„Wigilia Wszystkich Świętych”, Agatha Christie
"Hallowe'en Party", Agatha Christie

            Hallowe’en, wigilia Wszystkich Świętych. Grupa dzieci i młodzieży zbiera się w domu Roweny Drake w miejscowości Woodleigh Common, aby grać w gry. W trakcie przygotowań do przyjęcia, jedna z obecnych dziewczynek, trzynastoletnia Joyce Reynolds, przechwala się, że jakiś czas wcześniej widziała morderstwo – choć w tamtym momencie nie rozumiała, co dokładnie zobaczyła, a zrozumienie przyszło dopiero po jakimś czasie. Nikt jednak jej nie wierzy. Wszyscy znają ją jako kompulsywną kłamczuchę, a ponieważ jej historia została opowiedziana w obecności autorki kryminałów Ariadne Oliver, inni obecni stwierdzają, że dziewczyna chciała zapewne zainteresować pisarkę swoją osobą. Ale… czy rzeczywiście NIKT jej nie uwierzył? Po przyjęciu Joyce zostaje znaleziona martwa, z głową zanurzoną w wiadrze wody, które wykorzystano w grze „apple bobbing” (polegającej na wyciąganiu jabłek z wody zębami, bez użycia rąk). Pani Oliver postanawia skontaktować się ze swoim przyjacielem, Herkulesem Poirotem. W końcu kto jak nie znany detektyw będzie w stanie rozwiązać tę sprawę? Belg musi się jednak pospieszyć: niedługo później zabity zostaje brat Joyce, Leopold. Chłopiec zostaje znaleziony z głową w strumieniu. Dlaczego ktoś pozbawił życia także jego?

            „Wigilia Wszystkich Świętych” to ciekawa książka, w której Herkules Poirot znów dobrze używa swoich „małych szarych komórek”. I choć w powieści tej nie ma aż tylu zwrotów akcji co w innych utworach o belgijskim detektywie, zakończenie jest tak samo zaskakujące jak w znacznej części z nich. Tak więc – wierni fani Agathy Christie się nie zawiodą, a ci, dla których książka ta będzie pierwszą przygodą z twórczością królowej kryminałów, z pewnością będą chcieli sięgnąć po jej kolejne dzieła.

Wigilia Wszystkich Świętych Christie Agatha

Okładka książki
(Źródło)

Hallowe’en, All Saints’ Eve. A group of children and young people gather at Rowena Drake’s house in Woodleigh Common to play games. As they prepare for the party, one of the girls present, thirteen-year-old Joyce Reynolds, boasts that she saw a murder some time earlier – although at the time she didn’t understand exactly what she had seen, and understanding only came some time later. No one believes her, however. Everyone knows her as a compulsive liar, and since her story was told in the presence of crime fiction author Ariadne Oliver, others present conclude that the girl probably wanted to interest the writer in her person. But… was it really so that NOBODY believed her? After the party, Joyce is found dead, with her head submerged in a bucket of water that had been used in a game of “apple bobbing” (which involves pulling apples out of the water with your teeth, without using your hands). Mrs Oliver decides to contact her friend Hercule Poirot. After all, who if not the famous detective will be able to solve the case? However, the Belgian must hurry up: shortly afterwards, Joyce’s brother Leopold is killed. The boy is found with his head in a stream. Why did someone take his life as well?

“Hallowe’en Party” is an entertaining book in which Hercule Poirot again makes good use of his “little gray cells”. And although there are not as many twists and turns in this novel as in other works about the Belgian detective, the ending is just as surprising as in a large part of them. So – faithful fans of Agatha Christie will not be disappointed, and those for whom this book will be their first adventure with the works of the queen of crime fiction will certainly want to reach for her other works.

Cover of the book
(Source)