Prawdziwy wiek?
The real age?

     Monika Cebej, główna bohaterka tej zagadki, postanowiła urządzić przyjęcie – niedawno miała osiemnaste urodziny, a w końcu miała trochę wolnego czasu. Nic dużego: zaprosiła tylko swojego najlepszego przyjaciela, kuzynkę i jedną z koleżanek z klasy. W trakcie przyjęcia chłopak nagle powiedział:

– Hej, Monika! Wiesz co? Ty masz niby 18 lat, tak? Ale właściwie masz… 1100.

Nasza bohaterka zastanowiła się przez chwilę i uśmiechnęła się. Jej przyjaciel był „geniuszem matematycznym” i często nawiązywał do ulubionego przedmiotu w najmniej spodziewanych momentach, jak teraz.

– Tak, masz rację…

Kuzynka Moniki popatrzyła na nią zdziwiona.

– O czym on mówi? – zapytała. W odpowiedzi dziewczyna napisała na kartce swoje inicjały i pokazała jej.

– Teraz rozumiesz?

– Cóż, teraz tak.

Co miał na myśli przyjaciel Moniki?

Monika Cisek

Odpowiedź
.

Monika Cebej, the main character of this riddle, decided to throw a party – she had had eighteen birthday not long ago and finally had some more free time. Nothing big: she only invited her male best friend, her female cousin and one of the girls from her class. During the party the boy suddenly said: ‘Hey, Monika! You know what? You’re supposed to be 18 years old, aren’t you? But you’re really… 1100 years old.’ Our character wondered for a while and smiled. Her friend was a ‘Maths genius’ and often referred to his favorite subject in the most surprising moments, like now.

‘Yeah, you’re right…’

Monika’s cousin looked at her in surprise.

‘What’s he talking about?’, she asked. In answer, the girl wrote her own initials on the sheet of paper and showed them to her.

‘Do you understand now?’

‘Well.. now I do.’

What did Monika’s friend mean?

Monika Cisek

Answer