„Zapakowany” kościół
A "packed" church

Jeśli kiedykolwiek odwiedziłeś opactwo Zakonu Cysterskiego w Mogile (Kraków), wiesz pewnie, że na ulicy Klasztornej, naprzeciw klasztoru pod wezwaniem Matki Bożej Wniebowziętej i św. Wacława, znajduje się także drewniany kościół św. Bartłomieja Apostoła. Budynek ten jest jednym z kościołów na Szlaku Architektury Drewnianej w Krakowie.

Ilustracja

(Źródło: Internet)

Jednak od kilku dni ludzie pragnący zobaczyć ten przybytek z bliska czy też wejść do niego nie mogą tego uczynić. Został on dosłownie zapakowany w folię jak wielka paczka! A przynajmniej tak to wygląda z większej odległości, po podejściu nieco bliżej widać, że to nie zwykła folia, lecz foliowe plandeki. Jedynie dach wieży i krzyż, który się na nim znajduje, nie zostały zakryte. Wygląda to tak:

(Zdjęcie autorskie)

Jak sądzisz, dlaczego „zapakowano” Kościół św. Bartłomieja Apostoła?

Odpowiedź

If you have ever visited the Abbey of Cistercian Monastery in Mogiła (Cracow, Poland), you know for sure that on the Klasztorna Street, opposite to the monastery of Our Lady of the Assumption and St. Wacław, there is also the wooden church of St. Bartholomew the Apostle. This building is one of the churches on the Wooden Architecture Trail in Cracow.

Ilustracja

(Source: Internet)

However, for a few days people wishing to see this shrine close up or enter it cannot do so. It was literally wrapped in foil like a big parcel! At least it looks like that from a distance, after approaching a bit closer it can be seen that it was not ordinary foil, but foil tarpaulins. Only the roof of the tower and the cross on it are not covered. It looks like this:

(Author’s picture)

What do you think, why was the church of St. Bartholomew the Apostle „packed”?

Answer