ width=”466″ height=”146″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2016/05/11-300×94.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ktoś, kto układał tę choreografię dla baletu Virski chyba oglądał wcześniej “Avatar. Legenda Aanga”… </strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>A może to przypadek? Spójrzcie:<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Someone who arranged this choreography for the Virski ballet had probably seen “Avatar. The legend of Aang” before… Or was it a coincidence? Take a look:</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59.jpg” rel=”attachment wp-att-2114″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2114″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59-300×225.jpg” alt=”fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59″ width=”300″ height=”225″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59-300×225.jpg” /></a><strong>[Źródło drugiego obrazka/Source of the second picture: Pinterest]</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koniczyna.jpg” rel=”attachment wp-att-2094″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koniczyna.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2094″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koniczyna-300×200.jpg” alt=”koniczyna” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koniczyna-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>a four-leaf clover = luck<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”a four-head daisy” = ?</span></strong></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2093″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2093″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa-jpg-300×200.jpg” alt=”malpa jpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa-jpg-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>When it comes to some parents,<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>their children not only walk over them,<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>but also stamp on them. 🙂 </span></strong></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szekspir-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2048″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szekspir-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2048″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szekspir-jpg-216×300.jpg” alt=”Szekspir jpg” width=”216″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szekspir-jpg-216×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong>The actor:</strong><em><strong> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”To be or not to be…”<br /></span></strong></em><strong>The mouse:</strong><em><strong> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”To eat or not to eat…”</span></strong></em></h4><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Znaczenie imienia<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The meaning of the name</span></strong></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/norbertjpgok.jpg” rel=”attachment wp-att-2002″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/norbertjpgok.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2002″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/norbertjpgok-300×210.jpg” alt=”norbertjpgok” width=”300″ height=”210″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/norbertjpgok-300×210.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>NORBERT = NORD + BERAHEN<br /></span></strong></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>NORTH + SHINE<br /></strong></span></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>this means “a famous man from north”</span></strong></em></h4><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Characteristics (indicated by arrows):</span></strong><em><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>good memory<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>rich imagination<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>intelligence</span></strong></em><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>The text on the T-shirt:</span></strong><em><strong> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”That’s ME!!!”</span></strong></em><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Hiccup has passed. Snoring shall too…</em></span></strong></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Chrapanie1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1889″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Chrapanie1jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1889″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Chrapanie1jpg-300×210.jpg” alt=”Chrapanie1jpg” width=”330″ height=”231″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Chrapanie1jpg-300×210.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Well, not all of them had as much luck as I had!</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/robakjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1847″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/robakjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1847″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/robakjpg-300×200.jpg” alt=”robakjpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/robakjpg-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Human : Meal<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>99 : 1</span></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Z Krainy Misiów…<br /></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>From Bearland…</span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/mis1.jpg” rel=”attachment wp-att-1824″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/mis1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1824″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/mis1-215×300.jpg” alt=”mis1″ width=”215″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/mis1-215×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wilkjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1820″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wilkjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1820″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wilkjpg-213×300.jpg” alt=”wilkjpg” width=”213″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wilkjpg-213×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”I’m curious, what do you have such big eyes for, Granny?”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: right;” data-mce-style=”text-align: right;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”To see you better, little granddaughter!”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”And what do you have such big teeth for, Granny?”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: right;” data-mce-style=”text-align: right;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”To eat you more quickly!”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”Oh, Granny, I know it’s April Fool’s Day today!”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Cracow, Easter centuries ago…</strong></span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/smok1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1796″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/smok1jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1796″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/smok1jpg-300×217.jpg” alt=”smok1jpg” width=”300″ height=”217″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/smok1jpg-300×217.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>And that’s how the legend of the Wawel dragon began.</span></strong></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lusterko1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1794″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lusterko1jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-1794 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lusterko1jpg-300×212.jpg” alt=”lusterko1jpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lusterko1jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Mirror, mirror on the wall, tell me,<br /></em></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>who’s the fairest of them all?</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Pre-Easter cleaning…</strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rycerz1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1688″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rycerz1jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1688″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rycerz1jpg-300×211.jpg” alt=”rycerz1jpg” width=”300″ height=”211″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rycerz1jpg-300×211.jpg” /></a><h4 style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Remember,</span></em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em> Lords, that this time</em> we do not take prisoners.<br /></span></strong><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>The first spider:</span> <em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Run!<br /></span></em></strong><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>The second spider: <em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Get awaaay!</span></em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Easter is coming, coming…</span></strong></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/JAJKAjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1616″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/JAJKAjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1616″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/JAJKAjpg-300×212.jpg” alt=”JAJKAjpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/JAJKAjpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Guys, we take our T-shits off at “three”!<br /></em></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>One!<br /></em></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Two!<br /></em></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>…</em></span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/milosc-myszki-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1610″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/milosc-myszki-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1610″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/milosc-myszki-jpg-300×212.jpg” alt=”milosc myszki jpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/milosc-myszki-jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>The mouse:</span><em> “Honey, this thing between us is CHEMISTRY!!!”<br /></em></span></strong><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>There’s no love. There’s chemistry.</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczesciejpgx.jpg” rel=”attachment wp-att-1576″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczesciejpgx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1576″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczesciejpgx-300×212.jpg” alt=”szczesciejpgx” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczesciejpgx-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Luck is the only thing that multiplies itself when it’s divided.</span></em></strong></h4>(Albert Schweitzer)<h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>…but Bob doesn’t know about it yet!</span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczescie-reklama-jpgx.jpg” rel=”attachment wp-att-1575″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczescie-reklama-jpgx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1575″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczescie-reklama-jpgx-300×212.jpg” alt=”szczescie reklama jpgx” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczescie-reklama-jpgx-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A surprising point of view:</span></strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> There’s no luck. There’s maths.</span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wlentynki2jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wlentynki2jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1415″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wlentynki2jpg-300×212.jpg” alt=”wlentynki2jpg” width=”382″ height=”270″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wlentynki2jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><span class=”hps”>Even the best</span> <span class=”hps alt-edited”>optometrist</span> <span class=”hps alt-edited”>will not</span> <span class=”hps”>cope with</span> <span class=”hps”>BLIND LOVE</span>.</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ideał1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ideał1jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1353″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ideał1jpg-300×212.jpg” alt=”ideał1jpg” width=”382″ height=”270″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ideał1jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>King Julien says…<br /></span></strong><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>They say there are no ideals, and yet I EXIST!</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1349″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1jpg-300×212.jpg” alt=”kot1jpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>As long as you fight, you are a winner.</span></em></strong></h4><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>St. Augustine</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Małpa-milczeniejpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Małpa-milczeniejpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1341″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Małpa-milczeniejpg-300×216.jpg” alt=”Małpa milczeniejpg” width=”363″ height=”262″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Małpa-milczeniejpg-300×216.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Silence – a friend that never betrays.</span></em></strong></h4><strong>Confucius</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/planeta1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/planeta1jpg.jpg”><img class=”wp-image-1339 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/planeta1jpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”434″ height=”289″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/planeta1jpg-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>There was ‘A planet of monkeys’, there can be ‘A planet of guinea pigs'</span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/strachjpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/strachjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1294″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/strachjpg-300×199.jpg” alt=”strachjpg” width=”300″ height=”199″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/strachjpg-300×199.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>And there came a day, and there came another night.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>And there came semester finals, and the students were seized with naked fear…</strong></span></h4><span style=”color: #800080;” data-mce-style=”color: #800080;”><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/narciarz.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/narciarz.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1264″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/narciarz-300×141.jpg” alt=”narciarz” width=”532″ height=”250″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/narciarz-300×141.jpg” /></a></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Rozpoczął się sezon skoków narciarskich ;)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><span class=”hps”>A ski jumping season got started</span><span class=”hps”> ;)</span></strong></span>źródło/source: Internet<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/krowa.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/krowa.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1259″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/krowa-300×169.jpg” alt=”krowa” width=”549″ height=”309″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/krowa-300×169.jpg” /></a>źródło/source: Internet<strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Ten kolarz wziął sobie do serca reklamę “Pij mleko – będziesz wielki!” ;)<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>This cyclist took to his heart an advert “Drink milk – you’ll be great!” ;)</span></strong><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Dawniej vs dziś<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Earlier vs today</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zapomniany.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zapomniany.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1256″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zapomniany-300×231.jpg” alt=”Zapomniany” width=”300″ height=”231″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zapomniany-300×231.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Forgotten by everybody, nobody visits him.<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Left: earlier; right: today (spelling dictionary)</span></strong></h4>Źródło/Source: www.dawniejdzisiaj.pl<strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Dawniej vs dziś<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Earlier vs today</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Łąka.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Łąka.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1254″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Łąka-300×197.jpg” alt=”Łąka” width=”300″ height=”197″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Łąka-300×197.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The most visited meadow – left: earlier; right: today</span></strong></h4><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Źródło/Source: www.dawniejdzisiaj.pl</span><h4 style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><span class=”alt-edited”>Most often taken </span><span class=”alt-edited”>New Year’s resolutions </span><span class=”alt-edited”>and also the most abandoned ones…</span></span></em></h4><ul><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To lose weight/improve fitness</span></em></h4></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To change the way of nutrition</span></em></h4></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To give up smoking</span></em></h4></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To learn something new</span></em></h4></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To spare</span></em></h4></li></ul><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nowy-rok-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nowy-rok-jpg.jpg”><img class=” wp-image-1198 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nowy-rok-jpg-203×300.jpg” alt=”nowy rok jpg” width=”386″ height=”570″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nowy-rok-jpg-203×300.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Król Julian powiada…<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>King Julien says…<br /></span></strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Strange are those peoples.</span></em><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/beczka-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/beczka-jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1190″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/beczka-jpg-300×240.jpg” alt=”beczka jpg” width=”569″ height=”455″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/beczka-jpg-300×240.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian1jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1086″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian1jpg-300×200.jpg” alt=”Julian1jpg” width=”570″ height=”380″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian1jpg-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Król Julian powiada…<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>King Julien says…<br /></span></strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Peoples! Even though it’s not my holiday, I order you: REJOICE WITH THE HAPPY HAPPINESS!</span></em><div class=”mceTemp”><dl id=”attachment_1004″ class=”wp-caption aligncenter” style=”width: 573px;” data-mce-style=”width: 573px;”><dt class=”wp-caption-dt”><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorkajpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorkajpg.jpg”><img class=” wp-image-1004″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorkajpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”573″ height=”382″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorkajpg-300×200.jpg” /></a></dt><dd class=”wp-caption-dd”><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Hold on! 87% of the things you’re afraid of will never occur. </span></span><span style=”color: #0000ff; font-size: 16px; line-height: 1.5;” data-mce-style=”color: #0000ff; font-size: 16px; line-height: 1.5;”>:-)</span></strong></dd></dl></div><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Pielgrzymka Świętych Mikołajów :)<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The pilgrimage of Santa Clauses :)</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/12/mikolaj1p.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/12/mikolaj1p.jpg”><img class=” wp-image-992″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/12/mikolaj1p-300×186.jpg” alt=”SONY DSC” width=”600″ height=”372″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/12/mikolaj1p-300×186.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>So where is it that we have to go for those presents?</span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wodaAuto.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wodaAuto.jpg”><img class=”alignnone wp-image-944″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wodaAuto-300×275.jpg” alt=”wodaAuto” width=”373″ height=”342″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wodaAuto-300×275.jpg” /></a><em>[źródło: Internet]</em><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>W witrynach sklepów widziałam już reklamy butów lub zegarków  wodoodpornych zanurzonych w wodzie, </strong><strong>ale żeby samochody…? Serio?<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>I’ve already seen the adverts of waterproof shoes or watches immersed in water in the shop windows, but cars…? Seriously?</strong></span></em><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziury.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziury.jpg”><img class=”alignnone wp-image-585″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziury-300×278.jpg” alt=”dziury” width=”333″ height=”309″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziury-300×278.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><span class=”hps”>In Canada</span>, they use  special <span class=”hps”>stickers to</span> make <span class=”hps”>the</span> <span class=”hps”>cars slow down</span>.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><span class=”hps”>In</span> <span class=”hps”>Poland, we use</span> <span class=”hps”>3D technology</span>.</strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorka2-na.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorka2-na.jpg”><img class=”alignnone wp-image-563″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorka2-na-236×300.jpg” alt=”wiewiorka2 na” width=”319″ height=”405″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorka2-na-236×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Mniejsza wersja kangura<br /></strong></span><strong><span style=”color: #800080;” data-mce-style=”color: #800080;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A smaller version of the kangaroo</span></span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/34B.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/34B.jpg”><img class=” wp-image-531 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/34B-300×176.jpg” alt=”34B” width=”406″ height=”238″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/34B-300×176.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/żyrafa-serce-ok-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/żyrafa-serce-ok-jpg.jpg”><img class=” wp-image-474 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/żyrafa-serce-ok-jpg-300×225.jpg” alt=”żyrafa serce ok jpg” width=”402″ height=”302″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/żyrafa-serce-ok-jpg-300×225.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/surokatka2x.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/surokatka2x.jpg”><img class=”wp-image-477 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/surokatka2x-213×300.jpg” alt=”surokatka2x” width=”399″ height=”562″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/surokatka2x-213×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pelikan1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pelikan1jpg.jpg”><img class=”wp-image-441 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pelikan1jpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”401″ height=”267″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pelikan1jpg-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies1okjpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies1okjpg.jpg”><img class=” wp-image-322 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies1okjpg-300×261.jpg” alt=”pies1okjpg” width=”401″ height=”349″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies1okjpg-300×261.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/a3.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/a3.jpg”><img class=” wp-image-460 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/a3-211×300.jpg” alt=”a3″ width=”393″ height=”559″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/a3-211×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/klopoty1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/klopoty1.jpg”><img class=”wp-image-464 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/klopoty1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”395″ height=”263″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/klopoty1-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Monia-konie1b.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Monia-konie1b.jpg”><img class=” wp-image-466 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Monia-konie1b-300×210.jpg” alt=”Monia konie1b” width=”395″ height=”277″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Monia-konie1b-300×210.jpg” /></a></span></strong>

​<span id=”__caret”>_</span> <strong><span style=”color: #800080;” data-mce-style=”color: #800080;”>KLIKNIJ NA OBIEKT ABY GO POWIĘKSZYĆ</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/04/WESOLYCH1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/04/WESOLYCH1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-8085 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/04/WESOLYCH1-300×199.jpg” alt=”” width=”300″ height=”199″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/04/WESOLYCH1-300×199.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie zostało zrobione 2 kwietnia 2021 roku w Lesie Mogilskim. Więcej zdjęć z tego miejsca:<br /><br />
</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/</a></strong></span><br /><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The photo was taken on April 2, 2021 in Mogilski Forest. More photos from this place:<br /><br />
<a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/las-mogilski-2021/</a></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05237C.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05237C.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-8005″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05237C-300×229.jpg” alt=”” width=”300″ height=”229″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05237C-300×229.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Kolejny walentynkowy prezent – papużki nierozłączki kupione kilka lat temu przez mojego tatę.</strong></span><br /><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Another Valentine’s Day gift – lovebirds bought a few years ago by my dad.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05235-B.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05235-B.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-8004″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05235-B-300×216.jpg” alt=”” width=”300″ height=”216″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2021/02/DSC05235-B-300×216.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Walentynkowy prezent ❤️ Kot został kupiony w sklepie, gablotka i młoteczek to dzieła mojego taty, a tabliczkę zrobił profesjonalny grawer.</strong></span><br /><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Valentine’s Day gift ❤️ The cat was purchased in a shop, cabinet and hammer are my works of my dad, and the sign was made by a professional engraver.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Postanowienia-1-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Postanowienia-1-jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7996 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Postanowienia-1-jpg-180×300.jpg” alt=”” width=”180″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Postanowienia-1-jpg-180×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Podczas wizyty w Parku Lotników Polskich w Krakowie spotkałam kilka wyjątkowo rozmownych zwierząt. Postanowiłam zapytać o ich postanowienia noworoczne, a powyższy obrazek przedstawia ich odpowiedzi.<br /><br />
Wypowiedź sroki nieco mnie zdziwiła. Kiedy spytałam ją o powód takiego postanowienia, wyjaśniła mi,  że niedawno poznała historię swojej krewniaczki, która kilka wieków temu mieszkała przy zamku w miejscowości Liw. Przez swoje uwielbienie do błyskotek, tamta sroka pośrednio doprowadziła do nieszczęścia – skazania niewinnej osoby (pani tego zamku) na śmierć. Po krótkim zastanowieniu przypomniałam sobie, że przecież kiedyś opisywałam tę historię… Możecie przeczytać ją tutaj:<span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”> <a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwie-milosc-zawisc-zdrada/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwie-milosc-zawisc-zdrada/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwie-milosc-zawisc-zdrada/</a><br /><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>During the visit to the Park of Polish Aviators in Kraków, I met some exceptionally talkative animals. I decided to ask about their New Year’s resolutions, and the picture above shows their answers.<br /><br />
The magpie’s statement surprised me a bit. When I asked her the reason for such a resolution, she explained that she had recently learned about the story of her relative who lived near the castle in the town of Liw a few centuries ago. Through her adoration of trinkets, that magpie indirectly led to a misfortune – condemning an innocent person (the lady of this castle) to death. After a short reflection, I remembered that I once described this story… You can read it here: <a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwa-milosc-zawisc-zdrada/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwa-milosc-zawisc-zdrada/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/zolta-dama-zamku-liwa-milosc-zawisc-zdrada/</a></span><br /><br />
</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sylwester-2-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sylwester-2-jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7992 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sylwester-2-jpg-300×300.jpg” alt=”” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Sylwester-2-jpg-300×300.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Gdyby ta choinka umiała mówić…<br /><br />
Ja: “Hej, Boże Narodzenie już dawno minęło! Pora ściągnąć ozdoby!”<br /><br />
Choinka: “A po co? Są tak błyszczące, że z powodzeniem mogą posłużyć jako oświetlenie na imprezę sylwestrową!”<br /><br />
</span></strong><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie zostało zrobione w Parku Lotników Polskich w Krakowie. Choinka to tak naprawdę duża, odpowiednio ozdobiona szyszka. Niestety nie mogę sobie przypomnieć, skąd właściwie ją wzięłam (służy mi jako świąteczna/sylwestrowa ozdoba już od kilku lat).  “Kartka” została wykonana z użyciem strony <a style=”color: #ff0000;” href=”https://wordart.com/” data-mce-href=”https://wordart.com/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://wordart.com/</a> oraz programu graficznego CorelDraw.<br /><br />
</span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>If this Christmas tree could talk…<br /><br />
Me: “Hey, Christmas is long over! It’s time to take the decorations off!”<br /><br />
The tree: “Why? They are so shiny that they can be successfully used as lighting for a New Year’s Eve party!”<br /><br />
The photo was taken in the Park of Polish Aviators in Kraków. Christmas tree is really a large, appropriately decorated pine cone. Unfortunately, I can’t remember where I actually got it from (it has been used as a Christmas/New Year’s Eve decoration for several years). The “card” was made with the use of <a style=”color: #0000ff;” href=”https://wordart.com/” data-mce-href=”https://wordart.com/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://wordart.com/</a> and the CorelDraw graphics program.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Święta-1z.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Święta-1z.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7978 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Święta-1z-180×300.jpg” alt=”” width=”180″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/12/Święta-1z-180×300.jpg” /></a><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>„Kominek płonie jasno, oświetlając mnie całkowicie</span></em><br /><br />
<em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Widzę prezenty pod starą dobrą choinką</span></em><br /><br />
<em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>I czekam całą noc, aż Święty Mikołaj obudzi mnie z moich snów</span></em><br /><br />
<em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Dlaczego? Bo to jest dla mnie Boże Narodzenie”</span></em><br /><br />
<span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>- Pentatonix, <em>”That’s Christmas to me”</em> (<em>”To jest dla mnie Boże Narodzenie”</em>)<br /><br />
</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>W tym roku chciałabym przedstawić wam listę moich „Bożonarodzeniowych lektur obowiązkowych”:</strong></span><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>„Tajemnica Bożego Narodzenia”</em>, Jostein Gaarder; moją recenzję tej książki można znaleźć tutaj:<strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/</a></span></strong></span></h4><br />
</li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>„Opowieść Wigilijna”</em>, Charles Dickens; zagadkę nawiązującą do niej przeczytacie tutaj:<strong> <span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/</a></span></strong></span></h4><br />
</li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>„Boże Narodzenie Herkulesa Poirot”</em>, Agatha Christie; o tej książce pisałam tutaj:<strong> <span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a style=”color: #ff0000;” href=”https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/</a></span></strong></span></h4><br />
</li><br />
<strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>”Kartka” została wykonana z użyciem strony <a style=”color: #ff0000;” href=”https://wordart.com/” data-mce-href=”https://wordart.com/” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://wordart.com/</a> oraz programu graficznego CorelDraw.</span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”The fireplace is burning bright, shining all on me</em></span><br /><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>I see the presents underneath the good old Christmas tree</em></span><br /><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>And I wait all night ’til Santa comes to wake me from my dreams</em></span><br /><br />
<span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Oh, why? ‘Cause that’s Christmas to me”<strong><br /><br />
</strong></em><strong>- Pentatonix,</strong><em><strong> “That’s Christmas to me”<br /><br />
</strong></em></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>This year, I’d like to present to you a list of my “Christmas must-reads”:</strong></span><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”Mystery of Christmas”</em>, Jostein Gaarder; my review of this book can be found here:<strong><a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/tajemnica-bozego-narodzenia-jostein-gaarder/</a></strong></span></h4><br />
</li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”A Christmas Carol”</em>, Charles Dickens; you can read a riddle referring to it here: <strong><a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/grobowa-inspiracja/</a></strong></span></h4><br />
</li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”Hercule Poirot’s Christmas”</em>, Agatha Christie; I wrote about this book here: <strong><a style=”color: #0000ff;” href=”https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://monikacisek.pl/boze-narodzenie-herkulesa-poirot-agatha-christie/</a></strong></span></h4><br />
</li><br />
<strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The “card” was made with the use of <a style=”color: #0000ff;” href=”https://wordart.com/” data-mce-href=”https://wordart.com/” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://wordart.com/</a> and the CorelDraw graphics program.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/10/5.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/10/5.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7971″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/10/5-145×300.jpg” alt=”” width=”145″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/10/5-145×300.jpg” /></a><hr /><br />
<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/pixie_korzeń.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/pixie_korzeń.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7968″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/pixie_korzeń-300×242.jpg” alt=”” width=”300″ height=”242″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/pixie_korzeń-300×242.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/KAM1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/KAM1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7951″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/KAM1-300×234.jpg” alt=”” width=”300″ height=”234″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/09/KAM1-300×234.jpg” /></a><p><img data-mce-p-muted=”muted” data-mce-p-loop=”loop” data-mce-p-autoplay=”autoplay” data-mce-p-class=”loader-genially” data-mce-html=”%3Csource%20src%3D%22https%3A//static.genial.ly/resources/panel-loader-low.mp4%22%20type%3D%22video/mp4%22%20/%3EYour%20browser%20does%20not%20support%20the%20video%20tag.” width=”300″ height=”150″ style=”position: absolute; top: 45%; left: 50%; transform: translate(-50%, -50%); width: 80px; height: 80px; margin-bottom: 10%;” src=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ data-mce-object=”video” class=”mce-object mce-object-video” /></p><div id=”5f1dad572bae010cf0575985″ class=”genially-embed” style=”margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;” data-mce-style=”margin: 0px auto; position: relative; height: auto; width: 100%;”><br /></div><img src=”data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7″ data-wp-preserve=”%3Cscript%3E(function%20(d)%20%7B%20var%20js%2C%20id%20%3D%20%22genially-embed-js%22%2C%20ref%20%3D%20d.getElementsByTagName(%22script%22)%5B0%5D%3B%20if%20(d.getElementById(id))%20%7B%20return%3B%20%7D%20js%20%3D%20d.createElement(%22script%22)%3B%20js.id%20%3D%20id%3B%20js.async%20%3D%20true%3B%20js.src%20%3D%20%22https%3A%2F%2Fview.genial.ly%2Fstatic%2Fembed%2Fembed.js%22%3B%20ref.parentNode.insertBefore(js%2C%20ref)%3B%20%7D(document))%3B%3C%2Fscript%3E” data-mce-resize=”false” data-mce-placeholder=”1″ class=”mce-object” width=”20″ height=”20″ alt=”<script>” title=”<script>” /><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wakacje-2020.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wakacje-2020.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7911 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wakacje-2020-206×300.jpg” alt=”” width=”206″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/07/Wakacje-2020-206×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie zrobione niedaleko miejsca, gdzie mieszkam. Rodzinny wypoczynek przy zachowaniu zasad “dystansu społecznego”. Cóż… Kiedy nie ma się możliwości wyjazdu na “prawdziwe” wakacje, każde miejsce jest dobre, żeby się trochę zrelaksować. :-D</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A photo which was taken near where I live. Family rest while maintaining the principles of “social distance”. Well… When you can’t go on “real” holidays, any place is good to relax a bit. :-D</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-E.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-E.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7897″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-E-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/06/3-E-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ta mała “biedronka” brała udział w sesji zdjęciowej w Przylasku Rusieckim. Pozowanie zmęczyło ją tak bardzo, że… usnęła. 😉 Jest urocza, prawda? Dostałam ją jako jeden z prezentów na osiemnaste urodziny.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>This little “ladybird” took part in a photoshoot in Przylasek Rusiecki. Posing tired her so much that she… fell asleep. 😉 She’s cute, isn’t she? I got her as one of the gifts for my eighteen birthday.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7875 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE2-300×298.jpg” alt=”” width=”300″ height=”298″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE2-300×298.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7874 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE1-300×263.jpg” alt=”” width=”300″ height=”263″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/SERCE1-300×263.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Jeszcze jedna seria zdjęć wykonana w Przylasku Rusieckim.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>One more series of photos taken in Przylasek Rusiecki.</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Żabie przemyślenia…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Frog thoughts…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog1a.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog1a.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7857 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog1a-300×202.jpg” alt=”” width=”300″ height=”202″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog1a-300×202.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog2b.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog2b.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7859 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog2b-300×213.jpg” alt=”” width=”300″ height=”213″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog2b-300×213.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog3d.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog3d.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7860 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog3d-300×210.jpg” alt=”” width=”300″ height=”210″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/frog3d-300×210.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Kolejna seria zdjęć wykonana w Przylasku Rusieckim.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Another series of photos taken in Przylasek Rusiecki.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/KUBEK2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/KUBEK2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7838″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/KUBEK2-281×300.jpg” alt=”” width=”281″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/KUBEK2-281×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Crazy_Cat_7.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Crazy_Cat_7.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7837 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Crazy_Cat_7-281×300.jpg” alt=”” width=”281″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Crazy_Cat_7-281×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Jestem Szaloną Kociarą i nie wstydzę się tego! Patrząc na te 2 zdjęcia, przypomniałam sobie pewien anonimowy cytat, który niedawno znalazłam: <em>”Bycie kreatywnym to nie hobby, to sposób życia.”</em></strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>I’m a Crazy Cat Lady and I’m not ashamed of it! Looking at these 2 photos, I remembered an anonymous quote which I found the other day: <em>”Being creative is not a hobby, it is a way of life.”</em></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka_3-4.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka_3-4.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7835″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka_3-4-242×300.jpg” alt=”” width=”242″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka_3-4-242×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-1-2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-1-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7823 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-1-2-300×276.jpg” alt=”” width=”300″ height=”276″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-1-2-300×276.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-2-2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-2-2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7825″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-2-2-300×283.jpg” alt=”” width=”300″ height=”283″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/05/Kulka-2-2-300×283.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcia zostały wykonane w Przylasku Rusieckim. Jest to obszar Krakowa wchodzący w skład Dzielnicy XVIII Nowa Huta, znajdujący się w jej wschodniej części. W Przylasku znajduje się kilkanaście zbiorników wodnych, powstałych po zalaniu wyrobisk żwirowni. Nad jednym z nich znajduje się plaża z kąpieliskiem “Przylasek Rusiecki”, a stawy to tereny wędkarskie.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The photos were taken in Przylasek Rusiecki. It is an area of Kraków (Poland) that is part of District XVIII Nowa Huta, located in its eastern part. There are a dozen or so water reservoirs in Przylasek, created after flooding the gravel pits. Above one of them, there is a beach with the “Przylasek Rusiecki” bathing beach, and the ponds are fishing grounds.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOTiKWIAT6.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOTiKWIAT6.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7811 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOTiKWIAT6-219×300.jpg” alt=”” width=”219″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOTiKWIAT6-219×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Cytat pochodzi z książki “365 myśli o miłości, pokoju i nadziei” wydawnictwa Jedność. Inspiracją do obrazka stał się jeden z projektów ze strony <a href=”https://www.facebook.com/doodlecats” data-mce-href=”https://www.facebook.com/doodlecats”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>DoodleCats</span></a> na Facebooku. Kot został narysowany ręcznie i poprawiony w programie CorelDraw; napis i mój znaczek także zostały dodane w tym programie.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The quote comes from the book “365 Thoughts about Love, Peace and Hope” by the Jedność publishing house. The image was inspired by one of the projects from the <a style=”color: #0000ff;” href=”https://www.facebook.com/doodlecats” data-mce-href=”https://www.facebook.com/doodlecats” data-mce-style=”color: #0000ff;”>DoodleCats</a> Facebook page. The cat was drawn by hand and improved in CorelDraw; the inscription and my badge were also added in this program.</span><br /></strong></span>c<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7806 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT1-300×230.jpg” alt=”” width=”300″ height=”230″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT1-300×230.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7807 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT2-300×227.jpg” alt=”” width=”300″ height=”227″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/KOT2-300×227.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ten kot odwiedził ogród mojej mamy kilka dni temu. Czyż nie jest uroczy? Sceneria, w której znalazł się w momencie wykonywania zdjęć, przywiodła mi na myśl książkę “Tajemniczy ogród” Frances Hodgson Burnett…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>This cat visited my mum’s garden a few days ago. Isn’t it cute? The scenery in which it found itself at the time of taking the photos made me think of the book “The Secret Garden” by Frances Hodgson Burnett…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sikorka2-jpg-ok.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sikorka2-jpg-ok.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7781 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sikorka2-jpg-ok-300×277.jpg” alt=”” width=”300″ height=”277″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sikorka2-jpg-ok-300×277.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ta sikorka rozsiadła się wśród kwiatów w ogródku mojej mamy. Czyż to nie wygląda uroczo? Zupełnie tak, jakby to ona stworzyła tę roślinną kompozycję i była z niej bardzo dumna… :-D</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>This tit sat among the flowers in my mum’s garden. Doesn’t that look cute? It’s as if it was “her” who created this floral composition and was very proud of it… :-D</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sroka-1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sroka-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7778 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sroka-1-300×300.jpg” alt=”” width=”300″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/sroka-1-300×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie zrobione z balkonu bloku, w którym mieszkam. Ta sroka postanowiła przyjrzeć się okolicy z czubka jodły rosnącej niedaleko. Przy jej rozmiarze i masie był to prawdziwy SZCZYT OPTYMIZMU… A jednak jej się udało! Gałąź się pod nią nie załamała. To pokazuje, że każde marzenie może zostać spełnione, a plan wypełniony, jeśli tylko podejdzie się do tego z odpowiednią dozą optymizmu i pewności siebie.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A photo which was taken from the balcony of the block of flats in which I live. This magpie decided to look at the area from the tip of the fir growing nearby. With its size and weight, it was a real PEAK OF OPTIMISM… And yet it did it! The branch did not break under it. This shows that any dream can be fulfilled and any plan accomplished if it is approached with the right dose of optimism and self-confidence.</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-ang.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-ang.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7771 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-ang-300×220.jpg” alt=”” width=”300″ height=”220″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-ang-300×220.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-pl.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-pl.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7773 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-pl-300×220.jpg” alt=”” width=”300″ height=”220″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/04/Królik-pl-300×220.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KAMIENIE-MONI-3.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KAMIENIE-MONI-3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7733″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KAMIENIE-MONI-3-231×300.jpg” alt=”” width=”231″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/02/KAMIENIE-MONI-3-231×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcia zostały wykonane w Parku Lotników w Krakowie. Na obu fotografiach znajdują się te same kamienie – ten po prawej został kupiony kilka lat temu w galerii sztuki (nazwiska autorki kociej mordki niestety nie pamiętam).</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Pictures were taken in the Cultural Aviation Park in Kraków. In both photographs there the same stones – the one on the right was bought a few years ago in an art gallery (unfortunately, I don’t remember the name of the cat face’s author).</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Baza7.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Baza7.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7721 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Baza7-300×226.jpg” alt=”” width=”300″ height=”226″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/Baza7-300×226.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-króli.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-króli.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7706 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-króli-191×300.jpg” alt=”” width=”191″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2020/01/3-króli-191×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Dekoracja na wystawie sklepu z rękodziełem Koza Dereza (ulica Sławkowska w Krakowie). Figury przedstawiają postaci z opowiadania “Dziadek do Orzechów i Król Myszy” E. T. A. Hoffmanna, którego francuskie tłumaczenie napisane przez Alexandra Dumasa (ojca) zainspirowało Piotra Czajkowskiego do napisania baletu “Dziadek do orzechów”. Od lewej: Księżniczka Pirlipata, Król Myszy, Dziadek do Orzechów.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Decoration at the shopwindow of the handicraft shop Koza Dereza [Goat Dereza] (Sławkowska Street in Cracow, Poland). The figurines represent the characters from the story “The Nutcracker and the Mouse King” by E. T. A. Hoffmann, the French translation of which, written by<span data-offset-key=”aod42-2-0″> Alexandre Dumas </span><span data-offset-key=”aod42-2-1″>père (father),</span> inspired Pyotr Ilyich Tchaikovsky to write the ballet “The Nutcracker”. From the left-hand side: Princess Pirlipata, Mouse King, Nutcracker. </strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/P3.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/P3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7703″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/P3-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/P3-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Noworoczne życzenia od Pixie Pilota. Nowy rok = Nowe przygody!</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>New Year wishes from Pixie Pilot. New year = New adventures!</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Choinka-książkowa.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Choinka-książkowa.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7690 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Choinka-książkowa-179×300.jpg” alt=”” width=”179″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Choinka-książkowa-179×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Świąteczne marzenie każdego mola książkowego – </strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>choinka ustawiona w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej na ulicy Rajskiej w Krakowie.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A Christmas dream of every bookworm – </strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>a Christmas tree set up in the Provincial Public Library on Rajska Street in Cracow, Poland.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Pegaz1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Pegaz1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7686 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Pegaz1-200×300.jpg” alt=”” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Pegaz1-200×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Pegazowi znudziło się patrzenie na świat z nieba. Postanowił zejść na ziemię i przyjrzeć się jej z bliska, a przy okazji lepiej poznać ludzi. W Krakowie znalazł pracę jako koń dorożkarski… ;-)</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Pegasus got bored of looking at the world from the sky. He decided to get down on earth and take a look at it from up close and get to know people better on this occasion. In Cracow, he found a job as a droshky horse… ;-)</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/1.jpg”><img class=”wp-image-7670 size-medium aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/1-e1577130227533-169×300.jpg” alt=”” width=”169″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/1-e1577130227533-169×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Świąteczny tramwaj – zdjęcie zrobione kilka dni temu niedaleko Rynku Głównego w Krakowie.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A Christmas tram – a photo taken several days ago near the Main Market Square in Cracow.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rudolfx.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rudolfx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7666″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rudolfx-200×300.jpg” alt=”” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/12/Rudolfx-200×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Rudolf, czerwononosy renifer” 🙂 (Zdjęcie wykonane w Krakowie)</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”Rudolf, the red-nosed reindeer” 🙂 (Photo taken in Cracow)</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/słoń.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/słoń.jpg”><img class=”size-medium wp-image-7436 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/słoń-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/słoń-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Dekoracja ustawiona na jednej z ulic w Tarnowie. Dzięki niemu turyści parkujący w tym miejscu łatwo odnajdą swój samochód… Tylko to sobie wyobraźcie:</strong></span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>- Pamiętasz gdzie zaparkowaliśmy?</strong></span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>- Nazwa ulicy wyleciała mi z głowy, ale był tam ten wielki, kolorowy słoń. Na pewno trafimy!</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Decoration set on one of the streets in Tarnów. Thanks to it, tourists parking in this place will easily find their car… Just imagine:</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”Do you remember where we parked?”</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”The name of the street slipped my mind, but there was that huge colourful elephant there. We will definitely find it!”</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/szop.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/szop.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7437″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/szop-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/szop-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Szyld nad wejściem do sklepu w Tarnowie. Ten kto go zaprojektował ma genialne poczucie humoru… 😀 [Polskie słowo “szop”, będące nazwą zwierzęcia, wymawia się identycznie jak angielskie słowo “shop” oznaczające “sklep”]</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A sign over the entrance to a shop in Tarnów, Poland, reading “Renunciations are unhealthy”. Whoever designed it had a brilliant sense of humour… 😀 [The Polish word “szop”, meaning “raccoon”, is pronounced identically with the English word “shop”]</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC01888.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC01888.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7356″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC01888-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/DSC01888-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie wykonane w mieście Miskolc (Węgry). Ten maluch naprawdę bardzo się stara, ale bez pomocy właściciela auta raczej nie uda mu się zmienić ilości paliwa w baku…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A picture that was taken in the city of Miskolc (Hungary). This little guy is trying very hard, but without the help of the car owner, he is unlikely to be able to change the amount of fuel in the tank…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/Autostrada2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/Autostrada2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-7295″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/Autostrada2-186×300.jpg” alt=”” width=”186″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/08/Autostrada2-186×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie zrobione w Budapeszcie, niedaleko Zoo. “Uwaga na zebrę”… Czy ktoś naprawdę myślał, że zebra mogłaby chcieć uciec ze swojego wybiegu, a później nie tylko zwiedzić cały teren ogrodu, ale także wybrać się na wycieczkę w miasto? :-D<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A photo that was taken in Budapest, near the Zoo. “Watch out for the zebra”… Did someone really think that a zebra might want to run away from his paddock, and then not only explore the whole area of the garden, but also take a trip into the city? :-D</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/krczak-wielkanoc.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/krczak-wielkanoc.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6789″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/krczak-wielkanoc-200×300.jpg” alt=”” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/krczak-wielkanoc-200×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Cytat pochodzi z książki “365 myśli o miłości, pokoju i nadziei” wydawnictwa Jedność. Projekt obrazka jest mój własny.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The quote comes from the book “365 Thoughts about Love, Peace and Hope” by the Jedność publishing house. The design of the picture is my own.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6698″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto1-300×287.jpg” alt=”” width=”300″ height=”287″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto1-300×287.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto-2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto-2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6699″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto-2-300×277.jpg” alt=”” width=”300″ height=”277″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/04/auto-2-300×277.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ciekawy sposób przypominania sobie o konieczności tankowania samochodu – obrazek przedstawiający głodnego Kota Simona (Simon’s Cat), postać z tego kanału na YouTube: <a style=”color: #ff0000;” href=”https://www.youtube.com/user/simonscat” data-mce-href=”https://www.youtube.com/user/simonscat” data-mce-style=”color: #ff0000;”>https://www.youtube.com/user/simonscat</a></strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>An interesting way of reminding yourself of the necessity of refuelling your car – </strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>a picture showing hungry Simon’s Cat, a character from this channel on YouTube: <a style=”color: #0000ff;” href=”https://www.youtube.com/user/simonscat” data-mce-href=”https://www.youtube.com/user/simonscat” data-mce-style=”color: #0000ff;”>https://www.youtube.com/user/simonscat</a></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/03/Balon_cytat_1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/03/Balon_cytat_1jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6655″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/03/Balon_cytat_1jpg-300×207.jpg” alt=”” width=”300″ height=”207″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/03/Balon_cytat_1jpg-300×207.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Balon tego Pixie jest jeszcze jednym wspólnym dziełem moich rodziców.</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The balloon of this Pixie is one more joint work of my parents.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6628″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_1-300×251.jpg” alt=”” width=”300″ height=”251″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_1-300×251.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_2.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6629″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_2-300×277.jpg” alt=”” width=”300″ height=”277″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_2-300×277.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_3.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6630″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_3-300×274.jpg” alt=”” width=”300″ height=”274″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/balon_3-300×274.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Ten Pixie był tak zafascynowany książką “W 80 dni dookoła świata” Juliusza Verne’a, że postanowił powtórzyć wyczyn głównego bohatera, używając do tego… balonu na gorące powietrze. Ciekawe, czy mu się uda… 😀 (balon jest wspólnym dziełem moich rodziców, widoczny na ostatnim zdjęciu ogród innego Pixie to dzieło mojego taty).</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>This Pixie was so fascinated with the book “Around the World in Eighty Days” by Jules Verne that he decided to repeat the achievement of the main character, using a… hot air balloon for that. I wonder if he will succeed… 😀 (the balloon is a joint work of my parents, the garden of another Pixie visible in the last photo is my father’s work).</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gossip_Cafe.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gossip_Cafe.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6623 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gossip_Cafe-169×300.jpg” alt=”” width=”169″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/Gossip_Cafe-169×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Właściciel Gossip Cafe na ulicy Św. Jana w Krakowie miał… specyficzne poczucie humoru.</strong></span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>TŁUMACZENIE: po lewej: “Einstein przed naszą kawą i omletem”; po prawej: “po naszej kawie i omlecie”</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The owner of Gossip Cafe on Św. Jana Street [St John Street] in Kraków had a… peculiar sense of humour.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/jeżyk_kredki.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/jeżyk_kredki.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6592″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/jeżyk_kredki-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2019/02/jeżyk_kredki-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Jeż-artysta</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Artist hedgehog</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Krecik z czeskiej kreskówki chciał mieć spodenki z kieszeniami, żeby zawsze mieć swoje “skarby” przy sobie. Ja nie potrzebuję spodenek, żeby móc nie rozstawać się z moimi kredkami… Wystarczy, że użyję ich jako kolców!”</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”Mole from the Czech cartoon wanted to have shorts with pockets to always have his “treasures” with him. I don’t need shorts to be able to hang on to my coloured pencils… I just need to use them as spikes!”</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/anioł_święta.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/anioł_święta.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6411″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/anioł_święta-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/anioł_święta-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Jestem początkującym aniołem stróżem. “Mój” człowiek ostatnio zainteresował się robieniem na drutach. Chciałem mu pomóc, ale chyba nie do końca dobrze mi to wyszło… Zaplątałem się we włóczkę! Teraz sam potrzebuję pomocy…”<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”I am a beginner guardian angel. “My” human has recently become interested in knitting. I wanted to help them, but I do not think it worked out well… I got tangled in the yarn! Now I need help myself…”</span><br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mikołaj.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mikołaj.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6363″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mikołaj-300×195.jpg” alt=”” width=”300″ height=”195″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2018/12/Mikołaj-300×195.jpg” /></a></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Przyłapany na gorącym uczynku 😉 (widok z mojego okna)<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Caught red-handed 😉 (view from my window)</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194900.jpg” rel=”attachment wp-att-6188″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194900.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6188″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194900-300×169.jpg” alt=”20180616_194900″ width=”300″ height=”169″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194900-300×169.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194629.jpg” rel=”attachment wp-att-6189″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194629.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6189″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194629-300×169.jpg” alt=”20180616_194629″ width=”300″ height=”169″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180616_194629-300×169.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Sławomir Mrożek, <em>Jeż Patriota</em>. Figurki ustawione kilka miesięcy temu na Plantach w Krakowie z okazji zbliżającej się 100. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę po zakończeniu I wojny światowej.<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Sławomir Mrożek, <em>Hedgehog Patriot</em>. Figurines placed at the Planty Park in Kraków several months ago, on the occasion of the approaching 100th anniversary of Poland’s regaining of independence after the end of World War I.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/D3.jpg” rel=”attachment wp-att-6082″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/D3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6082″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/D3-300×225.jpg” alt=”” width=”300″ height=”225″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/D3-300×225.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Cóż… Może i nie wygram konkursu na największe czy najcięższe warzywo, ale z pewnością mógłbym wygrać, gdyby ogłosili konkurs na najweselsze warzywo! Albo na warzywo z najładniejszym uśmiechem!” 😀 Dynia została kupiona w kiosku z warzywami – już z domalowaną twarzą. Rowerek jest dziełem mojego taty, został zrobiony z drewna 4 gatunków drzew: czereśni, dębu, buka i wiązu.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Well… Maybe I won’t win the competition for the largest or the heaviest vegetable, but I could surely win if they announced a competition for the most joyful vegetable! Or for a vegetable with the prettiest smile!” 😀 The pumpkin was bought in a kiosk with vegetables – with a face already painted. The little tricycle is the work of my father, it was made of wood of 4 species of trees: cherry, oak, beech and elm.</span></strong></span><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Konik – z drzewa koń na biegunach,<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>zwykła zabawka, mała huśtawka,<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>a rozkołysze, rozbawi.<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Konik – z drzewa koń na biegunach,<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>przyjaciel wiosny, uśmiech radosny,<br /></strong></span></em><em style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>każdy powinien go mieć.”<br /></strong></span></em><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”>(fragment piosenki “Konik na biegunach” napisanej w 1960 roku przez Franciszka Serwatkę do muzyki Jacka Dybka; najbardziej znane jest wykonanie Urszuli z 1996 roku; źródło tekstu: Tekstowo.pl; tłumaczenie własne)<br /></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”A small horse – a rocking horse made of wood,<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>an ordinary toy, a small swing,<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>and it will swing you, amuse you.<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>A small horse – a rocking horse made of wood,<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>a friend of spring, a joyful smile,<br /></em></span></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>everyone should have it.”<br /></em></span></strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>(a fragment of the song “Konik na biegunach” [“A small rocking horse”], written in 1960 by Franciszek Serwatka to the music by Jacek Dybek, the best-known performance is by Urszula, from 1996; source of original text in Polish: Tekstowo.pl; the translation is my own)</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180923_1155541.jpg” rel=”attachment wp-att-6016″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180923_1155541.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-6016″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180923_1155541-169×300.jpg” alt=”” width=”169″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20180923_1155541-169×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdaje się, że Franciszek Serwatka myślał o nieco innym “koniku na biegunach”, kiedy pisał tę piosenkę… 😉 Zdjęcie wykonane zostało podczas Pikniku Niepodległościowego na Rynku Głównym w Krakowie.<br /></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>It seems that Franciszek Serwatka had a bit different “small rocking horse” in mind while writing this song… 😉 The photo was taken during the Independence Picnic at the Main Market Square in Kraków.</span></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Jak Guliwer w krainie Liliputów…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Like Gulliver in the country of Lilliput…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-2.jpg” rel=”attachment wp-att-6002″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-6002 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-2-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-1.jpg” rel=”attachment wp-att-6001″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-6001 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/liliput-1-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Znak ustawiony przed zamkiem w miejscowości Eger (Węgry). W dosłownym tłumaczeniu podpis pod nim znaczy “Głośne dźwięki!”. Bardzo to uprzejme ze strony tego, kto go tam umieścił, że ostrzegł osoby o słabych nerwach, zanim weszły na teren dziedzińca…</span><br /></strong><strong style=”color: #0000ff; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #0000ff; text-align: justify;”>A sign placed in front of the castle in the town of Eger (Hungary). Literally translated, the caption under it means “Loud sounds!”. It’s very kind of whoever placed it there that they warned people with weak nerves before they entered the courtyard area…</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/huk.jpg” rel=”attachment wp-att-6000″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/huk.jpg”><img class=”size-medium wp-image-6000 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/huk-300×260.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”260″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/huk-300×260.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcia z ZOO w Miskolcu (Węgry)</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Photos from the ZOO in Miskolc (Hungary)</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5871″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5871 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-1-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-2.jpg” rel=”attachment wp-att-5872″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5872 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szpieg-2-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Spokojnie, to tylko zwykły, przyjaźnie nastawiony struś – po prostu chciał się upewnić, jakie miałam zamiary.  ;-)<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Relax, it’s just a normal, friendly ostrich – it just wanted to make sure what my intentions were.  ;-)</span></strong></span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie z ZOO w Miskolcu (Węgry)</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Photo from the ZOO in Miskolc (Hungary)</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/akrobaci-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5870″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/akrobaci-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5870 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/akrobaci-1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/akrobaci-1-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>”Chcesz śmiesznie wyglądać, to wejdź…” Ten mieszkaniec wsi Żarki pod Częstochową ma dość… specyficzne poczucie humoru… A może to jego pies wymyślił to ostrzeżenie?  ;-)</span><br /></strong><strong style=”color: #0000ff; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #0000ff; text-align: justify;”>”If you want to look funny, then come in…” This inhabitant of the village Żarki near Częstochowa has quite a… peculiar sense of humour… Or maybe it was his dog who came up with this warning?  ;-)</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC05376.jpg” rel=”attachment wp-att-5439″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC05376.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5439 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC05376-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC05376-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pukanie-zepsute.jpg” rel=”attachment wp-att-5377″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pukanie-zepsute.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5377″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pukanie-zepsute-235×300.jpg” alt=”pukanie zepsute” width=”235″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pukanie-zepsute-235×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Pixie postanowiły wziąć przykład z rysownika Zbigniewa Lengrena (1919-2003), który umieścił napis tej właśnie treści na drzwiach swojej pracowni.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The pixie decided to take an example from the cartoonist Zbigniew Lengren (1919-2003), who placed an inscription of this content on the door of his studio.</strong></span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie koguta rasy “gołoszyjka” wykonane w zoo w Budapeszcie. On i jego przyjaciel chcieliby złożyć wam życzenia… 😉 Hej, Biały Króliku, czy dzisiaj będziesz mógł zrobić sobie przerwę od gry w krykieta?</span><br /></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A picture of the rooster of “Transilvanian naked neck chicken” breed taken in the zoo in Budapest. He and his friend would like to give you wishes… 😉 Hey, White Rabbit, will you be able to take a break from playing cricket today?</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kurczak1.jpg” rel=”attachment wp-att-5350″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kurczak1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5350 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kurczak1-300×259.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”259″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kurczak1-300×259.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zabajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-5326″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zabajpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5326″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zabajpg-229×300.jpg” alt=”” width=”229″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zabajpg-229×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Już znalazłem sukienkę, teraz muszę jedynie poczekać na księżniczkę, która zdecyduje się mnie pocałować i poślubić, kiedy znowu będę księciem!” Ktoś chyba powinien uświadomić tę żabę, że w Krakowie już nie ma księżniczek, a większość “zwykłych” kobiet dawno przestała wierzyć, że pocałowanie żabiej mordki pozwoli im znaleźć zaczarowanego księcia! Zdjęcie wykonane na ulicy Długiej w Krakowie.<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”I’ve already found the dress, now I just have to wait for the princess who decides to kiss and marry me when I’m a prince again!” Someone should probably make the frog realise that there are no more princesses in Kraków, and most of the “ordinary” women have long ceased to believe that kissing a frog’s muzzle will allow them to find an enchanted prince! The photo was taken on Długa Street in Kraków.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dzbanekjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-5325″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dzbanekjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5325″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dzbanekjpg-300×268.jpg” alt=”” width=”300″ height=”268″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dzbanekjpg-300×268.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Niedziela Palmowa… Za tydzień Wielkanoc. W związku z tym sklep “Pottery Home Bolesławiec” na ulicy Sławkowskiej w Krakowie, sprzedający wyroby ceramiczne z Bolesławca, ustawił na swojej wystawie nowe elementy. Spójrzcie na ten dzbanek – </span></strong><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>w porównaniu z pozostałymi przedmiotami wygląda jak Guliwer w krainie Liliputów!<br /></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Palm Sunday… It’s Easter next week. Therefore, the store “Pottery Home Bolesławiec” on Sławkowska Street in Kraków, selling pottery from Bolesławiec*, placed new elements in its window. Look at this jug – in comparison with other items it looks like Gulliver in the Land of Lilliput!</span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>*Info for my foreign readers who might not know that: Bolesławiec is a Polish town in Silesia, known for pottery; the products made there are painted in a distinctive way – decorated with flower motives, mostly in white, red, and shades of blue.</span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><br /></span></strong><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Jeśli autor tego cytatu miał rację, to “skrzydła” mojego taty poniosły go w bardzo ciekawym kierunku, kiedy tworzył stanowisko dla tego pixie… Tak, jest to ten sam miły stworek, który cytował “Opowieść Wigilijną” w Święta Bożego Narodzenia! Tyle, że teraz ma lepsze warunki zamieszkania. Własny domek, latarnię pod którą może siedzieć i czytać ulubione książki…<br /></span></strong><strong style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>If the author of this quote was right, then my dad’s “wings” moved him in a very interesting direction when he was creating the stand for this pixie… Yes, that’s the same nice pixie that quoted “A Christmas Carol” on Christmas! But now he has better living conditions. His own little house, a lantern under which he can sit and read his favourite books…</span></span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-domek-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5307″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-domek-1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5307″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-domek-1-300×238.jpg” alt=”” width=”300″ height=”238″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-domek-1-300×238.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-JASIA.jpg” rel=”attachment wp-att-5232″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-JASIA.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5232″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-JASIA-300×265.jpg” alt=”ULICA JASIA” width=”300″ height=”265″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-JASIA-300×265.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-CZERWONEGO-KAPTURKA.jpg” rel=”attachment wp-att-5233″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-CZERWONEGO-KAPTURKA.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5233″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-CZERWONEGO-KAPTURKA-198×300.jpg” alt=”ULICA CZERWONEGO KAPTURKA” width=”198″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ULICA-CZERWONEGO-KAPTURKA-198×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>2 ulice w Krakowie nazwane imieniem… Jasia i Małgosi oraz Czerwonego Kapturka. Ktoś musiał chyba uwielbiać te opowieści…</strong></span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>2 streets in Kraków named after… Hansel and Gretel (first photo) and Little Red Riding Hood (second photo). Someone must have loved these tales…</strong></span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Nadchodzą Walentynki… Zobaczcie jak przygotowuje się do tego święta jedna z krakowskich restauracji (drogowskaz na ulicy Sławkowskiej). Urocze, prawda?</span><br /></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Valentine’s Day is coming… Look at how one of the Cracow restaurants is preparing for this holiday (signpost on Sławkowska Street). Cute, isn’t it?</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rower-xx.jpg” rel=”attachment wp-att-5223″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rower-xx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5223″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rower-xx-300×202.jpg” alt=”rower xx” width=”300″ height=”202″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rower-xx-300×202.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szopkajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-5080″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szopkajpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5080″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szopkajpg-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szopkajpg-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ciekawe ile czasu zajęło stworzenie tego dzieła. Jego twórca zajął jedno z wysokich miejsc w kategorii szopek miniaturowych. Więcej zdjęć z tegorocznej wystawy szopek krakowskich tutaj: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/krakowskie-szopki-2018/<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>I’m curious how much time it took to creat this piece. Its creator got one of the high places in the category of miniature nativity scenes. More photos from this year’s exhibition of Kraków nativity scenes here: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/krakowskie-szopki-2018/</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Najładniejsza_pora_roku.jpg” rel=”attachment wp-att-5015″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Najładniejsza_pora_roku.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5015″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Najładniejsza_pora_roku-300×185.jpg” alt=”Najładniejsza_pora_roku” width=”300″ height=”185″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Najładniejsza_pora_roku-300×185.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Najładniejszą porą roku są ferie, nawet zimowe.” Zdjęcie zostało wykonane na wystawie Księgarni Pod Globusem na ulicy Długiej w Krakowie. Ktoś miał oryginalny pomysł na reklamę tego miejsca…<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”The most beautiful time of year are holidays, even the winter ones.” The photograph was taken at the Księgarnia Pod Globusem (Under The Globe Bookstore) on Długa Street in Kraków. Someone had an original idea for advertising this place…</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/12/prezent-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5008″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/12/prezent-1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5008″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/12/prezent-1-195×300.jpg” alt=”” width=”195″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/12/prezent-1-195×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Cudowny prezent, który dostałam od przyjaciół z USA – oficjalnie “Dziadek Mróz”, ale bardziej kojarzy mi się z personifikacją Starego Roku. Kiedy go dostałam, “Dziadek Mróz” był płaską paczką z 4 kawałkami materiału i kłębkiem kolorowych nici w środku. Napis na zdjęciu przedstawiającym przewidywany efekt końcowy głosił, że złożenie tych elementów w całość ma być “łatwe”, ale wcale takie nie było. 😀 No cóż, jedno jest pewne: efekt końcowy jest równie cudowny jak to, co przewidział twórca projektu.<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A wonderful gift that I got from my friends from the USA – officially “Jack Frost”, but I associate him more with the personification of the Old Year. When I got him, “Jack Frost” was a flat package with 4 pieces of cloth and a bundle of coloured threads inside. The inscription in the picture depicting the expected final effect stated that putting these elements together would be “easy”, but it was not. 😀 Well, one thing is certain: the end result is just as wonderful as what the designer of the project envisaged.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/bieg-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5009″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/bieg-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-5009 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/bieg-1-300×236.jpg” alt=”bieg 1″ width=”300″ height=”236″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/bieg-1-300×236.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Doroczny Krakowski Bieg Sylwestrowy. Niby nic niezwykłego, ale przyjrzyjcie się dobrze… Widzicie ten słupek informacyjny na drodze? To jeden z biegaczy 😆 Każdy kto chce, może przyjść na ten bieg w przebraniu; najlepszy strój dostaje nagrodę na zakończenie imprezy. Start and meta biegu są na Placu Szczepańskim, natomiast ja natkęłam się na tego człowieka na ulicy Floriańskiej. W innym miejscu spotkałam grupę kilku biegaczy niosących olbrzymią planszę do gry – prawdopodobnie do chińczyka, zważywszy na to, że towarzyszyły im 2 osoby w spiczastych chińskich kapeluszach. Ta grupa oraz pokazany na zdjęciu “słupek” najbardziej zapadli mi w pamięć.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Annual Krakow New Year’s Run. Supposedly nothing unusual, but take a good look… Do you see this informative post on the road? It’s one of the runners: lol: Anyone who wants to can come to this run in disguise; the best outfit gets the prize at the end of the event. The start and finish line are on Szczepański Square, while I stumbled upon this man on Floriańska Street. In another place, I met a group of runners carrying a huge game board – probably Mensch ärgere dich nicht, given that they were accompanied by two people in pointy Chinese hats*. This group and the “post” shown in the picture were the most memorable for me.</span></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>*this game has 2 names in Polish: one that is literally translated from German (“człowieku, nie denerwuj się” – “do not get angry, man”) and one that literally means “the Chinese [man]”; the people whom I saw most probably dressed up to match the second one.</span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Mały, uroczy pingwinek w Ostravie… Ale ten kto go stworzył zapomniał chyba, że dziób stanowi “usta” ptaka, co skończyło się tym, że nasz maluszek ma… podwójny uśmiech.  :lol:</span><br /></strong><strong style=”color: #ff0000; text-align: justify;” data-mce-style=”color: #ff0000; text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A cute little penguin in Ostrava… But the person who made him might have forgotten that a beak is the bird’s “mouth”, which ended up with our little one having… a double smile.  :lol:</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-3.jpg” rel=”attachment wp-att-5004″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5004″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-3-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-3-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Czyżby mieszkańcy Ostravy chcieli mieć swojego Batmana? Tylko po co mu lampa górnicza…?</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Did the inhabitants of Ostrava want to have their own Batman? But what does he need a miner’s lamp for…?</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-4.jpg” rel=”attachment wp-att-5003″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-4.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5003″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-4-300×240.jpg” alt=”” width=”300″ height=”240″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostava-4-300×240.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Spójrzcie! Zobaczyłam tego dziwaka podczas wizyty w Ostravie. Ciekawe, co miał symbolizować…<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Look! I saw this curiosity while visiting Ostrava. I’m curious what it was supposed to symbolise…</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-2.jpg” rel=”attachment wp-att-5002″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-2.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5002″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-2-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-2-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-1.jpg” rel=”attachment wp-att-5001″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-5001″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-1-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ostrava-1-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-mikolaj.jpg” rel=”attachment wp-att-4998″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-mikolaj.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4998″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-mikolaj-300×288.jpg” alt=”pixi mikolaj” width=”300″ height=”288″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pixi-mikolaj-300×288.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>”A więc, jak mawiał Mały Tim, niech Bóg nam błogosławi, nam wszystkim!”</em></span></strong></p><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Oryginał cytatu: Charles Dickens, “A Christmas Carol” (“Opowieść Wigilijna”).</span><br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Tłumaczenie cytatu własne.</span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziewczyna-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-4959″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziewczyna-jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4959 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziewczyna-jpg-300×208.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”208″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziewczyna-jpg-300×208.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie zostało wykonane na Wystawie Figur Stalowych w Krakowie. Więcej: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/wystawa-figur-stalowych-krakow-2017/</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The picture was taken at the Exhibition of Steel Figures in Kraków. More: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/wystawa-figur-stalowych-krakow-2017/</span></strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Pada śnieg, pada śnieg…” Zdaje się, że tej róży nie przeszkadza śnieg wokół niej. Zdjęcie wykonane w moim ogródku w grudniu bieżącego roku.  :-)<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Jingle bells, jingle bells…” It seems like this rose is not disturbed by the snow around it. Picture taken in the garden near my window in December this year.  :-)</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rosa-1-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-4882″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rosa-1-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4882″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rosa-1-jpg-233×300.jpg” alt=”rosa 1 jpg” width=”233″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rosa-1-jpg-233×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zolnierzyk-2-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-4867″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zolnierzyk-2-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4867″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zolnierzyk-2-jpg-200×300.jpg” alt=”zolnierzyk 2 jpg” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/zolnierzyk-2-jpg-200×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03517.jpg” rel=”attachment wp-att-4710″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03517.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4710 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03517-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03517-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03520.jpg” rel=”attachment wp-att-4708″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03520.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4708 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03520-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC03520-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Wyobraźcie sobie, że jesteście turystami odwiedzającymi czeskie miasto Ołomuniec, wybieracie się do Katedry Świętego Wacława i w jej pobliżu widzicie coś takiego. Po rozszyfrowaniu napisu na “tym czymś” – nieco utrudnionym, jeśli nie znacie języka czeskiego – dowiadujecie się, że jest to… “poezjomat”. Po wciśnięciu przycisku możecie wysłuchać utworów jednego z wymienionych na liście poetów. Dodatkowym atutem “poezjomatu” jest to, że nie musicie zakładać słuchawek, aby go użyć, bo jest on… dość głośny.</strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Imagine that you are tourists visiting the Czech city of Olomouc, you are going to St. Wenceslas Cathedral and see something like this near it. After deciphering the inscription on “this something” – somewhat difficult if you do not know the Czech language – you get to know that it is… a “poetry machine”. After pressing the button you can listen to the works of one of the listed poets. An additional advantage of the “poetry machine” is that you do not have to wear headphones to use it because it is… quite loud.</span></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Zdjęcie wykonane w Ołomuńcu (Czechy). Ta firma, oferująca “prace ziemne i wykopowe”, miała genialny pomysł na reklamę.  :-D</strong> <strong>Ciekawe, ilu klientów zdobyli już dzięki Krecikowi*?</strong><br /><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Picture taken in Olomouc (Czechia). This company, offering “earthworks and excavations”, had a brilliant idea for advertising.  😀 I’m curious how many clients they have got yet thanks to Mole*.</span></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kretek1.jpg” rel=”attachment wp-att-4613″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kretek1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4613 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kretek1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Kretek1-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>*Dla tych, którzy nie wiedzą: Krecik (po czesku: Krtek) to postać tytułowa z serii krótkich filmów animowanych (kreskówek produkcji czeskiej (początkowo czecho-słowackiej), których twórcą był Zdeněk Miler. Pierwszy film został wypuszczony w 1957 roku, ostatni w 2002.<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>*For those who do not know: Krecik (Czech: Krtek, English: Mole) is the title character from a series of short Czech (initially Czechoslovak) animated movies (cartoons) created by Zdeněk Miler. The first film was released in 1957, the last one in 2002.</span><br /></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ten mieszkaniec Brna (Czechy) znalazł… oryginalny sposób na zabranie swojego psa na spacer.  :-D<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>This resident of Brno (Czechia) found… an original way to take his dog for a walk.  :-D</span><br /></strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies.jpg” rel=”attachment wp-att-4612″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4612 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Mama mojego drogiego przyjaciela Konrada Sumary (tak tak, tego samego Konrada, którego wymieniłam w kilku wpisach na tej stronie!) postanowiła w ostatnim czasie zapewnić mi możliwość poprawiania sobie nastroju na zawołanie. Dlatego też przekazała mi przez Konrada taki oto mały prezent… Genialnie działające – i BARDZO SŁODKIE – lekarstwo na wszelkie stany depresyjne.   :-D<br /><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Bardzo przepraszam wszystkich, którzy liczyli na podanie nazwy cudownego lekarstwa, ale moja strona nie jest przeznaczona do celów reklamowych.  ;-)<br /></span></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Mum of my dear friend Konrad Sumara (yes, the same Konrad whom I mentioned in several posts on this site!) has recently decided to give me the opportunity to improve my mood on the call. That’s why she handed on to me, through Konrad, such a small gift… A brilliant – and VERY SWEET – cure for all depressive states. :-D<br />I apologize to everyone who counted that the name of miracle cure, but my website is not intended for advertising purposes.  😉 </span></strong><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Ingredients:</strong><strong><br /></strong>30% of luck</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> 20% of smile</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> 15% of satisfaction</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> 15% of euphoria<strong><br /></strong>10% of conscience<strong><br />CAS Number: </strong>without cash<strong><br />EXPIRATION DATE:<br /></strong>Depends on you, how long you’ll stand</span></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Increases levels of serotonin, endorphins and flavonoids, and increases energy and satisfaction. Affects the rise of conscience, caries and “flabbing”.</span><br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> <strong>Danger:</strong><strong><br /></strong>serotonism cariesnism “flabbing”</span></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek2.jpg” rel=”attachment wp-att-4607″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4607 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek2-300×267.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”267″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek2-300×267.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek1.jpg” rel=”attachment wp-att-4606″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4606 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek1-300×271.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”271″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lek1-300×271.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Światowy Dzień Serca, 2017, Kraków<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>World Heart Day, 2017, Cracow</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/serce3.jpg” rel=”attachment wp-att-4588″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/serce3.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4588 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/serce3-243×300.jpg” alt=”serce3″ width=”243″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/serce3-243×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>”Miej serce i patrzaj w serce” – Adam Mickiewicz, “Romantyczność”<br /><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Have a heart and look into thine heart” – Adam Mickiewicz, “Romance”</span><br /></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Hmmm… Wypatrzone na ulicy Czarnowiejskiej w Krakowie. Niestety nie wiem, co to za przybytek w ten sposób ogłasza swoje godziny otwarcia, ale… Jedno wiem z pewnością: właściciel(e) jest/są bardzo kreatywny/kreatywni. :lol:<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Hmmm… Spotted at Czarnowiejska Street in Cracow. Unfortunately I do not know what shrine announces its opening hours in this way, but… One thing I know for sure: the owner(s) is/are very creative.  😆 </span></strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong> </strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/czynne.jpg” rel=”attachment wp-att-4502″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/czynne.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4502 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/czynne-300×223.jpg” alt=”czynne” width=”300″ height=”223″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/czynne-300×223.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>English translation:</strong> “Open from noon to closing”</em></span></h4><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Spójrzcie, jak… niezwykły pomysł na biznes miał założyciel tej firmy. “Złota rączka”? Brzmi ciekawie… To nie jest, powtarzam, NIE JEST reklama. Dlatego usunęłam wszelkie dane kontaktowe. Natomiast sam pomysł jest, jak dla mnie, bardzo ciekawy.<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Take a look at what an… unusual business idea had the founder of this company. “Handyman”? Sounds interesting… It is not, I repeat, is NOT an advertisement.That’s why I removed any contact details. But the idea itself is, for me, very interesting.</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/maz-na.jpg” rel=”attachment wp-att-4495″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/maz-na.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4495″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/maz-na-300×169.jpg” alt=”maz na” width=”300″ height=”169″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/maz-na-300×169.jpg” /></a><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>English translation:</strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Left-hand side of the advert: </strong></span><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Husband for hours</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>handyman, a splendid man – or, like a good prewar work</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>husband for hours will arrive at your convenient hour</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>call and tell us what to do”</span></em></p><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Right-hand side of the advert:</strong></span><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”- clogged sink, broken shower, irritating trickle faucet</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- fusing, painting, wallpapering</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- loose socket, lack of light, reconstruction of electrical installations</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- drilling, screwing, hanging</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- mowing, shearing, chopping and transplanting</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- installing almost anything, almost anywhere</span></em><br /><em> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>- washing of roofing, cobblestones, facades</span></em></p><p><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>If we don’t do something, then we surely do know someone who will do that very well!</span></em></p><p><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Kraków and surroundings”</span></em></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-1.jpg” rel=”attachment wp-att-4491″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4491 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-1-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-2.jpg” rel=”attachment wp-att-4490″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4490 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kubki-2-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Przezorny zawsze ubezpieczony… Czyżby właściciel tego domu przewidywał, że odwiedzi go w najbliższym czasie dużo znajomych? A może ma dużą rodzinę i postanowił zaprosić ich wszystkich na przyjęcie? Tak czy siak, tego rodzaju dekoracja jest… niespotykana. Zdjęcia zostały zrobione w Bouzovie (Czechy) – więcej o tej miejscowości w “Warte odwiedzenia”.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Better safe than sorry… Does the owner of this house suspect that a lot of friends will visit him in the near future? Or maybe he has a large family and he decided to invite them to a party? Anyway, this sort of decoration is… unparalleled. The pictures were taken in Bouzov (Czechia) – more about this town in “Worth visiting”.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol1.jpg” rel=”attachment wp-att-4320″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4320 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol1-300×200.jpg” alt=”” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol1-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>”Plujący Anioł” z Gödöllő (niedaleko Gyöngyös na Węgrzech); jest to jeden z 4 takich aniołów, przymocowanych do kamiennego słupa. Popatrzcie:<br /></span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>”Spitting Angel” from Gödöllő (near Gyöngyös in Hungary); it is one of 4 such angels attached to the stone post. Take a look:</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol2.jpg” rel=”attachment wp-att-4321″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4321 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/aniol2-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/08/kapitan.jpg” rel=”attachment wp-att-4221″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/08/kapitan.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4221 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/08/kapitan-300×209.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”209″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2017/08/kapitan-300×209.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Scenka z jeziora zaporowego na węgierskiej rzece Cisa (węg. Tisza). Jak sądzicie, czy to pies ratował kapitana, czy kapitan psa?  ;-)<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A scene from a dam lake on the Hungarian river Cisa (Tisza). What do you think, was it the dog that was rescuing the captain or the captain who was rescuing the dog?  ;-)</span> </strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20170726_191957.jpg” rel=”attachment wp-att-4131″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20170726_191957.jpg”><img class=”size-medium wp-image-4131 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20170726_191957-300×169.jpg” alt=”20170726_191957″ width=”300″ height=”169″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/20170726_191957-300×169.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Zdjęcie wykonane w Gyöngyös na Węgrzech. Zdaje się, że znalazłam swoją bratnią duszę, właściciel tego auta zapewne jest kociarzem…  :-D</span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A picture taken in Gyöngyös, Hungary. It seems that I found my soulmate, the owner of this car must be a cat person…  😀 </span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/SPIDERMANJPG.jpg” rel=”attachment wp-att-4123″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/SPIDERMANJPG.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-4123″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/SPIDERMANJPG-300×215.jpg” alt=”SPIDERMANJPG” width=”300″ height=”215″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/SPIDERMANJPG-300×215.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Urocze małe ogłoszenie na ulicy Miodowej na Kazimierzu w Krakowie:<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>A cute little advertisement on Miodowa Street in Kazimierz, Kraków:</strong></span><img src=”https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/85/f9/5954a12e1988d_o,size,933×0,q,70,h,7117b9.jpg” alt=”” data-mce-src=”https://d-nm.ppstatic.pl/kadr/k/r/85/f9/5954a12e1988d_o,size,933×0,q,70,h,7117b9.jpg” /><h4 style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>English translation: </span></em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”Good morning! Here your doggie can have a drink! If the water ran out, ask the lady waitress for help. They’re great! They’ll pour in more! <em>written in green: </em>Your doggie will have more power.</span></strong></h4>Źródło/Source: http://krakow.naszemiasto.pl/<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pieknajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3824″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pieknajpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3824″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pieknajpg-300×283.jpg” alt=”pieknajpg” width=”300″ height=”283″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pieknajpg-300×283.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ptak1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3821″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ptak1jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3821 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ptak1jpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ptak1jpg-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/einsteinjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3818″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/einsteinjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3818″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/einsteinjpg-300×200.jpg” alt=”einsteinjpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/einsteinjpg-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/OscarWildeJPG.jpg” rel=”attachment wp-att-3815″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/OscarWildeJPG.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3815 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/OscarWildeJPG-300×200.jpg” alt=”OscarWildeJPG” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/OscarWildeJPG-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Algernon:</strong> Mam nadzieję, że dzień jutrzejszy będzie dobry.<br /></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Lane:</strong> Nigdy taki nie jest, proszę pana.<br /></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Algernon:</strong> Lane, jesteś całkowitym <em>(dosł. “idealnym”)</em> pesymistą.<br /></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Lane:</strong> Robię co w mojej mocy, aby dać satysfakcję, proszę pana.</span></p><span style=”color: #800080;” data-mce-style=”color: #800080;”><strong>#WordsToLiveBy</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/cytatOK.jpg” rel=”attachment wp-att-3802″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/cytatOK.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3802″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/cytatOK-300×200.jpg” alt=”cytatOK” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/cytatOK-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/muzykajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3788″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/muzykajpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3788″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/muzykajpg-300×200.jpg” alt=”muzykajpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/muzykajpg-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Kto powiedział, że tylko ludzie mogą się zakochać? Ptasia historia miłosna w ZOO w Ostrawie.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Who said that only humans can fall in love? A bird love story in the ZOO in Ostrava.</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papugapaw.jpg” rel=”attachment wp-att-3778″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papugapaw.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3778 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papugapaw-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papugapaw-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Faces around us</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja2.jpg” rel=”attachment wp-att-3720″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3720 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja2-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja2-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Our brain is focused on recognizing human facial features so as to be able to respond effectively to the emotions of others. This is the price for our socialization. The facial facial recognition system must work quickly and efficiently, so it is susceptible to a lot of skepticism. Lack of time for long analysis causes the brain to finally see faces even where they are not.</span></strong><br /><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Our mind is looking for known patterns, if several elements are aligned with each other in a similar place to the eyes, mouth and nose, and in addition has a similar shape to them, then this pattern is qualified by the appropriate neurons for the “face” category.</span></strong></p><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Rozejrzyjcie się wokół siebie. Ile “twarzy” zobaczycie w ciągu minuty? (zdjęcie zrobione na Farmie Iluzji – więcej zdjęć w “Moje zdjęcia”, opis w “Warte odwiedzenia”)<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Look around you. How many “faces” will you see in a minute? (photo taken on Farm of Illusions – more pictures in “My photos”, description in “Worth visiting”)</span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The Hands by Guido Daniele</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja1.jpg” rel=”attachment wp-att-3716″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3716 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/iluzja1-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Guido Daniele is an artist specialising in so-called body-painting, or body painting art. He was born in 1950 in Sorevanto, in the south of Italy. In 1972 he graduated from the Academy of Fine Arts in Brera. Currently living and working in Milan. Apart from artistic activity, he is actively involved in the defense of animal rights. Unlike environmental activists, he does not participate in any actions or demonstrations. The tool of his fight is art. As he claims, people identify with his works. Thanks to them, they cease to be indifferent to the fate of wild animals.</strong></span></p><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>(zdjęcie zrobione na Farmie Iluzji – więcej zdjęć w “Moje zdjęcia”, opis w “Warte odwiedzenia”)<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>(photo taken on Farm of Illusions – more pictures in “My photos”, description in “Worth visiting”)</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kieca.jpg” rel=”attachment wp-att-3658″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kieca.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3658″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kieca-300×200.jpg” alt=”kieca” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kieca-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC08269.jpg” rel=”attachment wp-att-3646″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC08269.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3646 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC08269-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DSC08269-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nudajpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3644″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nudajpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3644 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nudajpg-212×300.jpg” alt=”nudajpg” width=”212″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nudajpg-212×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Share an umbrella<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Podziel się parasolką</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Share-an-umbrella.jpg” rel=”attachment wp-att-3498″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Share-an-umbrella.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3498″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Share-an-umbrella-300×223.jpg” alt=”Share an umbrella” width=”300″ height=”223″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Share-an-umbrella-300×223.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Picture by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em>Mądrości z maltańskiej kawiarni…<br /></em></span></strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>Wise words from a café in Malta…</em></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Pierwsze zdjęcie… Sami wybierzcie swoje motto.<br /></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The first photo… You choose your motto yourselves.</span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-1.jpg” rel=”attachment wp-att-3462″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-1.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3462 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-1-300×220.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”220″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-1-300×220.jpg” /></a><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>These two pictures… Was someone reading my mind? </em></strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>(the marked ones)</span></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Te 2 są… wymowne.<br /></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>These two are… self-explanatory.</span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-3.jpg” rel=”attachment wp-att-3464″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-3.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3464 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-3-300×200.jpg” alt=”kawiarnia 3″ width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-3-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-2.jpg” rel=”attachment wp-att-3463″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-2.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3463 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-2-300×243.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”243″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kawiarnia-2-300×243.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em><strong>Mój mały zarozumiały kaktusek. :-D<br /></strong></em></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>My little cocky cactus. 😀 </strong></em></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kaktus1.jpg” rel=”attachment wp-att-3430″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kaktus1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3430″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kaktus1-300×275.jpg” alt=”kaktus1″ width=”300″ height=”275″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kaktus1-300×275.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak_w_Krakowie.jpg” rel=”attachment wp-att-3390″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak_w_Krakowie.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3390 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak_w_Krakowie-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak_w_Krakowie-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>If Artemis decided to get married during Christmas…</strong></em></span></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artemida.jpg” rel=”attachment wp-att-3308″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artemida.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3308″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artemida-169×300.jpg” alt=”artemida” width=”169″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Artemida-169×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><em><strong>(</strong></em><em><strong>Zdjęcie zrobione w Krakowie, niedaleko Rynku Głównego)<br /></strong></em></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>(The picture taken in Kraków, not far from The Main Market Square)</strong></em></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/chxxx.jpg” rel=”attachment wp-att-3306″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/chxxx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3306″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/chxxx-200×300.jpg” alt=”chxxx” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/chxxx-200×300.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Autorem tego “wynalazku” jest mój ojciec – Jerzy Cisek. W podstawie wywiercona jest dziura, w której spoczywa mały, przenośny głośnik połączony z telefonem przez łącze Bluetooth. “Chłopiec” to manekin malarski, którego głowa została zastąpiona lampką na baterie. </span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Prostokątny element w dłoniach “chłopca” służy za podstawkę pod telefon, dzięki czemu można np. oglądać filmik, nie trzymając urządzenia w dłoni. Tekst i teledysk do piosenki, z której pochodzi cytat, a także polskie tłumaczenie tekstu, są dostępne tutaj: https://monikacisek.pl/hallelujah/<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The author of this “invention” is my father – Jerzy Cisek. There’s a hole drilled in the base, in which rests a small, portable speaker connected to the phone via Bluetooth. The “boy” is a painter’s mannequin, whose head was replaced with a nattery-powered lamp. The rectangular element in the “boy’s” hands is used as a stand for the phone, so you can e.g. watch the video without holding the device in your hand. The video and lyrics of the song from which the quote comes are available here: https://monikacisek.pl/hallelujah/</span></strong><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>It’s already time for Christmas pastries! And here is… a new supply of row materials!</em></strong></span></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/jajka111jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3261″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/jajka111jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3261″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/jajka111jpg-300×211.jpg” alt=”jajka111jpg” width=”300″ height=”211″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/jajka111jpg-300×211.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>(Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj3jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3237″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj3jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3237″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj3jpg-300×226.jpg” alt=”mikolaj3jpg” width=”300″ height=”226″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj3jpg-300×226.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>(Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>That’s how Santa Claus plans his journeys…</strong></em></span></p><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj2jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3236″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj2jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3236″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj2jpg-300×200.jpg” alt=”mikolaj2jpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołaj2jpg-300×200.jpg” /></a></p><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>(The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>My busy friend! I will surely visit you this year!!!</em></strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołajjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3233″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołajjpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3233 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołajjpg-300×200.jpg” alt=”mikolajjpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Mikołajjpg-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Oryginalny obrazek autorstwa Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The original picture is by Tatsuya Tanaka (www.miniature-calendar.com)</strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>King Julien says…</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIKOŁAJ-JPG.jpg” rel=”attachment wp-att-3223″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIKOŁAJ-JPG.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3223″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIKOŁAJ-JPG-300×200.jpg” alt=”mikolaj-jpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/MIKOŁAJ-JPG-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”It was enough for me to put on a red cap with the white pompon and suddenly all peoples started shouting, ‘SANTA CLAUS, SO WHERE DO YOU HAVE THE GIFTS?'”</em></span></strong></p><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>King Julien says…</strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/julianjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3055″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/julianjpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3055 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/julianjpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/julianjpg-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>Peoples say that learning languages is a basis. I’d like to learn [a] human [language], but they keep asking, “Which one?” And how am I supposed to speak to them?</strong></em></span></p><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>International Languages Day – 26. 09</strong></span><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>King Julien says…</span></strong></h4><h4 style=”text-align: right;” data-mce-style=”text-align: right;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>September 1</span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian-wrzesien-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3024″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian-wrzesien-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3024″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian-wrzesien-jpg-300×212.jpg” alt=”Julian wrzesien jpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian-wrzesien-jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Young peoples! You don’t even know how much you feel like going to school!!!</span></em></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Keep your eyes open! Occassion can come…</span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pinginjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3020″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pinginjpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3020 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pinginjpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pinginjpg-300×200.jpg” /></a><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>…from the left side                             …from the right side</strong></em></span></p><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>And that’s why we always look first to the left, then to the right, and one more time to the left…      </strong></span></em></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Before an important meeting…</strong></span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pingwin-p-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3019″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pingwin-p-jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-3019 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pingwin-p-jpg-300×210.jpg” alt=”pingwin p jpg” width=”300″ height=”210″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pingwin-p-jpg-300×210.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>”Hold on, I’ll change the position of your tie.”</em></strong></span></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>From Bearland…</strong></span></em></h4><em><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/misiek-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3010″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/misiek-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3010″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/misiek-jpg-216×300.jpg” alt=”misiek jpg” width=”216″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/misiek-jpg-216×300.jpg” /></a></em><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>”It is NEVER too late to be the one whom you could be.”</em></strong></span></h4>Mary Ann Evans (George Eliot)<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koziolek2jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-3008″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koziolek2jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3008″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koziolek2jpg-200×300.jpg” alt=”koziolek2jpg” width=”200″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koziolek2jpg-200×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>”One cannot go across the sea standing and staring at water.”</em></strong></span></h4>Robindranath Tagore<p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>”So the Billy-Goat, a wise head,<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>walked straight up to Sillyborough…”</em></strong></span></p><span style=”color: #333333;” data-mce-style=”color: #333333;”>Kornel Makuszyński</span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papryka1JPG.jpg” rel=”attachment wp-att-3004″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papryka1JPG.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3004″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papryka1JPG-212×300.jpg” alt=”papryka1JPG” width=”212″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/papryka1JPG-212×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>The first pepper: I</em><em> told you, it was him who set up our fandom!<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>The second pepper: A great CHILLIHOLIC, he is!!!</em></strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa3.jpg” rel=”attachment wp-att-3000″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa3.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-3000″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa3-300×236.jpg” alt=”malpa3″ width=”300″ height=”236″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa3-300×236.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><em>Zawsze można znaleźć piękno w ciemności.<br /></em></strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong><em>Musisz tylko przystosować swój wzrok.</em></strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Życie_łajdaka.jpg” rel=”attachment wp-att-2476″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Życie_łajdaka.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2476″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Życie_łajdaka-300×200.jpg” alt=”Życie_łajdaka” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Życie_łajdaka-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>I do not know what a life of the rascal is, I have never been one,<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>but a life of the honest man is terrible.</em></strong></span></h4><strong>Joseph de Meistre</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kraina1.jpg” rel=”attachment wp-att-2435″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kraina1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2435″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kraina1-213×300.jpg” alt=”kraina1″ width=”213″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kraina1-213×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak2jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2312″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak2jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2312″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak2jpg-300×214.jpg” alt=”kociak2jpg” width=”300″ height=”214″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociak2jpg-300×214.jpg” /></a><h4 style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>In the frame:</em> <em>For all the sweet kitties fighting for survival now!<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>The cat:</em> <em>Remember that the diamond is a piece of carbon that coped with the pressure.<br /></em></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><em>The she-cat:</em> <em>It’s a pity that “diamond grinding” can be painful…</em></strong></span></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Usually, sweet kitties<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>look like that…</strong></span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociakjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2307″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociakjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2307″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociakjpg-215×300.jpg” alt=”kociakjpg” width=”215″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kociakjpg-215×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>…but when the finals come,<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>sweet kitties transform.</strong></span></em></h4><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Z Krainy Misiów…<br /></span></em></strong><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>From Bearland…</span></em></strong></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziecko.jpg” rel=”attachment wp-att-2271″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziecko.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2271″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziecko-213×300.jpg” alt=”dziecko” width=”213″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziecko-213×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em><strong>One will always get to know the truth from a child and a madman.</strong></em></span></h4><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Camilla Läckberg, “The lamplighter”</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/PIES1-JPG.jpg” rel=”attachment wp-att-2257″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/PIES1-JPG.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2257″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/PIES1-JPG-300×211.jpg” alt=”PIES1 JPG” width=”300″ height=”211″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/PIES1-JPG-300×211.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>In the frame: If at the end of the day you feel dog-tired, maybe it’s because you growled all day.<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The dog: BECAUSE YOU ALWAYS…! BECAUSE YOU NEVER….!!!<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>The cat: That’s right! You don’t shout at me, you hug me!</strong></span></em></p><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Remember friends are like house plants…</strong></span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2255″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2255″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1-jpg-300×211.jpg” alt=”kot1 jpg” width=”300″ height=”211″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1-jpg-300×211.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>They require regular care.</strong></span></em></h4><strong>[Both parts of the text – a qoute from the book by H. Jackson Brown, Jr.]</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kura1-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2253″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kura1-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2253″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kura1-jpg-300×213.jpg” alt=”kura1 jpg” width=”300″ height=”213″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kura1-jpg-300×213.jpg” /></a><p style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><em><strong>The hen:</strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong> THE QUEEN OF SUCCESS<br /></strong></span></em><em><strong>The boy:</strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong> Zzzzzz… Zzzzzz… I dreamed of succeeding!<br /></strong></span></em><em><strong>The rooster:</strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong> The only thing that ever sat its way to success is a hen…</strong></span></em></p><strong>[A qoute from the book by H. Jackson Brown, Jr.]</strong><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Jakiego koloru jest twoje życie?</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kameleon1.jpg” rel=”attachment wp-att-2165″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kameleon1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2165″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kameleon1-300×212.jpg” alt=”kameleon1″ width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kameleon1-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>HOLIDAYS WITH THE GHOSTS</strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DUCH-1-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2124″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DUCH-1-jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-2124″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DUCH-1-jpg-216×300.jpg” alt=”DUCH 1 jpg” width=”286″ height=”398″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/DUCH-1-jpg-216×300.jpg” /></a><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Our offer:</span></strong></em></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>1. Cryotherapy with the cold breath on your neck</span></strong></em></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>2. Music therapy with <span class=”alt-edited”>the jingling of the</span> chains</span></strong></em></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>3. <span class=”alt-edited”>Shiver therapy – FREE</span></span></strong></em></p><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Special offer:</span></strong></em></p><ul><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>For Harry Potter’s fans: Peeves Poltergeist – the ghost that cures the spiritophobia</span></strong></em></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>For children: fun with Kaspar the ghost</span></strong></em></li></ul><p style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>ONLY TODAY: agility show of Ghost Busters crew</strong></span></em></p> <a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2016/05/11.jpg” rel=”attachment wp-att-2107″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2016/05/11.jpg”><img class=”alignnone wp-image-2107″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2016/05/11-300×94.jpg” alt=”11″ width=”466″ height=”146″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2016/05/11-300×94.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Ktoś, kto układał tę choreografię dla baletu Virski chyba oglądał wcześniej “Avatar. Legenda Aanga”… </strong></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>A może to przypadek? Spójrzcie:<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Someone who arranged this choreography for the Virski ballet had probably seen “Avatar. The legend of Aang” before… Or was it a coincidence? Take a look:</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59.jpg” rel=”attachment wp-att-2114″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2114″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59-300×225.jpg” alt=”fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59″ width=”300″ height=”225″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/fe61e2bba8f00f49c9ce2da6b73f3e59-300×225.jpg” /></a><strong>[Źródło drugiego obrazka/Source of the second picture: Pinterest]</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koniczyna.jpg” rel=”attachment wp-att-2094″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koniczyna.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2094″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koniczyna-300×200.jpg” alt=”koniczyna” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/koniczyna-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>a four-leaf clover = luck<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”a four-head daisy” = ?</span></strong></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2093″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2093″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa-jpg-300×200.jpg” alt=”malpa jpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/malpa-jpg-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>When it comes to some parents,<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>their children not only walk over them,<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>but also stamp on them. 🙂 </span></strong></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szekspir-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-2048″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szekspir-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2048″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szekspir-jpg-216×300.jpg” alt=”Szekspir jpg” width=”216″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Szekspir-jpg-216×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong>The actor:</strong><em><strong> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”To be or not to be…”<br /></span></strong></em><strong>The mouse:</strong><em><strong> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”To eat or not to eat…”</span></strong></em></h4><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Znaczenie imienia<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The meaning of the name</span></strong></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/norbertjpgok.jpg” rel=”attachment wp-att-2002″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/norbertjpgok.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-2002″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/norbertjpgok-300×210.jpg” alt=”norbertjpgok” width=”300″ height=”210″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/norbertjpgok-300×210.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>NORBERT = NORD + BERAHEN<br /></span></strong></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>NORTH + SHINE<br /></strong></span></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>this means “a famous man from north”</span></strong></em></h4><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Characteristics (indicated by arrows):</span></strong><em><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”><br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>good memory<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>rich imagination<br /></span></strong></em><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>intelligence</span></strong></em><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>The text on the T-shirt:</span></strong><em><strong> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>”That’s ME!!!”</span></strong></em><p style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Hiccup has passed. Snoring shall too…</em></span></strong></p><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Chrapanie1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1889″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Chrapanie1jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1889″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Chrapanie1jpg-300×210.jpg” alt=”Chrapanie1jpg” width=”330″ height=”231″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Chrapanie1jpg-300×210.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Well, not all of them had as much luck as I had!</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/robakjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1847″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/robakjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1847″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/robakjpg-300×200.jpg” alt=”robakjpg” width=”300″ height=”200″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/robakjpg-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Human : Meal<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>99 : 1</span></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Z Krainy Misiów…<br /></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>From Bearland…</span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/mis1.jpg” rel=”attachment wp-att-1824″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/mis1.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1824″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/mis1-215×300.jpg” alt=”mis1″ width=”215″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/mis1-215×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wilkjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1820″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wilkjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1820″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wilkjpg-213×300.jpg” alt=”wilkjpg” width=”213″ height=”300″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wilkjpg-213×300.jpg” /></a><h4 style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”I’m curious, what do you have such big eyes for, Granny?”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: right;” data-mce-style=”text-align: right;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”To see you better, little granddaughter!”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”And what do you have such big teeth for, Granny?”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: right;” data-mce-style=”text-align: right;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”To eat you more quickly!”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>”Oh, Granny, I know it’s April Fool’s Day today!”</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Cracow, Easter centuries ago…</strong></span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/smok1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1796″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/smok1jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1796″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/smok1jpg-300×217.jpg” alt=”smok1jpg” width=”300″ height=”217″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/smok1jpg-300×217.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>And that’s how the legend of the Wawel dragon began.</span></strong></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lusterko1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1794″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lusterko1jpg.jpg”><img class=”size-medium wp-image-1794 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lusterko1jpg-300×212.jpg” alt=”lusterko1jpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/lusterko1jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Mirror, mirror on the wall, tell me,<br /></em></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>who’s the fairest of them all?</em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>Pre-Easter cleaning…</strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rycerz1jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1688″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rycerz1jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1688″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rycerz1jpg-300×211.jpg” alt=”rycerz1jpg” width=”300″ height=”211″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/rycerz1jpg-300×211.jpg” /></a><h4 style=”text-align: left;” data-mce-style=”text-align: left;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Remember,</span></em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em> Lords, that this time</em> we do not take prisoners.<br /></span></strong><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>The first spider:</span> <em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Run!<br /></span></em></strong><strong><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>The second spider: <em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Get awaaay!</span></em></span></strong></h4><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Easter is coming, coming…</span></strong></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/JAJKAjpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1616″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/JAJKAjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1616″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/JAJKAjpg-300×212.jpg” alt=”JAJKAjpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/JAJKAjpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Guys, we take our T-shits off at “three”!<br /></em></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>One!<br /></em></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>Two!<br /></em></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><em>…</em></span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/milosc-myszki-jpg.jpg” rel=”attachment wp-att-1610″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/milosc-myszki-jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1610″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/milosc-myszki-jpg-300×212.jpg” alt=”milosc myszki jpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/milosc-myszki-jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>The mouse:</span><em> “Honey, this thing between us is CHEMISTRY!!!”<br /></em></span></strong><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>There’s no love. There’s chemistry.</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczesciejpgx.jpg” rel=”attachment wp-att-1576″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczesciejpgx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1576″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczesciejpgx-300×212.jpg” alt=”szczesciejpgx” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczesciejpgx-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Luck is the only thing that multiplies itself when it’s divided.</span></em></strong></h4>(Albert Schweitzer)<h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>…but Bob doesn’t know about it yet!</span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczescie-reklama-jpgx.jpg” rel=”attachment wp-att-1575″ data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczescie-reklama-jpgx.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1575″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczescie-reklama-jpgx-300×212.jpg” alt=”szczescie reklama jpgx” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/szczescie-reklama-jpgx-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A surprising point of view:</span></strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”> There’s no luck. There’s maths.</span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wlentynki2jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wlentynki2jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1415″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wlentynki2jpg-300×212.jpg” alt=”wlentynki2jpg” width=”382″ height=”270″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wlentynki2jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><span class=”hps”>Even the best</span> <span class=”hps alt-edited”>optometrist</span> <span class=”hps alt-edited”>will not</span> <span class=”hps”>cope with</span> <span class=”hps”>BLIND LOVE</span>.</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ideał1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ideał1jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1353″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ideał1jpg-300×212.jpg” alt=”ideał1jpg” width=”382″ height=”270″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/ideał1jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>King Julien says…<br /></span></strong><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>They say there are no ideals, and yet I EXIST!</span></em></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1jpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1349″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1jpg-300×212.jpg” alt=”kot1jpg” width=”300″ height=”212″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/kot1jpg-300×212.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>As long as you fight, you are a winner.</span></em></strong></h4><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>St. Augustine</strong></span><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Małpa-milczeniejpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Małpa-milczeniejpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1341″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Małpa-milczeniejpg-300×216.jpg” alt=”Małpa milczeniejpg” width=”363″ height=”262″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Małpa-milczeniejpg-300×216.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Silence – a friend that never betrays.</span></em></strong></h4><strong>Confucius</strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/planeta1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/planeta1jpg.jpg”><img class=”wp-image-1339 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/planeta1jpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”434″ height=”289″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/planeta1jpg-300×200.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>There was ‘A planet of monkeys’, there can be ‘A planet of guinea pigs'</span></strong></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/strachjpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/strachjpg.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1294″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/strachjpg-300×199.jpg” alt=”strachjpg” width=”300″ height=”199″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/strachjpg-300×199.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>And there came a day, and there came another night.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>And there came semester finals, and the students were seized with naked fear…</strong></span></h4><span style=”color: #800080;” data-mce-style=”color: #800080;”><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/narciarz.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/narciarz.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1264″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/narciarz-300×141.jpg” alt=”narciarz” width=”532″ height=”250″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/narciarz-300×141.jpg” /></a></span><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Rozpoczął się sezon skoków narciarskich ;)<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><span class=”hps”>A ski jumping season got started</span><span class=”hps”> ;)</span></strong></span>źródło/source: Internet<a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/krowa.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/krowa.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1259″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/krowa-300×169.jpg” alt=”krowa” width=”549″ height=”309″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/krowa-300×169.jpg” /></a>źródło/source: Internet<strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Ten kolarz wziął sobie do serca reklamę “Pij mleko – będziesz wielki!” ;)<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>This cyclist took to his heart an advert “Drink milk – you’ll be great!” ;)</span></strong><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Dawniej vs dziś<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Earlier vs today</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zapomniany.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zapomniany.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1256″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zapomniany-300×231.jpg” alt=”Zapomniany” width=”300″ height=”231″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Zapomniany-300×231.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Forgotten by everybody, nobody visits him.<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Left: earlier; right: today (spelling dictionary)</span></strong></h4>Źródło/Source: www.dawniejdzisiaj.pl<strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Dawniej vs dziś<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Earlier vs today</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Łąka.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Łąka.jpg”><img class=”alignnone size-medium wp-image-1254″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Łąka-300×197.jpg” alt=”Łąka” width=”300″ height=”197″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Łąka-300×197.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The most visited meadow – left: earlier; right: today</span></strong></h4><span style=”color: #000000;” data-mce-style=”color: #000000;”>Źródło/Source: www.dawniejdzisiaj.pl</span><h4 style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><span class=”alt-edited”>Most often taken </span><span class=”alt-edited”>New Year’s resolutions </span><span class=”alt-edited”>and also the most abandoned ones…</span></span></em></h4><ul><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To lose weight/improve fitness</span></em></h4></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To change the way of nutrition</span></em></h4></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To give up smoking</span></em></h4></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To learn something new</span></em></h4></li><li style=”text-align: justify;” data-mce-style=”text-align: justify;”><h4><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>To spare</span></em></h4></li></ul><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nowy-rok-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nowy-rok-jpg.jpg”><img class=” wp-image-1198 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nowy-rok-jpg-203×300.jpg” alt=”nowy rok jpg” width=”386″ height=”570″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/nowy-rok-jpg-203×300.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Król Julian powiada…<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>King Julien says…<br /></span></strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Strange are those peoples.</span></em><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/beczka-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/beczka-jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1190″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/beczka-jpg-300×240.jpg” alt=”beczka jpg” width=”569″ height=”455″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/beczka-jpg-300×240.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian1jpg.jpg”><img class=”alignnone wp-image-1086″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian1jpg-300×200.jpg” alt=”Julian1jpg” width=”570″ height=”380″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Julian1jpg-300×200.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Król Julian powiada…<br /></strong></span><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>King Julien says…<br /></span></strong><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Peoples! Even though it’s not my holiday, I order you: REJOICE WITH THE HAPPY HAPPINESS!</span></em><div class=”mceTemp”><dl id=”attachment_1004″ class=”wp-caption aligncenter” style=”width: 573px;” data-mce-style=”width: 573px;”><dt class=”wp-caption-dt”><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorkajpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorkajpg.jpg”><img class=” wp-image-1004″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorkajpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”573″ height=”382″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorkajpg-300×200.jpg” /></a></dt><dd class=”wp-caption-dd”><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”> <span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>Hold on! 87% of the things you’re afraid of will never occur. </span></span><span style=”color: #0000ff; font-size: 16px; line-height: 1.5;” data-mce-style=”color: #0000ff; font-size: 16px; line-height: 1.5;”>:-)</span></strong></dd></dl></div><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”>Pielgrzymka Świętych Mikołajów :)<br /></span></strong><strong><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>The pilgrimage of Santa Clauses :)</span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/12/mikolaj1p.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/12/mikolaj1p.jpg”><img class=” wp-image-992″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/12/mikolaj1p-300×186.jpg” alt=”SONY DSC” width=”600″ height=”372″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/12/mikolaj1p-300×186.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>So where is it that we have to go for those presents?</span></em></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wodaAuto.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wodaAuto.jpg”><img class=”alignnone wp-image-944″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wodaAuto-300×275.jpg” alt=”wodaAuto” width=”373″ height=”342″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wodaAuto-300×275.jpg” /></a><em>[źródło: Internet]</em><em><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>W witrynach sklepów widziałam już reklamy butów lub zegarków  wodoodpornych zanurzonych w wodzie, </strong><strong>ale żeby samochody…? Serio?<br /></strong></span></em><em><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong>I’ve already seen the adverts of waterproof shoes or watches immersed in water in the shop windows, but cars…? Seriously?</strong></span></em><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziury.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziury.jpg”><img class=”alignnone wp-image-585″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziury-300×278.jpg” alt=”dziury” width=”333″ height=”309″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/dziury-300×278.jpg” /></a><h4 style=”text-align: center;” data-mce-style=”text-align: center;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><span class=”hps”>In Canada</span>, they use  special <span class=”hps”>stickers to</span> make <span class=”hps”>the</span> <span class=”hps”>cars slow down</span>.<br /></strong></span><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”><strong><span class=”hps”>In</span> <span class=”hps”>Poland, we use</span> <span class=”hps”>3D technology</span>.</strong></span></h4><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorka2-na.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorka2-na.jpg”><img class=”alignnone wp-image-563″ src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorka2-na-236×300.jpg” alt=”wiewiorka2 na” width=”319″ height=”405″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/wiewiorka2-na-236×300.jpg” /></a><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><strong>Mniejsza wersja kangura<br /></strong></span><strong><span style=”color: #800080;” data-mce-style=”color: #800080;”><span style=”color: #0000ff;” data-mce-style=”color: #0000ff;”>A smaller version of the kangaroo</span></span></strong><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/34B.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/34B.jpg”><img class=” wp-image-531 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/34B-300×176.jpg” alt=”34B” width=”406″ height=”238″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/34B-300×176.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/żyrafa-serce-ok-jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/żyrafa-serce-ok-jpg.jpg”><img class=” wp-image-474 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/żyrafa-serce-ok-jpg-300×225.jpg” alt=”żyrafa serce ok jpg” width=”402″ height=”302″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/żyrafa-serce-ok-jpg-300×225.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/surokatka2x.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/surokatka2x.jpg”><img class=”wp-image-477 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/surokatka2x-213×300.jpg” alt=”surokatka2x” width=”399″ height=”562″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/surokatka2x-213×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pelikan1jpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pelikan1jpg.jpg”><img class=”wp-image-441 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pelikan1jpg-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”401″ height=”267″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pelikan1jpg-300×200.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies1okjpg.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies1okjpg.jpg”><img class=” wp-image-322 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies1okjpg-300×261.jpg” alt=”pies1okjpg” width=”401″ height=”349″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/pies1okjpg-300×261.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/a3.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/a3.jpg”><img class=” wp-image-460 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/a3-211×300.jpg” alt=”a3″ width=”393″ height=”559″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/a3-211×300.jpg” /></a><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/klopoty1.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/klopoty1.jpg”><img class=”wp-image-464 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/klopoty1-300×200.jpg” alt=”SONY DSC” width=”395″ height=”263″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/klopoty1-300×200.jpg” /></a><strong><span style=”color: #ff0000;” data-mce-style=”color: #ff0000;”><a href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Monia-konie1b.jpg” data-mce-href=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Monia-konie1b.jpg”><img class=” wp-image-466 aligncenter” src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Monia-konie1b-300×210.jpg” alt=”Monia konie1b” width=”395″ height=”277″ data-mce-src=”https://monikacisek.pl/wp-content/uploads/2015/07/Monia-konie1b-300×210.jpg” /></a></span></strong>