„Zagadki kryminalne. 40 przypadków do rozwiązania”, Ken Weber
"Five-Minute Mysteries 1: 40 Cases of Murder and Mayhem for You to Solve”, Ken Weber

Dziś przedstawię wam kolejny z rzędu zbiorek zagadek. Tym razem jednak są to zagadki nieco innego rodzaju niż te, które zebrane zostały w pozycjach opisanych przeze mnie wcześniej. Dlaczego? Otóż opowiem wam o książce „Zagadki kryminalne. 40 przypadków do rozwiązania”, której autorem jest Ken Weber.
Książka ta jest pierwszym tomem serii zbiorków zagadek kryminalnych napisanej przez Webera. Każdy z opisanych w niej przypadków jest inny. Widzimy więc policjantkę, która źle wykonała swoje obowiązki, fałszerstwo dokumentów związanych z polisą ubezpieczeniową, zamach bombowy, kilka scenariuszy do filmów kryminalnych z błędami wymagającymi poprawienia… i inne pasjonujące historie. Każda z nich wymaga dużego skupienia ze względu na ilość szczegółów, które mogą naprowadzić go na prawidłowe rozwiązanie. Musicie też wykazać się umiejętnością logicznego myślenia. A jeśli jakaś historia okaże się dla was zbyt skomplikowana, zajrzyjcie na stronę zanotowaną na jej końcu. Dlaczego? Otóż ostatnia część książki (po wstępie i wszystkich przypadkach) zawiera rozwiązania. Każda zagadka opatrzona została informacją na której stronie można znaleźć odpowiedź na nią.
Tak więc jeśli macie ochotę wysilić mózg, „Zagadki kryminalne. 40 przypadków do rozwiązania” będzie dla was idealną pozycją. Kto wie, może spodoba się wam na tyle, że sięgniecie po kolejne tomy z tej serii.

Zagadki kryminalne - Weber Ken | Książka w Sklepie EMPIK.COM

Okładka polskiego wydania książki
(Źródło)

Today I will present to you another collection of riddles in a row. This time, however, these are puzzles of a slightly different kind than those that were collected in the items I described earlier. Why? Well, let me tell you about the book „Five-Minute Mysteries 1: 40 Cases of Murder and Mayhem for You to Solve by Ken Weber.
This book is the first in Weber’s mystery collection series. Each of the cases described in it is different. So we see a policewoman who did her job poorly, forgery of documents related to an insurance policy, a bomb attack, several scripts for crime films with errors that need to be corrected… and other exciting stories. Each of them requires a lot of concentration due to the number of details that can lead him to the correct solution. You also need to demonstrate the ability to think logically. And if one of the stories proves too complicated for you, check out the page noted at the end of it. Why? Well, the last part of the book (after the introduction and all cases) contains the solutions. Each puzzle has been provided with information on which page you can find the answer to it.
So, if you want to brainstorm. „Five-Minute Mysteries 1: 40 Cases of Murder and Mayhem for You to Solve will be perfect for you. Who knows, maybe you’ll like it enough to reach for the next volumes in this series.

Cover of the book
(Source)