Where are we going from here?
Gdzie stąd pójdziemy?

Blackmore’s Night, „Where are we going from here?”

On a long road, miles to go
It’s winding and cold, and it’s covered with snow
But I ask you what we all want to know
Where are we going from here…

Lines on my face, lines on my hands
Lead to a future I don’t understand
Some things don’t go as they’re planned…
Where are we going from here…

Tracing the trails through the mirrors of time
Spinning in circles with riddles in rhyme
We lose our way, trying  to find
Searching to find our way home…
Trying to find our way home…

As the day dies, with tears in our eyes
There’s too few hellos and too many goodbyes
Silence answers our cries…
Where are we going from here…

We’re all on this road, with miles to go
Braving new pathways into the unknown
But who do you ask, when no one really knows
Where we are going from here…

Na długiej drodze, mile do przejścia
Jest wietrznie i zimno i jest przykryta śniegiem
Ale pytam cię o to, co wszyscy chcemy wiedzieć
Gdzie stąd pójdziemy?

Linie na mojej twarzy, linie na moich dłoniach
Prowadzą ku przyszłości, której nie rozumiem
Niektóre rzeczy nie idą tak, jak zostały zaplanowane
Gdzie stąd pójdziemy?

Odszukując ślady poprzez zwierciadło czasu
Wirując w kręgu z wierszowanymi zagadkami
Zgubiliśmy naszą drogę próbując znależć,
Szukając by znaleźć naszą drogę do domu…

Aż dzięń umiera
Ze łzami w naszych oczach
Było w nim zbyt malo powitań a za dużo pożegnań
Cisza odpowiada na nasze krzyki
Gdzie stąd pójdziemy?

Ciągle jesteśmy na tej drodze
Z milami do przejścia
Stawiając czoło nowym drogom w nieznane
Ale kogo zapytasz,
Nikt naprawdę nie wie
Gdzie stąd pójdziemy?

Odszukując ślady poprzez zwierciadło czasu
Wirując w kręgu z wierszowanymi zagadkami
Zgubiliśmy naszą drogę próbując znaleźć…
Próbując znaleźć naszą drogę do domu…