Trudna decyzja
A hard decision

Igrzyska Olimpijskie. Słynna polska lekkoatletka wzięła udział w zawodach w skoku w dal. Skoczyła, jak zwykle, bardzo dobrze – wynik, jaki osiągnęła, dałby jej drugie miejsce. Jednak sędziowie oceniający uczestników długo wahali się nad przyznaniem jej nagrody. Wszyscy, jak jeden mąż, w zamyśleniu przyglądali się śladowi pozostawionemu przez ciało kobiety na piasku skoczni. W końcu, pod naciskiem reprezentacji Węgier, postanowili, że nie uznają osiągniętego przez nią wyniku. W wyniku tej decyzji spadła ona z drugiego miejsca na dwunaste. Dlaczego tak się stało? Czy zawodniczka popełniła podczas skoku jakiś błąd? A może to sędziowie się pomylili? I czemu reprezentanci Węgier wtrącali się w ich decyzje?

Eliżbieta Duńska-Krzesińska /Agencja FORUM

Źródło zdjęcia: https://eurosport.interia.pl/

Odpowiedź

Olympic Games. The famous Polish athlete took part in the long jump competition. She jumped, as usual, very well – the result she achieved would give her second place. However, the judges assessing the participants hesitated in awarding the prize for long. All as one, they looked thoughtfully at the trail left by the woman’s body on the sand of the hill. Finally, under pressure from the Hungarian team, they decided that they would not recognize the result that she had achieved. As a result of this decision, she fell from the second place to the twelfth. Why did this happen? Did the competitor make a mistake during the jump? Or maybe the judges made a mistake? And why did the representatives of Hungary interfere in their decisions?

Eliżbieta Duńska-Krzesińska /Agencja FORUM

Source of the photo: https://eurosport.interia.pl/

Answer