„Zbrodnia w efekcie”, Joanna Chmielewska
"Crime in Effect", Joanna Chmielewska

„Zbrodnia w efekcie”,
Joanna Chmielewska

W EFEKCIE zranionych uczuć krewkiej niewiasty i znajdującej się pod ręką maniacko ostrzonej łopaty (1)*, w ogródku działkowym (3)* zostaje popełniona zbrodnia.

W EFEKCIE chęci wykopania rozrastającego się gwałtownie bambusa (4)*, 10 lat później nowi właściciele tego ogródka odkrywają bezgłowy szkielet. Ku zdziwieniu policyjnych techników, pozostałe części zachowały się w aż nazbyt idealnym stanie.

W EFEKCIE działalności ogrodniczej w sąsiednim ogródku działkowym, po kolejnych 5 latach odnaleziona zostaje dla odmiany czaszka bez ciała (2)*.

W EFEKCIE intensywnych działań policji i wspierających ją służb, udaje się ustalić ważną rzecz. Bezgłowy szkielet i „samotna” czaszka stanowiły kiedyś jedną całość. Ale kim był ten nieszczęśnik, którego tak brutalnie potraktowano? I kto go zabił? Komisarz Woźniak, którego wezwano na miejsca obu makabrycznych znalezisk, stawia sobie za cel poznanie odpowiedzi na te trudne pytania.

W EFEKCIE niespodziewanie wychodzących na jaw wiadomości o legatach po 2 różnych dalekich krewnych, życie części osób zamieszanych w sprawę tajemniczych zwłok dodatkowo się komplikuje. Czy uda im się rozwiązać te problemy?

„Zbrodnia w efekcie” to jedna z ostatnich książek napisanych przez Joannę Chmielewską przed jej śmiercią. Mieszanka elementów kryminału, thrillera i komedii z drobnymi elementami romansu daje W EFEKCIE to, co fani twórczości tej autorki tak dobrze znają i uwielbiają: książkę, od której trudno się oderwać. A odpowiedzi na pytania stawiane sobie przez komisarza Woźniaka oraz rozwiązanie „sprawy spadku” okazują się zaskakujące… Na tyle, że jeśli dzieło to jest waszym pierwszym spotkaniem z utworami Joanny, to niemal na pewno będziecie chciał sięgnąć po inne napisane przez nią książki.

Miłego czytania! Mam tylko jedną dobrą radę: nie sięgajcie po tę książkę wieczorem. No chyba, że właśnie chcecie spędzić daną noc, nie śpiąc – wtedy będzie to dla was lektura idealna.

*numery „dowodów zbrodni” w dokumentacji zdjęciowej

„Crime in Effect”,
Joanna Chmielewska
(Polish edition)

IN EFFECT of the hurt feelings of an impetuous woman and a maniacally sharpened shovel at hand (1)*, a crime is committed in an allotment garden (3)*.

IN EFFECT of wanting to dig up the rapidly growing bamboo (4)* 10 years later, new owners of this garden discover a headless skeleton. To the surprise of police technicians, the other parts of it have survived in an all-too-perfect condition.

IN EFFECT of gardening activities in the neighbouring allotment garden, after another 5 years, a skull without a body (2)* is found for a change.

IN EFFECT of the intensive activities of the police and the services supporting it, it is possible to establish an important thing. The headless skeleton and the „lonely” skull were once a whole. But who was this unfortunate person who had been so brutally treated? And who killed him? Commissioner Woźniak, who was called to the sites of both gruesome finds, aims to find out the answers to these difficult questions.

IN EFFECT of unexpectedly coming to light information about legates after 2 different distant relatives, the lives of some people involved in the case of the mysterious corpse are further complicated. Will they manage to solve these problems?

„Crime in Effect” is one of the last books written by Joanna Chmielewska before her death. The mix of elements of detective story, thriller, and comedy with small elements of romance gives IN EFFECT what fans of this author’s work know so well and love: a book that is difficult to tear yourself away from. And the answers to the questions posed by Commissioner Woźniak and the solution of the „case of inheritance” turn out to be surprising… So much so that if this work is your first meeting with Joanna’s works, you will almost certainly want to reach for other books that she wrote.

Have a nice reading! I have only one good advice: don’t reach for this book in the evening. Well, unless you just want to spend the night without sleeping – then it will be perfect reading for you.

*numbers of „evidence of a crime” in the photographic documentation