Muzeum Żywych Motyli, Kraków
Museum of Alive Butterflies, Kraków (Poland)

Czy pamiętacie Cat Museum (Muzeum Kotów), które niedawno opisywałam? Galerię sztuki o kociej tematyce? Jeśli zainteresowało was to miejsce, to mam dla was kolejną ciekawą propozycję: Muzeum Żywych Motyli. Znajduje się ono na ulicy Grodzkiej w Krakowie.

W „zbiorach” tej nietypowej galerii jest kilka różnych gatunków tropikalnych motyli i ciem. Owady mają do dyspozycji dość sporych rozmiarów pomieszczenie z wmontowanymi w ścianę lampami grzewczymi, dzięki którym wewnątrz panuje odpowiednio wysoka temperatura. Ściana ta jest pokryta siatką umożliwiającą im siadanie blisko źródeł światła i ciepła bez ryzyka, że się poparzą. W jednym rogu znajduje się też wysoka roślina doniczkowa, na której mogą siadać. W innym miejscu obsługa ustawiła stolik, a na nim – pojemniki z wodnym roztworem miodu, pożywienie dla okazów. Muzeum ma także 2 „wylęgarnie”, czyli gabloty, w których wiszą poczwarki. Interesujący być fakt, że od czasu do czasu motyle przysiadają na ramionach lub plecach zwiedzających, a przy odrobinie szczęścia także na ich dłoniach. (Ci z was, którzy dłużej śledzą moją stronę, pamiętają pewnie opis motylarni przy Pałacu Schönbrunn w Wiedniu* – tam coś takiego się nie zdarzało!)

Oprócz motyli możecie tu także zobaczyć kilka jaszczurek w terrariach oraz wolno latające papugi (ary i nimfy) i zeberki. Jeśli o to poprosicie, możecie spróbować nakarmić te ptaki ziarnem podawanym przez obsługę obiektu, choć nie zawsze są one chętne do bliskiego kontaktu z ludźmi. Najczęściej po prostu obserwują zwiedzających z drewnianych pali zawieszonych pod sufitem lub z brzegu jednej z 2 fontann ustawionych w pomieszczeniu.

Jeśli jesteście fanami „wirtualnej rzeczywistości”, dodatkową atrakcją będzie dla was możliwość zobaczenia świata oczami ważki i komara za pomocą specjalnych gogli. A na koniec możecie zakupić jedną z kilku książek o motylach albo inną pamiątkę z Muzeum Żywych Motyli.

*A jeśli nie pamiętacie, to możecie o niej przeczytać tutaj: https://monikacisek.pl/motylarnia-schonbrunn/
Możecie także obejrzeć zdjęcia z tego miejsca: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/galeria-motyli-schonbrunn-austria/

Do you remember the Cat Museum that I described recently? A cat-themed art gallery? If you are interested in this place, then I have another interesting proposition for you: Museum of Alive Butterflies. It is located on Grodzka Street in Krakow.

In the „collections” of this unusual gallery, there are several different species of tropical butterflies and moths. The insects have quite a large room with wall-mounted heating lamps, thanks to which the temperature inside is sufficiently high, at their disposal. This wall is covered with a grid that allows them to sit close to sources of light and heat without the risk of getting burned. In one corner there is also a tall potted plant on which they can sit. In another place, the service set up a table, and on it – containers with an aqueous honey solution, food for the specimens. The museum also has 2 „hatcheries”, i.e. showcases in which pupae hang. It is interesting to note that from time to time butterflies sit on the shoulders or backs of the visitors, and with a bit of luck also on their hands. (Those of you who have followed my site for a long time probably remember the description of the Butterfly House at the Schönbrunn Palace in Vienna* – this didn’t happen there!) In addition to butterflies, you can also see several lizards in terrariums and free-flying parrots (macaws and cockatiels) and zebra finches. If you ask for it, you can try to feed these birds grain given by the facility staff, although they are not always willing to close contact with people. Most often they just observe visitors from wooden piles suspended from the ceiling or the edge of one of the 2 fountains arranged in the room.

If you are fans of „virtual reality”, an additional attraction will be for you the opportunity to see the world through the eyes of dragonfly and mosquito with the help of special goggles. And in the end, you can buy one of several books about butterflies or another souvenir from the Museum of Alive Butterflies.

*And if you don’t remember, you can read about it here: https://monikacisek.pl/motylarnia-schonbrunn/
You can also see photos from this place: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/galeria-motyli-schonbrunn-austria/