„Trzynaście zagadek”, Agatha Christie
"The 13 Problems", Agatha Christie

    Grupa ludzi – spokrewnionych lub zaprzyjaźnionych ze sobą – spotyka się regularnie. Każde z nich ma za zadanie opowiedzieć historię kryminalną, której rozwiązanie zna, nie wyjawiając go przy tym. Pozostali uczestnicy tej gry towarzyskiej muszą z kolei odgadnąć, dlaczego dana sytuacja skończyła się tragicznie. Jedną z tych osób jest panna Marple – miła, spokojna stara panna. Nikt właściwie nie zwraca na nią uwagi w trakcie gry, choć równocześnie wszyscy starają się być dla niej mili. A jednak to właśnie ona odnajduje poprawne rozwiązania wszystkich zagadek. I nikt, nawet były komisarz Scotland Yardu będący jednym z członków Klubu Wtorkowych Spotkań, nie umie zrobić tego lepiej niż ona.

    Panna Marple to jedna z najbardziej znanych postaci wykreowanych przez Agathę Christie. Z pozoru zupełnie zwyczajna kobieta zachowująca się w sposób typowy dla osób jej pokroju. Jednak w obliczu zagadek kryminalnych pokazuje swoje drugie oblicze. Wychodzi na jaw jej bystrość, umiejętność szybkiego łączenia faktów, które z pozoru nie wiążą się ze sobą oraz dobra pamięć – to właśnie wspomnienie zdarzenia podobnego do tego, którego dotyczy dana opowieść, umożliwia jej dotarcie do rozwiązania. I właśnie te cechy sprawiają, że staruszka jest tak lubiana przez czytelników prozy Agathy Christie, w tym przeze mnie. Do czytania „Trzynastu zagadek” może was zachęcić także język, jakim ta powieść została napisana: prosty, łatwy do zrozumienia, a jednocześnie dobrze dopasowany do wypowiedzi konkretnych osób, wywodzących się z różnych środowisk.

    „Trzynaście zagadek” to powieść WARTA PRZECZYTANIA dla wszystkich fanów Agathy Christie, ale także dla tych, którzy chcą zacząć swoją przygodę z jej dziełami. Wydanie, w którego posiadaniu jestem, zostało wypuszczone na rynek księgarski przez Wydawnictwo Dolnośląskie. A więc… jeśli podobnie jak ja lubicie rozwiązywać zagadki kryminalne, wejdźcie do świata panny Marple. Nie będziecie żałować tej decyzji – mogę was o tym zapewnić.

Znalezione obrazy dla zapytania 13 zagadek wydawnictwo śląskie

Zdjęcie okładki polskiego tłumaczenia (obraz z grafiki Google)
Picture of the cover of the Polish translation (image from Google graphics)

A group of people – related to or friendly with each other – meets regularly. Each of them is to tell a crime story, the solution of which they know, not revealing it. In turn, the rest of participants of that game have to guess why the given situation ended in the tragic way. One of those people is Miss Marple – a kind, calm spinster. Nobody really pays any attention to her during the game, though everybody tries to be nice to her. But it is really her who finds a correct solutions of all the mysteries. And nobody, not even the ex-Commissioner of Scotland Yard being the member of the Tuesday Night club, can do that better than her.

Miss Marple is one of the most known characters created by Agatha Christie. Seemingly an ordinary woman, behaving in a way typical for people of her sort. But when she faces crime mysteries, she shows her other side. Her brightness, ability to connect facts which seem not to be connected with each other and good memory come out – it is the memory of the occurrence resembling the one from the given story that helps her come to the solution. And those characteristics make the old lady so liked by Agatha Christie’s prose, myself included. The other thing that can encourage you to read “The 13 Problems” is the language in which it is written: plain, easy to understand, and well fitted to the talk of the specific characters coming from different environs at the same time.

“The 13 Problems” is a novel WORTH READING for all Agatha Christie’s fans, but also for those who want to start their adventure with her works. The issue that I possess was released on the book market by Wydawnictwo Dolnośląskie. And so… if you are keen on solving crime mysteries just like I am, com into Miss Marple’s world. You will not regret this decision – I can assure you of that!