Niezastąpiony marynarz
An irreplaceable sailor

„Wykształcenie – brak. Doświadczenie w zawodzie marynarza – brak. Stan zdrowia – dobry…” Mężczyzna zajmujący się rekrutacją załogi łodzi podwodnej po raz kolejny przejrzał informacje na temat proponowanego marynarza. Hm, brak doświadczenia jest nieco zastanawiający. Ale poniżej napisano, że ten rekrut umie się szybko przystosować do nowych warunków, więc właściwie nie powinno być problemów. Co jeszcze? O właśnie. Szybkość reakcji bardzo dobra? Świetnie! Można go przyjąć. Z pewnością będzie przydatny.
Tak więc, choć temu akurat marynarzowi nie spieszyło się zbytnio do rozpoczęcia służby, został do tego niejako zmuszony. Bez niego okręt i jego załoga mogliby mieć duże kłopoty. Dlaczego? Kim był ten tajemniczy osobnik?

Odpowiedź

„Education – lack. Experience in the profession of a sailor – none. Health – good…” A man dealing with the recruitment of a submarine crew once again reviewed the information about the proposed sailor. Hm, the lack of experience is a bit puzzling. But below it was written that this recruit can adapt quickly to new conditions, so there should be no problems. What else? Oh, one more thing. Very good reaction speed? Excellent! He can be accepted. He will certainly be useful.
Thus, although the sailor did not hurry too much to start the service, he was partly forced to do so. Without him, the ship and its crew could be in big trouble. Why? Who was this mysterious individual?

Answer