Hybryda 5
Hybrid 5

Jakie zwierzęta zostały połączone, żeby stworzyć… to?

WIELBŁĄDodp

Źródło: Internet

Odpowiedź

What animals were combined to make… this?

WIELBŁĄDodp

Source: Internet

Answer

  • Monika Cisek

    Macie pomysły na jakąś nazwę dla tego stworzenia? :-)
    Do you have any ideas for a name for this creature? :-)