Notatka
The note

Późny wieczór. Marek, wzięty adwokat, wraca z przyjęcia – jego przyjaciel świętował swoje urodziny. Mężczyzna jest zadowolony… Dobrze się bawił, przynajmniej na chwilę zapomniał o stresie związanym z pracą. Jednocześnie jednak wygląda na zaniepokojonego. Musi koniecznie coś zapamiętać… A jak na złość nie ma pod ręką nic do pisania! W końcu jednak wpada na pewien pomysł. Gdyby ktoś teraz siedział z nim w aucie, usłyszałby powtarzane w kółko słowa: „Anna: kradzież z włamaniem – pobicie – zabójstwo”. Można by powiedzieć: przecież to nic niezwykłego; może ma bronić tej jakiejś Anny w najbliższym czasie i zapomniał, że musi się przygotować? Może przypomniał sobie o tym dopiero w drodze powrotnej z przyjęcia… Ale nie, nie o to chodzi. Po powrocie do domu Marek szybko zapisuje na kartce słowa, które wcześniej powtarzał. Następnie wyciąga komórkę i dzwoni pod pewien numer. Do czego była mu potrzebna ta dziwna notatka?

Odpowiedź

Late evening. Marek, a popular lawyer, returns from the party – his friend celebrated his birthday. The man is happy… He had a lot of fun, forgot about the stress connected to his work – at least for a while. At the same time, however, he looks worried. He desperately needs to remember something… But strangely there is nothing to write with at hand! In the end, however, he comes up with an idea. If someone was now sitting with him in the car, they would hear the words, „Anna: burglary – beating – murder” repeated over and over. You could say: after all, it’s not unusual; maybe he is to defend some Anna in the near future and he forgot that he had to prepare? Perhaps he reminded himself of it only on the way back from the party… But no, it’s not that. After returning home Marek quickly jots down the words that he repeated on a sheet of paper. Then he pulls out a mobile phone and dials a number. What did he need this strange note for?

Answer