Dodatkowy trójkąt
Additional triangle

Jak przesunąć 2 z tych zapałek, żeby zamiast 3 trójkątów widoczne były 4?

SONY DSC

Odpowiedź

How to move 2 of these matches in such a way that there are 4 triangles visible instead of 3?

SONY DSC

Answer