Stary wielorybnik
The old whaler

Kapitan Cook rozgląda się, stając na pokładzie swojego statku wielorybniczego. Załoga krząta się w pośpiechu, przygotowując się do kolejnej wyprawy. Wszyscy bardzo się spieszą: czas wypłynięcia zbliża się nieubłaganie. Nagle wilk morski orientuje się, że coś jest nie w porządku. Czegoś brakuje. Szybkim krokiem przemierza pokład i staje gwałtownie. Oczywiście! Już wie, czego nie ma. Podchodzi do jednego z marynarzy.

– GDZIE JEST ŚWINIA?! – krzyczy. – Baranie, znów zapomniałeś załadować świnię na pokład?!

                Przerażony nagłym atakiem przełożonego, mężczyzna bąka „Przepraszam, sir!” i zbiega na ląd. Po chwili wraca, prowadząc na postronku prosiaka. Przywiązuje go do kołka i szybko wraca do wykonywanej wcześniej czynności, aby nie narazić się więcej na gniew kapitana.

                Prosiak jest dla załogi tego statku bardzo ważny, lecz nie ma on służyć jako posiłek. Zostanie wykorzystany w innym celu, nieco mniej oczywistym. Po co ma on przebywać na pokładzie?

Odpowiedź

Captain Cook looks around, standing on the deck of his whaling ship. The crew is busy in a hurry to prepare for the next trip. Everyone is really in a hurry: the time of departure is approaching inexorably. Suddenly, the sea wolf realizes that something is wrong. Something is missing. He traverses the board briskly and stops violently. Of course! He knows what is not there. He approaches one of the sailors.

– WHERE’S THE PIG?! – He shouts. – You fool, did you forget to load the pig on the board again?!

Terrified by the sudden attack of the superior, the man mumbles, „Excuse me, sir!” and coincides ashore. After a while he is back, leading a pig on a halter. He ties it to the pin and quickly returns to the previously performed action, so as not to expose himself to the captain’s anger anymore.

Pig is very important to the crew of this ship, but it does not have to serve as a meal. It will be used for a different purpose, a little less obvious one. What does it have to stay on the board for?

Answer