Kiedy to zobaczysz 15
When you see it 15

Nieszkodliwa roślinka? A może jednak nie?

SONY DSC

Odpowiedź

Zajrzyj do zakładki „Uśmiechnij się”. To właśnie jeden z bohaterów obrazków, które tam umieściłam, ukrył się na tym zdjęciu.

A harmless little plant? Or maybe not?

SONY DSC

Answer

Look at the tab „Smile”. It was one of the characters from the pictures that I put there who hid in this photo.