Uśmiechnięte buźki
Smiley faces

Spójrz na to zdjęcie. Mamy tu uśmiechnięte buźki ułożone w 2 rzędach – pionowym i poziomym. Jak przesunąć 1 buźkę tak, aby zarówno w poziomym, jak i w pionowym rzędzie było ich po 4?

SONY DSC

Odpowiedź

Look at this photo. We have smiley faces here, arranged 2 rows – a vertical one and a horizontal one. How to move 1 smiley face so that there are 4 of them both in the horizontal and in the vertical row?

Answer