Sekrety wojny
The secrets of war

Średniowieczna Francja, czasy jednej z wojen rozgrywających się w tym kraju. Miasto Mayon jest oblężone, zapasy się kurczą. Książę de Richelieu, wielki smakosz, jest tym niepocieszony: produkty, które są dostępne w spiżarniach, zdecydowanie nie odpowiadają jego gustowi. Jednak dzięki pomysłowości nadwornego kucharza powstaje z nich coś, co wkrótce stanie się bardzo znane i pozostanie takie do naszych czasów. Co to takiego?

Odpowiedź

Medieval France, the times of one of the wars taking place in this country. The city of Mayon is under siege, the stocks are shrinking. Duc de Richelieu, the great gourmet, is disconsolate about it: the products that are available in pantries definitely do not suit his taste. However, thanks to the ingenuity of the court cook, they are made into something that will soon become very well-known and will remain so until our times. What is that?

Answer