Porada barmana
The bartender's advice

Frank miał spory problem i postanowił udać się do psychiatry, z nadzieją, że może uzyska pomoc.

– Nie wysypiam się. Za każdym razem kiedy kładę się do łóżka i próbuję zasnąć, nie udaje mi się to – ciągle się boję, że ktoś pod nim jest i zaraz mnie zaatakuje! Długo już tak nie wytrzymam. Czy mógłby mi pan pomóc?

– Oczywiście! Wystarczy, że będziemy się spotykać przez rok, trzy razy w tygodniu, a pozbędzie się pan tego strachu.

– Ile bierze pan za wizytę?

– 50 funtów.

– To dużo pieniędzy… – Frankowi zrzedła mina. – Muszę to przemyśleć.

                Mężczyzna nigdy już nie wrócił do gabinetu tego lekarza, ale kilka miesięcy później przypadkowo spotkał go na ulicy.

– Dlaczego się pan więcej ze mną nie spotkał? – zdziwił się lekarz.

– Barman w moim ulubionym barze wyleczył mnie dużo szybciej i taniej! Zapłaciłem tylko 10 funtów. Za zaoszczędzone pieniądze kupiłem samochód!

– Naprawdę? A jak to zrobił, jeśli mogę spytać?

                Jak brzmiała odpowiedź Franka?

Odpowiedź

Frank had a big problem and decided to go to a psychiatrist, with the hope that he can get help.

„I don’t get enough sleep. Every time I go to bed and try to sleep, I fail to it – I’m always afraid that someone is beneath it and will attack me in a second! I won’t manage like that much longer. Can you help me?”

„Of course! It is enough for us to meet each other for a year, three times a week, and you will get rid of this fear.”

„How much do you charge per visit?”

„50 pounds.”

„That’s a lot of money…” Frank’s face fell. „I need to think about it.”

The man never returned to that doctor’s office, but a few months later, he accidentally met him on the street.

„Why have you not met me anymore?” asked the doctor.

„The bartender at my favorite bar cured me much faster and cheaper! I paid only 10 pounds. I bought myself a car for the money I saved!”

„Really? And as he did, if I may ask?”

What was Frank’s answer?

Answer