SPOSÓB ZAMIESZCZANIA KOMENTARZY
Komentarze można zamieszczać do elementów (obiektów) zawartych w zakładkach: warte odwiedzenia, warte przeczytania, warte posłuchania, moje zdjęcia, znajdź odpowiedź – rys.1.
.