Park Gródek, Jaworzno – „Polskie Malediwy”
Park Gródek (Gródek Park)Pa, Jaworzno (Poland) - "the Polish Maldives"

„O, foczka!”
„Nie, skarbie, to nie foczka tylko wyderka.”
Taką właśnie rozmowę między małym chłopcem a towarzyszącą mu kobietą usłyszałam, kiedy siedziałam w altance w Parku Gródek w Jaworznie. „Wyderka” o której rozmawiali to metalowa rzeźba przedstawiająca symbol tego miejsca, nawiązujący do nazwy jednego z kilku znajdujących się tu zbiorników wodnych. Powstały one na miejscu dawnego kamieniołomu, w którym wydobywano dolomit.

Jest to miejsce z licznymi atrakcjami. Znajduje się tu punkt widokowy, z którego można zobaczyć skarpy pozostałe po wydobyciu dolomitu. Jeśli lubicie nurkować, nad jednym ze zbiorników funkcjonuje baza nurkowa. Na jego dnie można zobaczyć m. in. pozostawione przez pracowników kamieniołomu łyżki koparek. Natomiast jeśli wolicie nieco mniej aktywną (i ekstremalną) formę spędzania wolnego czasu, atrakcją dla was może być wspomniany już Zbiornik Wydra. Są na nim kładki spacerowe, znajdujące się tuż nad powierzchnią wody – to właśnie do nich nawiązuje nieoficjalna nazwa Parku,  „Polskie Malediwy”. Jeśli odwiedzicie to miejsce z dziećmi, atrakcją dla nich może być obserwowanie ryb pływających blisko tych kładek, niemal na wyciągnięcie ręki. Na drugim końcu Zbiornika Wydra jest też piaszczysta plaża.

Dodatkowym atutem Parku Gródek jest to, że jest on dobrze dostosowany dla zwiedzających jeżdżących na wózkach inwalidzkich oraz tych, którzy przyjeżdżają do niego z małymi dziećmi. Prowadzi przez niego asfaltowa ścieżka, która w pewnym  momencie przeradza się w szutrowo-kamienistą.

Jeśli po spacerze zgłodniejecie, możecie zjeść obiad w parkowej restauracji.

Więcej zdjęć:
https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/park-grodek-jaworzno-polskie-malediwy/

„Oh, a little seal!”
„No, honey, it’s not a little seal but a little otter.”
This is a conversation between a young boy and a woman accompanying it as I sat in a gazebo in Park Gródek (Gródek Park) in Jaworzno. The „little otter” they were talking about is a metal sculpture depicting the site’s symbol, relating to the name of one of several bodies of water located here. These were created on the site of a former quarry where dolomite was extracted.

This is a place with numerous attractions. There is a lookout point from which you can see the slopes left over from the dolomite extraction. If you like diving, there is a diving base at one of the reservoirs. At its bottom, you can see, among other things, the excavator spoons left behind by the quarry workers. If you prefer a slightly less active (and extreme) form of leisure, the already-mentioned Zbiornik Wydra (Otter Reservoir) may be an interesting attraction for you. There are footbridges on it, just above the surface of the water – this is what the unofficial name of the Park, „Polskie Malediwy” („Polish Maldives”), refers to. If you visit this place with children, it may be an attraction for them to watch the fish swimming close to these footbridges, almost within arm’s reach. There is also a sandy beach at the other end of Zbiornik Wydra.

An additional advantage of Park Gródek is that it is well-suited for visitors in wheelchairs and those who come to the Park with young children. There is a tarmac path leading through it, which at some point turns into a gravel and stone path.

You can have lunch in the park’s restaurant if you get hungry after your walk.

More photos:
https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/park-grodek-jaworzno-polskie-malediwy/