Telepatia
Telepathy

Mam pomysł na zakład! Chcesz spróbować? Dobrze. Więc załóżmy się, że będę potrafiła odczytać twoje myśli. Żeby to zrobić, potrzebuję twojej niewielkiej pomocy.

 1. Wybierz dowolną liczbę od 2 do 9.
 2. Pomnóż wybraną liczbę przez 9.
 3. Iloczyn składa się z dwóch cyfr – dodaj je.
 4. Odejmij 5.
 5. Znajdź literę, która odpowiada twojemu wynikowi (A = 1, B = 2 itp.)
 6. Pomyśl o państwie, którego nazwa zaczyna się na twoją literę.
 7. Znajdź drugą literę w nazwie tego państwa i pomyśl o zwierzęciu, którego nazwa zaczyna się na tę literę.
 8. Teraz przejdź do odpowiedzi i sprawdź, czy dobrze odczytałam to, o czym pomyślałeś.

Odpowiedź

I have an idea for a bet! Do you want to try? Allright. So let’s bet that I will be able to read your thoughts. To do this, I need a bit of your help.

 1. Select any number from 2 to 9.
 2. Multiply the chosen number by 9.
 3. The product consists of two digits – add them.
 4. Subtract 5.
 5. Find the letter that corresponds to your result (A = 1, B = 2, etc.)
 6. Think of a country whose name begins with your letter.
 7. Find the second letter in the name of this country and think of an animal whose name begins with that letter.
 8. Now go to the answer and see if I read what you thought of properly.

Answer