„Jesteś teraz w wojsku”
"You're in the army now"

W jednostce siedziała dwójka żołnierzy: pułkownik i szeregowiec. Szeregowiec był synem pułkownika, ale pułkownik nie był ojcem szeregowca. Jak to możliwe?

Odpowiedź

There were two soldiers sitting in the unit, a colonel and a private. The private was the son of the colonel, but the colonel was not the father of the private. How is this possible?

Answer

  • Monika Cisek

    „Szczyt kreatywności” mojej, znaleziony w książce „Jaki naprawdę jest Twój umysł?” (Ian Livingstone, Jamie Thompson)
    „The peak of creativity” of mine, found in the book „How Big is Your Brain?” (Ian Livingstone, Jamie Thompson)