Wakacje
Holidays

Wakacje… Klasyczne, gorące lato. A mimo to właściciele pewnego domu nie wychodzili z niego. Dosłownie: nie ruszali się z domu ani na krok. Zachowywali się bardzo cicho i włączali światła tylko, jeśli wszystkie żaluzje i zasłony były zaciągnięte. Kontynuowali taki styl życia przez kilka dni… A jednak policja i tak ich zatrzymała. Dlaczego? Czy popełnili jakieś przestępstwo i ukrywali się przed karą? A może istniał jakiś inny, „ciekawszy” powód dziwnego zachowania tych ludzi?

Odpowiedź

Holidays… a classic, hot summer. And yet the owners of one house didn’t go out of it. Literally: they didn’t budge out of it. They behaved very quietly and turned the lights on only when all the blinds and curtains were drawn. They continued this lifestyle for a few days… But the police arrested them anyway. Why? Did they commit a crime and were hiding from punishment? Or maybe there was some other, „more interesting” cause of strange behaviour of these people?

Answer