„Taxi frei?”, Angelika Bohn
"Taxi frei?", Angelika Bohn

Zanim przedstawię wam moją dzisiejszą propozycję, mam do Was dwa pytania:       

  1. Czy uczycie się niemieckiego?
  2. Jakie książki lubicie najbardziej?

Jeśli na pierwsze pytanie  odpowiedzieliście „tak”, a na drugie „kryminały”, „horrory” lub „romanse”, to mam coś, co może się Wam spodobać: książkę „Taxi frei?” Angeliki Bohn, która ukazała się nakładem wydawnictwa Edgard.

Poznajcie Felixa, taksówkarza z Monachium. Nudna praca, prawda? Dotąd jednak nie znalazł innej. Dlaczego? Bo w trakcie studiów włamał się do systemów bezpieczeństwa kilku dużych firm, aby wykazać ich zawodność. W związku z tym został wyrzucony z uczelni, a niedługo później aresztowany. Kiedy w  końcu opuścił więzienie, jedyną firmą skłonną go zatrudnić było właśnie przedsiębiorstwo taksówkarskie. Jednak pewnego dnia „łowca głów” z branży informatycznej zaproponował mu pracę. Dzień przed rozmową kwalifikacyjną współlokator Felixa zapytał go, czy aby na pewno chce tam pracować. Dlaczego? Ponieważ w gazecie, którą akurat czytał, była informacja o tajemniczym zaginięciu dwóch pracowników tej firmy. Mimo to, główny bohater postanowił wybrać się na rozmowę. Jednak już na miejscu sam zaczął mieć wątpliwości. Dlaczego to właśnie on miałby zostać wybrany na to konkretne stanowisko? Nie ukończył studiów, nie miał żadnego doświadczenia w tej branży… Podczas czytania tej książki możecie pomóc Felixowi zdecydować, czy powinien przyjąć ofertę pracy – oraz dokonać kilku innych wyborów mających wpływ na rozwój akcji! Zależnie od podjętych przez niego (i przez Was) decyzji, opowieść przerodzi się w kryminał, horror, lub romans.

Jak czytać „Taxi frei”? To proste. Po przeczytaniu rozdziału pierwszego, decydujecie czy Felix ma przyjąć ofertę pracy, czy też nie i kierujecie się do odpowiedniego rozdziału (drugiego lub trzeciego), powiązanego z dokonanym wyborem. Podobnie postępujecie za każdym razem, kiedy na końcu danego rozdziału zobaczycie dwie możliwości postępowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu możecie przeczytać nie jedną, a dwanaście historii. W książce znajdziecie także zadania ułatwiające opanowanie nowego słownictwa i struktur gramatycznych w języku niemieckim, a także ćwiczenie czytania ze zrozumieniem.

Okładka książki Niemiecki Gamebook z ćwiczeniami Taxi frei? Angelika Bohn

Okładka książki „Taxi frei”
(Źródło)

Before I introduce my today’s suggestion, I have two questions to you:

  1. Are you learning German?
  2. What genre of books do you like the most?

If you answered the first question with “yes”, and the second one with „crime novels”, „horror novels” or „romances”, here is something you might like: „Taxi frei?”, a book by Angelika Bohn, which was released by Edgard publishing house.

Meet Felix, the taxi driver from Munich. A boring job, right? So far, however, he has not found another. Why? Because during his studies, he broke into the security systems of several large companies to prove their unreliability. As a result, he was expelled from the university, and arrested shortly thereafter. When he finally left prison, the only business willing to hire him was the taxi company. One day, however, a „head-hunter” from the IT industry offered him a job. The day before the job interview, Felix’s roommate asked him whether he really wanted to work there. Why? Because in the newspaper that he was reading, there was information about the mysterious disappearance of two employees of the company. Despite this fact, the protagonist still decided to go to the interview. However, on the spot, he himself began to have doubts. Why would he, of all people, be chosen for this particular position? He did not finish his studies, he had no experience in this industry… As you read this book, you can help Felix decide if he should accept the job offer – and make a few other choices that will influence the development of the plot! Depending on the decisions made by him (and by you), the story will turn into a crime story, horror, or romance.

How to read „Taxi frei”? It’s easy. After reading chapter one, you decide whether Felix is ​​to accept the job offer or not and proceed to the appropriate chapter (the second or third one), related to your choice. You do likewise each time you see two options at the end of a chapter. Thanks to this solution, you can read not one, but twelve stories. In the book you will also find exercises to help you learn new vocabulary and grammatical structures in German, as well as practice reading comprehension.

Okładka książki Niemiecki Gamebook z ćwiczeniami Taxi frei? Angelika Bohn

Cover of the book „Taxi frei?”
(Source)