Zmiana miejsc
The change of places

Przesuń 4 zapałki tak, aby z 4 kwadratów zrobić 3.

SONY DSC

Odpowiedź

Move 4 matches in such a way that you make 3 squares out of 4.

SONY DSC

Answer