Warte przeczytania

Worth reading

„Zwierciadło pęka w odłamków stos”, Agatha Christie

"The Mirror Crack'd from Side to Side", Agatha Christie

„The Lady of Shallot”, Alfred, Lord Tennyson

"Pani na Shallot", Alfred Tennyson

„Zero zahamowań, czyli Filolog słucha piosenek”, Michał Rusinek

"Zero zahamowań, czyli Filolog słucha piosenek" ("No inhibitions, or a philologist listens to songs"), Michał Rusinek

„Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki”, Michał Rusinek

"Niedorajda, czyli co nam radzą poradniki" ("Blunderhead, or what guidebooks advise us"), Michał Rusinek

„Pypcie na języku”, Michał Rusinek

"Pypcie na języku" ("Blemishes on the tongue"), Michał Rusinek

„Wigilia Wszystkich Świętych”, Agatha Christie

"Hallowe'en Party", Agatha Christie

„Cevenole. Zbrodnia w uzdrowisku”, Marek Żaromski

„Cevenole. Zbrodnia w uzdrowisku” („Cevenole. Crime at the Spa”), Marek Żaromski

Agatha Christie – zbiorki opowiadań

Agatha Christie - short story collections

„Zagadki kryminalne. 40 przypadków do rozwiązania”, Ken Weber

"Five-Minute Mysteries 1: 40 Cases of Murder and Mayhem for You to Solve”, Ken Weber

“Wielka księga zagadek Sherlocka Holmesa”, dr Gareth Moore

“The Great Sherlock Holmes Puzzle Book”, Dr Gareth Moore

„Tajemnicze historie. 128 zagadek kryminalnych, baśniowych i logicznych”, Pat Lauer,

“Mystery Stories. 128 crime, fairytale, and logical riddles”, Pat Lauer

„Mądrości Kota Jaśniepana”, Magdalena Gałęzia

"Pearls of Wisdom of His Lordship the Cat", Magdalena Gałęzia

„Co Twój kot naprawdę myśli?”

"What Is Your Cat Really Thinking?"

„Taxi frei?”, Angelika Bohn

"Taxi frei?", Angelika Bohn

„Zakończeniem jest śmierć”, Agatha Christie

"Death Comes as the End", Agatha Christie

Mazurskie legendy

Masurian legends

„Kurtyna”, Agatha Christie

"Curtain: Poirot's Last Case", Agatha Christie

„Karaibska tajemnica” i „Nemezis”, Agatha Christie

"A Carribean Mystery" and "Nemesis", Agatha Christie

„Niemy świadek”, Agatha Christie

"Dumb Witness", Agatha Christie

„Zbrodnia w efekcie”, Joanna Chmielewska

"Crime in Effect", Joanna Chmielewska

„Dzieci to lubią najbardziej”

"Children's Favourites"

„Strażnik Kruków. Moje życie wśród kruków w Tower”, Christopher Skaife

"Ravenmaster. My Life with the Ravens at the Tower of London", Christopher Skaife

„Boże Narodzenie Herkulesa Poirot”, Agatha Christie

"Hercule Poirot's Christmas", Agatha Christie

„BABEL. W dwadzieścia języków dookoła świata”, Gaston Dorren

"Babel. Around the World in Twenty Languages", Gaston Dorren

„Klasyczne opowiadania ludowe z całego świata”, Robert Nye

"Classic Folk Tales from Around the World", Robert Nye

„Życie według kota”, Astrid Eulalie

"Life According to the Cat", Astrid Eulalie

„Koty są dobre na wszystko”, Franciszek Jan Klimek

"Cats are good for everything", Franciszek Jan Klimek

„Tajemnica Bladego Konia”, Agatha Christie

"The Pale Horse", Agatha Christie

„Zagadka trzech czwartych”, Sophie Hannah

"The Mystery of Three Quarters", Sophie Hannah

„Gliniany most”, Markus Zusak

"Bridge of Clay", Markus Zusak

„Słodki padalec”, Daria Doncowa

"Sweet Worm", Darya Dontsova

„Zabójstwo Rogera Ackroyda”, Agatha Christie

"The Murder of Roger Ackroyd", Agatha Christie

„Dlaczego mój KOT to robi?”, Catherine Davidson

"Why does my CAT do that?", Catherine Davidson

„Świat Agaty Christie”, Martin Fido + BONUS

"The World of Agatha Christie", Martin Fido + BONUS

„Kot w pustym mieszkaniu”, Wisława Szymborska

"A Cat in an Empty Apartment", Wisława Szymborska

„Z punktu widzenia kota”, Karel Čapek

"From the Point of View of a Cat", Karel Čapek

„Tajemnice krakowskich budowli”, Andrzej Nazar

"Secrets of Kraków's Buildings", Andrzej Nazar

„Anielski Kraków”, Andrzej Nazar

"Angelic Kraków", Andrzej Nazar

„Przesyłka dla kameleona”, Daria Doncowa

"A parcel for the chameleon", Darya Dontsova

„Poker z rekinem”, Daria Doncowa

"Poker with a shark", Darya Dontsova

„Pora przypływu”, Agatha Christie

"Taken at the Flood", Agatha Christie

„Manikiur dla nieboszczyka”, Daria Doncowa

"Manicure for the deceased", Darya Dontsova

„Rosemary znaczy pamięć”, Agatha Christie

"Sparkling Cyanide", Agatha Christie

„Stulecie krakowskich detektywów”, Jan Widacki

"The century of Kraków detectives", Jan Widacki

„Ojciec Brown”, G. K. Chesterton

"The Father Brown Stories", G. K. Chesterton

„I nie było już nikogo”, Agatha Christie

"And then there were none", Agatha Christie

„English Matters” (magazyn)

"English Matters" (a magazine)

„Legendy miejskie”, Mark Barber (i W. Orliński)

"Urban Legends Uncovered", Mark Barber (& W. Orliński)

Legenda o wierzbach i kotkach – Monika Cisek

Legend about willows and kittens - Monika Cisek

Zamek w Niedzicy i jego legendy

Niedzica castle and its legends

„Legendy zamków karpackich”, Bartłomiej Grzegorz Sala

"Legends of Carpathian castles", Bartłomiej Grzegorz Sala

„Stulecie trucicieli”, Linda Stratmann

"The secret poisoner. A century of murder", Linda Stratmann

„Życie towarzyskie w XIX wieku”, Agnieszka Lisak

"Social life in the 19th century", Agnieszka Lisak

„Życie w średniowiecznym zamku”, Frances & J. Gies

"Life in a Medieval Castle", Frances & J. Gies

„WIO, LEOKADIO!”, Joanna Kulmowa

"GO, LEOKADIA!", Joanna Kulmowa

„Przepraszam, czy tu głaszczą?”, Katarzyna Turaj-Kalińska

"Excuse me, do they pet here?", Katarzyna Turaj-Kalińska

„Morderstwo w Orient Expressie”, Agatha Christie

"Murder on the Orient Express", Agatha Christie

„Na krakowskim Rynku. Historia i obyczaje od lokacji do najnowszych czasów”, Andrzej Kozioł

"On the Kraków Market Square. History and customs from the foundation to the latest times", Andrzej Kozioł

„Śledztwo na cztery ręce”, Agatha Christie

"Partners in Crime", Agatha Christie

„Baśń o pięknej Parysadzie i o ptaku Bulbulezarze”, B. Leśmian

"The tale about beautiful Parysada and about bird Bulbulezar", B. Leśmian

„Baśń o Aladynie i o lampie cudownej”, B. Leśmian

"The tale about Aladdin and about the wonderful lamp", B. Leśmian

„Opowiadanie króla Wysp Hebanowych”, B. Leśmian

"The story of the king of Ebony Islands", B. Leśmian

„Rybak i Geniusz”, B. Leśmian

"A Fisherman and Genius", B. Leśmian

„Ali-Baba i czterdziestu zbójców”, B. Leśmian

"Ali-Baba and forty robbers", B. Leśmian

„Baśń o rumaku zaklętym”, B. Leśmian

"Tale about the enchanted steed", B. Leśmian

„Klechdy sezamowe”, Bolesław Leśmian

"Sesame legends", Bolesław Leśmian

„Tajemnica Bożego Narodzenia”, Jostein Gaarder

"Mystery of Christmas", Jostein Gaarder

„Szajka bez końca”, Joanna Chmielewska

"The Endless Gang", Joanna Chmielewska

Historia Melci – fortuna i w drogę!

The story of Melcia - a fortune and hit the road!

„Żółta Dama” na zamku w Liwie: miłość, zawiść i zdrada – Monika Cisek

"The Yellow Lady" at the castle in Liw: love, envy and betrayal - Monika Cisek

„Panna z mokrą głową”, Kornel Makuszyński

"Maiden with wet head", Kornel Makuszyński

„Krokodyl z Kraju Karoliny”, Joanna Chmielewska

"Crocodile from Land of Charlotte", Joanna Chmielewska

„Florencja córka Diabła”, Joanna Chmielewska

"Florence daughter of Devil", Joanna Chmielewska

„Runy”, Joanne Harris

"Runemarks", Joanne Harris

„Lustro Pana Grymsa”, Dorota Terakowska

"Mirror of Mr. Gryms", Dorota Terakowska

„Mitologia grecka i rzymska”, Katarzyna Marciniak

"Greek and Roman mythology", Katarzyna Marciniak

„Księga smoków polskich”, Bartłomiej Grzegorz Sala

"The Book of Polish Dragons", Bartłomiej Grzegorz Sala

„Pismo nie kłamie, czyli charakter pisma a przewidywanie przyszłości”, Rafał Schermann

"The handwriting does not lie, that is, handwriting and predicting the future", Rafał Schermann

„Bestiariusz Słowiański”, Witold Vargas i Paweł Zych

"Slavic Bestiary", Witold Vargas and Paweł Zych

„Duchy polskich miast i zamków”, Witold Vargas i Paweł Zych

"Ghosts of Polish cities and castles", Witold Vargas and Paweł Zych

„Święci i Biesy”, Witold Vargas i Paweł Zych

"Saints and Demons", Witold Vargas and Paweł Zych

„Opowieści starego Krakowa”, Jan Adamczewski

"Tales of the old Kraków", Jan Adamczewski

„Czarodziejska księga”, Janina Porazińska

"The magic book", Janina Porazińska

„Szaleństwa panny Ewy”, Kornel Makuszyński

"Crazy deeds of Miss Ewa", Kornel Makuszyński

„Mary Poppins”, Pamela L. Travers

"Mary Poppins", Pamela L. Travers

„Szatan z siódmej klasy”, Kornel Makuszyński

"Satan from the seventh grade", Kornel Makuszyński

„Złoty wilk”, Bartłomiej Rychter

"Golden wolf", Bartłomiej Rychter

„Zadomowienie”, Orson Scott Card

"Homebody", Orson Scott Card

„Szkatułka”, Orson Scott Card

"Treasure Box", Orson Scott Card

„Fistaszki” (Ch. Schulz) + „Fistaszki zebrane”

"Peanuts" (Ch. Schulz) + "The Complete Peanuts"

„Czarodziejska kraina”, Monika Cisek

"A magical land", Monika Cisek

„Uczennica Maga”, Trudi Canavan

"The Magician's Apprentice", Trudi Canavan

„Marley i ja”, J. Grogan

"Marley & Me", J. Grogan

„Pajęczyna Charlotty”, E. B. White

"Charlotte's Web", E. B. White

„Historia Bez Cenzury”, Wojciech Drewniak

"History Uncensored", Wojciech Drewniak

www.antyteksty.com Teksty, które coś znaczą

www.antyteksty.com Texts that mean something

„Czarny Kot”, Edgar Allan Poe

"The Black Cat", Edgar Allan Poe

„The Raven”, Edgar Allan Poe

"Kruk", Edgar Allan Poe

„Kuzynki Kruszewskie”, Andrzej Pilipiuk

"Kruszewski Cousins", Andrzej Pilipiuk

„Całe zdanie nieboszczyka”, Joanna Chmielewska

"The whole sentence of the deceased", Joanna Chmielewska

„Trzynaście zagadek”, Agatha Christie

"The 13 Problems", Agatha Christie

„Górski Raj” – Monika Cisek

"Mountain Paradise" - Monika Cisek

„Zanim zasnę”, S.J. Watson

'Before I go to sleep', S.J. Watson

„Wszystko czerwone”, Joanna Chmielewska

'All red', Joanna Chmielewska

„Gra Endera”, Orson Scott Card

'Ender's Game', Orson Scott Card

„Joyland”, Stephen King

„Joyland”, Stephen King

„Posłaniec”, Markus Zusak

„The Messenger”, Markus Zusak

„Złodziejka książek”, Markus Zusak

‘The Book Thief’, Markus Zusak

„Przepowiednia Dżokera”, Jostein Gaarder

"The Solitaire Mystery", Jostein Gaarder

„Powroty”, Lauren Brooke

'Coming Home', Lauren Brooke