Zagadka imieninowa
A riddle for the name day

Czy zgadniesz, jaką postać miałam na myśli?

jez jpg

Odpowiedź

Can you guess what character I meant?

jez jpg

Answer