Ciąg liczbowy
Numerical sequence

Ten ciąg liczbowy zapisano w określonym porządku:

4 2 9 1 8 5 7 6 3 0

Według jakiej zasady uporządkowano liczby?

Odpowiedź

This numerical sequence was stored in a specific order:

8 5 4 9 1 7 6 3 2 0

According to what rule were the numbers ordered?

Answer

  • Monika Cisek

    Pomysł zaczerpnięty z książki „Księga 1000 tricków” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) Nikolausa Lenza.
    The idea taken from the book „The Book of 1000 tricks” („Das Buch der 1000 Tricks und Rätsel”) by Nikolaus Lenz.