Szopki w klasztorze franciszkanów (Katowice-Panewniki)
Nativity scenes in the Franciscan monastery (Katowice-Panewniki)

Panewniki to część Katowic, położona w zachodnim rejonie miasta, w dzielnicy Ligota-Panewniki, nad rzeką Kłodnicą. Pierwotnie (od XVI wieku) istniały jako osobna miejscowość, pod nazwą Panewnik. Początek obecności franciszkanów na tym terenie datuje się na 1902 rok. Pojawili się oni tam z inicjatywy proboszcza bogucickiego ks. Ludwika Skowronka, który częściowo pokrył koszty zakupu gruntów pod kościół i klasztor. Jako pierwsi do wsi przyjechali ojcowie Kamil Bolczyk i Wilhelm Rogosz. Pierwszą siedzibą franciszkanów był budynek przy ulicy Panewnickiej 439 w Starych Panewnikach. Po wybudowaniu w latach 1905–1908 klasztoru i kościoła oo. franciszkanów Panewniki stały się ważnym ośrodkiem kultu religijnego dla okolicznych miejscowości. Obecnie kościół w Panewnikach ma status Bazyliki Mniejszej – został podniesiony do tego statusu przez papieża Pawła VI w 1974 roku. Jest też kościołem parafialnym parafii św. Ludwika Króla i Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny.

W bazylice można zobaczyć jedną z największych szopek w Europie. Ma ona 18 metrów wysokości i 15 metrów szerokości, ustawiona jest za głównym ołtarzem. Mieści się w niej około 120 figur, których ustawienie – wraz z przygotowaniem tła przedstawiającego grotę, miasto i niebo z migającą gwiazdą – trwa około 3 tygodni. Ciekawym elementem instalacji jest figura świętego Franciszka, która co pewiem czas uruchamia znajdujący się przy niej niewielki dzwonek. Całość można zobaczyć od 25 grudnia 2023 r. do 2 lutego 2024 r.):

  • od poniedziałku do soboty – w godzinach 6:00-19:30 (do zamknięcia bazyliki po wieczornej Mszy Świętej);
  • w niedziele i święta od 5:30 do 20:45 (do zamknięcia bazyliki po wieczornej Mszy Świętej)

W 2023 roku budowa tej szopki zbiegła się z jubileuszem powstania pierwszej szopki, zbudowanej przez św. Franciszka z Asyżu w 1223 roku w Greccio (Włochy).

U franciszkanów w Panewnikach znajdują się także 2 inne szopki – ruchoma i żywa. Od 25 grudnia 2023 r. do 7 stycznia 2024 r. będą one otwarte codziennie w godzinach 10:00-19:00.  Z kolei od 8 stycznia do 2 lutego od poniedziałku do piątku można je będzie zobaczyć w godzinach 10:00-18:00, a w sobotę i niedzielę – od godz. 10:00 do 19:00. Oprócz tego można zobaczyć wystawę miniaturowych szopek z różnych stron świata.

Filmik pokazuje wnętrze kościoła i szopkę za głównym ołtarzem. Zdjęcia tej i dwóch pozostałych szopek możecie zobaczyć tutaj: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/szopki-w-klasztorze-franciszkanow-katowice-panewniki/

Panewniki is a part of Katowice, located in the city’s western area, in the district of Ligota-Panewniki, by the Kłodnica River. Originally (since the 16th century), it existed as a separate locality, under the name of Panewniki. The beginning of the Franciscans’ presence in the area dates back to 1902. They appeared there on the initiative of the Bogucice parish priest, Rev. Ludwik Skowronek, who partly covered the costs of purchasing the land for the church and monastery. The first to arrive in the village were Fathers Kamil Bolczyk and Wilhelm Rogosz. The initial premises of the Franciscans were a building at 439 Panewnicka Street in Stare Panewniki. After the construction of the Franciscan monastery and church between 1905 and 1908, Panewniki became an important religious centre for the neighbouring villages. Today, the church in Panewniki is a Minor Basilica – it was elevated to this status by Pope Paul VI in 1974. It is also the parish church of the parish of St Louis the King and the Assumption of the Blessed Virgin Mary.

The basilica features one of the largest nativity scenes in Europe. It is 18 metres high and 15 metres wide and is set up behind the main altar. It houses around 120 figures, which take around three weeks to set up – including the preparation of the background depicting a cave, a town and the sky with the twinkling star. An interesting element of the installation is the statue of St Francis, which periodically activates a small bell next to it. The entire installation can be seen from 25 December 2023 to 2 February 2024):

  • from Monday to Saturday from 6:00 a.m. to 7:30 p.m. (until the Basilica closes after evening Mass)
  • on Sundays and public holidays from 5:30 a.m. to 8:45 p.m. (until the Basilica closes after evening Mass)

In 2023, the construction of this nativity scene coincided with the jubilee of the first nativity scene, built by St Francis of Assisi in 1223 in Greccio (Italy).

At the Franciscan monastery in Panewniki, there are also 2 other nativity scenes – a moving one and a live one. From 25 December 2023 to 7 January 2024, they will be open daily from 10 a.m. to 7 p.m. From 8 January to 2 February, in turn, they will be open from 10 a.m. to 6 p.m. from Monday to Friday, and from 10 a.m. to 7 p.m. on Saturday and Sunday. In addition, you can see an exhibition of miniature nativity scenes from around the world.

The video shows the interior of the church and the nativity scene behind the main altar. You can see photos of it and the other two nativity scenes here: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/szopki-w-klasztorze-franciszkanow-katowice-panewniki/