Stołeczny Cyrk Budapesztu (Fővárosi Nagycirkusz), 2019
Capital Circus of Budapest (Fővárosi Nagycirkusz), 2019

Czy lubicie chodzić do cyrku? Ja tak. Klauni, występy akrobatyczne, magicy… Od zawsze uwielbiałam tego rodzaju przedstawienia. Jeśli wy też, to właśnie znalazłam coś, co z pewnością wam się spodoba.

Stołeczny Cyrk Budapesztu (węg. Fővárosi Nagycirkusz) powstał w 1889 roku. Od tego czasu kilkukrotnie zmieniał lokalizację – aktualnie znajduje się w Parku Miejskim Városliget, obok Zoo. Dzięki temu, że znajduje się on w zamkniętym budynku, przedstawienia mogą odbywać się o każdej porze roku, niezależnie od pogody.

Kiedy kilka dni temu przyjechałam do Budapesztu, udało mi się odwiedzić Cyrk i zobaczyć jedno z okresowych przedstawień, które są w nim obecnie wystawiane: „FlyingCircus” („Latający Cyrk”; można je zobaczyć codziennie od 20.04.2019 do 08.09.2019). Prowadzi je Kristan Kristof, światowej sławy żongler z rekordem Guinessa na koncie: udało mu się wyrzucić w powietrze 3 pudełka od cygar jednocześnie i wykonać nimi 4 pełne obroty w taki sposób, że powróciły na pozycje, z których zaczęły swój lot. Oprócz niego w „FlyingCircus” występują także:

 • Natalino Giovanni Huasca, klaun z Włoch występujący pod pseudonimem Fumagalli
 • Daniel Golla, Niemiec sterujący modelami samolotów
 • Trio Dandy z Rosji ze swoimi akrobacjami na poprzeczce
 • Jana i Joschi Posna z Niemiec oraz ich tańczące pudle
 • Anastasia Trushina, rosyjska artystka, dzięki której świat na chwilę staje na głowie – a raczej na rękach
 • Lena Dolinskaya z Ukrainy, wykonująca akrobacje na żyrandolu
 • Trio Arabey – trzy utalentowane dziewczęta z Rosji, układające ze swoich ciał piramidy
 • Mongol Circus Production z Mongolii; ich występy ze skakankami i kulami zapierają dech w piersiach
 • Oleg Spigin z Rosji – w trakcie jego występu świat staje na głowie i rękach, a także zawisa w powietrzu… na trapezie
 • Trio Sárközi z Węgier, żonglerzy

Całość trwa 2 godziny, z 15-minutową przerwą. Dodatkową atrakcją była orkiestra grająca na żywo i śpiewaczka pojawiająca się razem z niektórymi artystami. Poniżej możecie zobaczyć fragmenty występu Trio Sárközi oraz jednego z dwóch występów Mongol Circus Production (show ze skakankami). Na początku wpisu dodałam zdjęcia z tych dwóch popisów oraz show Mongol Circus Production z kulami i występu Leny.

Do you like going to the circus? I do. Clowns, acrobatic performances, magicians… I’ve always loved this kind of shows. If you have too, then I’ve just found something that you will definitely like.

Capital Circus of Budapest (Hung.: Fővárosi Nagycirkusz) was founded in 1889. From that time, it’s changed the location several times – it’s currently located in the Városliget City Park, next to the Zoo. Thanks to the fact that it’s located in a roofed building, shows can take place at any time of the year, regardless of the weather.

When I came to Budapest a few days ago, I managed to visit the Circus and see one of the periodic shows currently being staged there: „FlyingCircus” (it can be seen daily from April 4, 2019, to September 8, 2019). It’s run by Kristan Kristof, a world-famous juggler with a Guinness record on the account: he managed to throw 3 cigar boxes in the air at the same time and make them make 4 full turns so that they returned to the positions from which they began their flight. In addition to him, in “FlyingCircus” there perform also:

 • Natalino Giovanni Huasca, a clown from Italy performing under the pseudonym Fumagalli
 • Daniel Golla, German controlling aircraft models
 • Dandy Trio from Russia with their acrobatics on the bar
 • Jana and Joschi Posna from Germany and their dancing poodles
 • Anastasia Trushina, a Russian artist thanks to whom the world bends over backwards to its head – or rather to its hands – for a moment
 • Lena Dolinskaya from Ukraine, performing acrobatics on a chandelier
 • Arabey Trio – three talented girls from Russia, creating pyramids from their bodies
 • Mongol Circus Production from Mongolia; their performances with jump ropes and balls take your breath away
 • Oleg Spigin from Russia – during his performance the world stands on its head and hands, and also hangs in the air… on the trapeze
 • Sárközi Trio from Hungary, jugglers

The whole thing lasts for 2 hours, with a 15-minute interlude. An additional attraction was an orchestra playing live and a female singer showing up together with some of the performers. Below you can see fragments of the Sárközi Trio’s performance and one of the two performances of Mongol Circus Production (show with skipping ropes). At the beginning of the post, I added photos from these two performances, as well as the Mongol Circus Production’s show with the balls and Lena’s performance.