Obsesja na punkcie czerwieni
Obsession with the red color

         Natalia z westchnieniem poprawiła długie, farbowane na krwistoczerwony kolor włosy, które wiatr zdmuchnął jej na twarz. Następnie otworzyła torebkę w neonowym odcieniu tegoż koloru i wyciągnęła z niej klucz do drzwi wejściowych swojego parterowego domku. Mimowolnie uśmiechnęła się, patrząc na czerwony breloczek w kształcie serduszka, który był do nich przyczepiony – prezent od jej chłopaka. Następnie ogarnęła wzrokiem budynek: karmazynowe ściany, purpurowe dachówki, takież okiennice… Cudo! Szkoda, że tak mało ludzi rozumie jej małą obsesję na punkcie czerwonego koloru.

       Wszedłszy do domku, dziewczyna przebiera się: zmienia swoją wiśniową sukienkę (musiała się dziś bardzo elegancko ubrać – oficjalny bankiet w pracy!) na rubinowe dresy i kładzie się na amarantowej sofie. Bierze do ręki leżącą na stoliku książkę „Wszystko czerwone” Joanny Chmielewskiej i zaczyna ją czytać. Już po raz setny, ale nie może przestać. Nie tylko z powodu tytułu i wszechobecnej KRWISTEJ czerwieni występującej jako główny motyw, ale też dzięki humorowi, z jakim zostało napisane to dzieło.

         Po chwili do pokoju wsuwa się Kika, suczka rasy labrador retriever – bodaj chyba jedyne, co w tym domu nie jest czerwone. No, może oprócz tej ślicznej, truskawkowo czerwonej obróżki na jej szyi.

– Co tam, Kika? Zgłodniałaś? Dobrze, dobrze, zaraz dam ci jeść – Natalia niechętnie podnosi się z sofy i idzie do kuchni, gdzie trzyma karmę i wszystko, co jest potrzebne do pielęgnacji jej pupila. Gdy wprowadzała się do tego domu pies jeszcze z nią nie mieszkał i nie przewidziała konieczności posiadania strychu, gdzie mogłaby to wszystko trzymać. Także i tu wszystkie sprzęty mienią się odcieniami czerwieni: szafki, blaty, drzwiczki zmywarki, nawet zlewozmywak.

         A teraz podchwytliwe pytanie: jakiego koloru są schody prowadzące na piętro domu naszej głównej bohaterki? 😉

Odpowiedź

With a sigh, Natalia changed the position of her long, dyed in a blood-red color hair, which the wind blew into her face. Then she opened her purse in the neon shade of the same color and pulled out the key to the door of her bungalow. Involuntarily, she smiled, looking at the red pendant in the shape of a heart which was attached to it – a gift from her boyfriend. Then her eyes swept the building: crimson walls, purple tiles, the shutters in the same shade… A miracle! It’s a pity that so few people understand this little obsession with red color of hers.

Having gone into the house, the girl dresses down: she exchanges her cherry dress (she had to dress up today – an official banquet at work!) for the ruby track suits and lies herself on magenta sofa. She takes the book „All Red” by Joanna Chmielewska lying on the table to her hand and starts to read it. For the hundredth time already, but she can’t stop. Not only because of the title and the ubiquitous BLOOD-red appearing as the main theme, but also because of the humor with which this work was written.

After a moment, Kika, a female labrador retriever, slips into the room – perhaps the only thing in this house that is not red. Well, maybe except for the lovely, strawberry red collar on her neck.

„What’s up, Kika? Have you gotten hungry? Well, well, I’ll give you something to eat,” Natalia reluctantly rises from the couch and goes to the kitchen, where he keeps karma and all that is needed for the care of her pet. When she was moving in to this house, the dog hadn’t been living with her yet and she didn’t foresee the need of having an attic where she could store that all. Also here all the appliances sparkle with shades of red: cabinets, countertops, the dishwasher’s door, even the kitchen sink.

Now a tricky question: what color are the stairs leading to the floor of the house of our main character? 😉

Answer