„Uśmiechnij się do zdjęcia…”
"Smile for the picture..."

„Picture, picture, smile for the picture
Pose with your brother, won’t you be a good sister?”

Melanie Martinez, „Dollhouse”

(„Zdjęcie, zdjęcie, uśmiechnij się do zdjęcia
Pozuj ze swoim bratem, czy nie będziesz dobrą siostrą?”)

Spójrz na to zdjęcie – czy wiesz, kto się na nim słodko uśmiecha?

zagadkausmiech

Odpowiedź

„Picture, picture, smile for the picture
Pose with your brother, won’t you be a good sister?”

Melanie Martinez, Dollhouse”

Look at this picture – do you know who’s smiling so sweetly in it?

zagadkausmiech

Answer