ZOO – Ostrawa (Czechy) 2017
ZOO - Ostrava (Czech Republic) 2017

Co możesz zobaczyć w ZOO w Ostrawie?

 • Tropikalne żaby skaczące po terrariun…
 • Żółwie leniwie pływające w akwarium…
 • Papużki, na których wybieg można wejść i niemal ich dotknąć, bo nie uciekają aż do ostatniej chwili…
 • 2 pawie – jednego (kolorowego) i jednego białego – „walczące” ze sobą, oddzielone tylko przegrodą wybiegów; jeszcze więcej pawi chodzących luzem po prawie całym terenie zoo…
 • Słonie – jeśli dobrze trafisz, możesz nawet zobaczyć, jak są karmione…
 • Flamingi, których krzyki słychać na sporą odległość od ich wybiegu…
 • Hipopotama – choć właściwie przez większość czasu widać tylko kawałek jego grzbietu…
 • Olbrzymie jaszczurki…
 • Krewniaków Króla Juliana – jeśli jesteś fanem „Pingwinów z Madagaskaru”, z pewnością się z tego ucieszysz…

… i wiele więcej, ale żeby to zobaczyć, musisz się tam wybrać!

What can you see at the ZOO in Ostrava?

 • Tropical frogs jumping in the terrarium…
 • Turtles lazily floating in the aquarium…
 • Little parrots, the runway of which you can enter and almost touch them, because they do not run until the last moment…
 • 2 peacocks – one „plain” (colored) and one white – „fighting” against each other, separated only by the diversion barrier; more peacocks walking loose in almost the entire zoo…
 • Elephants – if you hit well, you can even see how they are fed…
 • Flamingos, whose screams can be heard for a considerable distance from their runway…
 • Hippopotamus – although most of the time you can only see a piece of his back…
 • Giant lizards…
 • King Julien’s relatives – if you are a fan of „Penguins of Madagascar”, you will be happy with it…

… and a lot more, but to see it, you have to go there!