Uśmiechnięte buźki
Smiley faces

Spójrz na to zdjęcie. Mamy tu uśmiechnięte buźki ułożone w 2 rzędach – pionowym i poziomym. Jak przesunąć 1 buźkę tak, aby zarówno w poziomym, jak i w pionowym rzędzie było ich po 4?

SONY DSC

Odpowiedź

Zadanie jest właściwie bardzo proste.
Wystarczy wziąć niebieską buźkę z pionowego rzędu…

…i położyć ją na żółtej buźce.

SONY DSC

Look at this photo. We have smiley faces here, arranged 2 rows – a vertical one and a horizontal one. How to move 1 smiley face so that there are 4 of them both in the horizontal and in the vertical row?

Answer

The task is really very simple.
It’s enough to take the blue smiley face from the vertical row…

…and put it on the yellow one.

SONY DSC