„Dzieci to lubią najbardziej”
"Children's Favourites"

„NA STRAGANIE” (Jan Brzechwa)

„Na straganie w dzień targowy
Takie słyszy się rozmowy:

– Może się pan o mnie oprze,
Pan tak więdnie, panie koprze.

– Cóż się dziwić, mój szczypiorku,
Leżę tutaj już od wtorku!

Rzecze na to kalarepka:
– Spójrz na rzepę – ta jest krzepka!

Groch po brzuszku rzepę klepie:
Jak tam, rzepo? Coraz lepiej?

Dzięki, dzięki, panie grochu,
Jakoś żyje się po trochu,

Lecz pietruszka – z tą jest gorzej:
Blada, chuda, spać nie może.

– A to feler –
Westchnął seler.

Burak stroni od cebuli,
A cebula doń się czuli:

– Mój buraku, mój czerwony,
Czybyś nie chciał takiej żony?

Burak tylko nos zatyka:
– Niech no pani prędzej zmyka,

Ja chcę żonę mieć buraczą,
Bo przy pani wszyscy płaczą.

– A to feler –
Westchnął seler.

Naraz słychać głos fasoli:
– Gdzie się pani tu gramoli?!

Nie bądź dla mnie taka wielka! –
Odpowiada jej brukselka.

– Widzieliście jaka krewka! –
Zaperzyła się marchewka.

– Niech rozsądzi nas kapusta!
– Co, kapusta?! Głowa pusta?!

A kapusta rzecze smutnie:
– Moi drodzy, po co kłótnie,

Po co wasze spory głupie,
Wnet i tak zginiemy w zupie!

– A to feler –
Westchnął seler.”

Ilustracja

Jan Brzechwa
(właściwie Jan Wiktor Lesman,
15. 08. 1898. – 02. o7. 1966)
[zdjęcie z Wikipedii]

Moi rodzice często czytali mi ten wiersz, gdy byłam mała. Gdy nauczyłam się czytać, sama przez pewien czas do niego wracałam. Ostatnio go sobie przypomniałam, gdy w czeluściach mojej szafki znalazłam książkę „Dzieci to lubią najbardziej”. Jest to antologia klasycznej polskiej literatury dziecięcej: wiersze, opowiadania i fragmenty powieści. Czytając ją, byłam wzruszona – większość dzieł w niej pamiętałam z wczesnych lat mojego życia. Moje duże zainteresowanie wzbudziło także tłumaczenie wszystkich utworów na język angielski, napisane przez Jolantę Ścicińską. Tekst obu wersji językowych został podzielony tak, aby oryginał znajdował się po lewej, a wersja angielska po prawej stronie. Przed każdym dziełem można także przeczytać krótką, dwujęzyczną notatkę biograficzną autora/autorki; zostały one napisane przez Grzegorza Leszczyńskiego.

Zdjęcie okładki książki
(Źródło grafiki)

„AT THE STALL” (Jan Brzechwa)

“At the stall on market day,
The things you hear the veggies say!

“Lean against me, mister dill sir,
You are looking rather ill, sir.”

“Nothing strange about that, leek dear,
I’ve been languishing all week here.”

A turnip’s eyeing up a swede,
“Just look at that one, she’s no weed!”

A peapod pats the swede’s fat tum,
“Are you any better, mum?”

“Thanks, I need to take things easy,
I’ve been feeling a bit queasy.

But the parsnip – that one’s bad:
Pale and thin and looking sad.”

“I could have cried,”
The celery sighed.

An onion’s fallen for a beet,
“Will you marry me, my sweet?”

The beet, by nature not reclusive,
Holds his nose and gets abusive,

“Married? No! I’ll tell you why:
You smell so bad, you make me cry.

I want a beetroot for my wife;
With you there’s only tears and strife.”

“I could have cried,”
The celery sighed.

Then the beans begin to shout,
“This is our space – keep out!”

“Look at all their airs and graces!”
Spout the sprouts with pouting faces.

“You are such aggressive Brussels!”
Carrots start to flex their muscles.

“Let the cabbage say who’s right!”
“What? The airhead’s none too bright!”

The cabbage sadly shook her head,
“My friends, what is the sense?” she said.

“I wouldn’t fight if I were you,
Since we’re all going in the stew.”

“I could have cried,”
The celery sighed.”

Ilustracja

Jan Brzechwa
(born Jan Wiktor Lesman,
15 August 1898 – 2 Juli 1966)
[photo from Wikipedia]

My parents would often read this poem to me when I was little. Once I learned to read, I would also come back to it myself for some time. I recently remembered it when in the depths of my cabinet I found the book „Children’s Favourites”. It is an anthology of classic Polish children’s literature: poems, stories, and fragments of novels. Reading it, I was touched – I remembered most of the works in it from the early years of my life. What also aroused my considerable interest was the translations of all the works into English, written by Jolanta Ścicińska (the above translation of “At the Stall” is also hers, it was found in this book). The text of both language versions was divided so that the original is on the left-hand and the English version on the right-hand side. Before each work, you can also read a short, bilingual biographical note of the author; these were written by Grzegorz Leszczyński.

Photo of the cover of the book
(Source of the image)