Za kratami
Behind the bars

Usuń 2 zapałki tak, aby uzyskać 3 kwadraty

SONY DSC

Odpowiedź

Remove 2 matches in such a way that you get 3 squares

SONY DSC

Answer

  • Monika Cisek

    Pomysł zaczerpnięty z książki „Księga 1000 tricków” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) Nikolausa Lenza.
    The idea taken from the book „The Book of 1000 tricks” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) by Nikolaus Lenz.