Pozytywka mojego dziadka
My grandfather's music box

„Hide and Seek” – music box version

Źródło: Youtube

Niedawno dostałam książkę „Zbiór niedrogich gier szkoleniowych” Mary Scannell i Jima Caina. Przeczytałam w niej taką zagadkę:

„Dostałem od dziadka pozytywkę. Gra bardzo ładnie, ale nie zawsze udaje mi się ją uruchomić. Zależy, co się do niej włoży. Można na przykład nasypać do niej migdałów, i wtedy gra. Gdy włoży się do niej pomidora, gra dwa razy ładniej, a gdy fasolę – nawet trzy razy ładniej. Nie można natomiast pomidora zastąpić ogórkiem, a fasoli groszkiem, bo wtedy nie zagra w ogóle. Co chcielibyście umieścić w pozytywce, aby sprawdzić, czy działa?”

Odpowiedź

I’ve recently got a book “The Big Book of Low-Cost Training Games” by Mary Scannel and Jim Cain. I read such a riddle in it:

“I got a music box from my father. It plays very nicely, but I don’t always manage to activate it. It depends what you put into it. You can e.g. put a small figure of a dove into it and then it plays. When you put a small umbrella into it, it plays twice as nicely, and when you put a picture of a solar farm in – even three times as nicely. But you can’t change a dove for a pigeon, and an umbrella for sunshade, because it won’t play at all. What would you like to place in the music box to check if it works?”

Answer