Za kratami
Behind the bars

Usuń 2 zapałki tak, aby uzyskać 3 kwadraty

SONY DSC

Odpowiedź

Remove 2 matches in such a way that you get 3 squares

SONY DSC

Answer