Tajemnicza karta
A mysterious card

Jaką kartę trzeba dołożyć, aby uzupełnić ten zestaw?

SONY DSC

Odpowiedź

What card do you need to add to complete this set?

SONY DSC

Answer