Muzeum Dobranocek w Rzeszowie
Muzeum Dobranocek (Museum of Bedtime Stories) in Rzeszów

Według opisu z Wikipedii:

Wieczorynka (zamiennie: Dobranocka) – nadawany na antenie radiowej lub telewizyjnej krótki program dla dzieci na dobranoc, w radiu najczęściej w formie słuchowiska, w telewizji jako seriale animowane lub lalkowe. Pierwotnie nazwa ta używana była także na określenie bajek do czytania na dobranoc, np. zbiory dobranocek (wieczorynek), najpiękniejszych dobranocek czy dobranocek na każdy dzień roku.”

W Polsce popularnymi dobranockami w wersji telewizyjnej były polskie seriale takie jak: Przygody kota FilemonaMiś UszatekBolek i LolekReksioDziwne przygody Koziołka Matołka, Plastusiowy Pamiętnik, Przygody Misia Colargola, Mały pingwin Pik-Pok. Popularnością cieszyły się także produkcje zagraniczne: Krecik, Przygody Rozbójnika Rumcajsa, a w latach 90. także na przykład przygody Misia Puchatka i Pszczółki Mai oraz serial Smerfy.

W Rzeszowie, na ulicy Jana Mickiewicza 13, znajduje się niezwykła placówka: Muzeum Dobranocek, jedyne tego rodzaju miejsce w Polsce.  Powstało ono dzięki pomysłowi Wojciecha Jamy, na bazie przekazanych przez niego eksponatów. Można tu znaleźć przedmioty związane z realizacją filmów i seriali pokazywanych jako dobranocki: oryginalne lalki filmowe, projekty, scenariusze, storyboardy i folie animacyjne. W zbiorach znajdują się także przedmioty codziennego użytku ozdobione wizerunkami postaci z tych produkcji: książki, zabawki, figurki, ceramika, walory filatelistyczne, numizmaty, proporczyki, plakietki, przywieszki, artykuły spożywcze i kosmetyczne, opakowania po słodkościach, przezrocza małoobrazkowe, a także filmy na szpulach, kasetach i płytach. W oddzielnej sali można usiąść i obejrzeć odcinki bajek wyświetlane na dużym ekranie. Całe muzeum można zwiedzić za niską cenę: bilet normalny kosztuje 12 złotych, bilet ulgowy – 6 złotych.

Muzeum Dobranocek daje starszym zwiedzającym możliwość przywołania miłych wspomnień z dzieciństwa. Młodsi goście mogą natomiast poznać bajki, które ich rodzice (lub starsze rodzeństwo) oglądali w dzieciństwie, a także zabawki i inne produkty znane starszemu pokoleniu, które teraz już nie są sprzedawane. Jedno jest pewne: każdy znajdzie tu coś dla siebie.

As described in Wikipedia:

Wieczorynka (also: Dobranocka) – a short bedtime program for children broadcast on radio or television, on the radio most often in the form of a radio play, on television as an animated or puppet series. Originally, this name was also used to describe bedtime stories, for example, a collection of bedtime stories, the most beautiful bedtime stories or bedtime stories for every day of the year. „

In Poland, popular bedtime stories in the TV version were Polish series such as Przygody kota Filemona (The Adventures of Filemon the Cat), Miś Uszatek (Floppy Bear), Bolek i Lolek (Bennie and Lennie), Reksio, Dziwne przygody Koziołka Matołka (Strange Adventures of Matołek the Billy-Goat), Mały pingwin Pik-Pok (Little Penguin Pik-Pok). Foreign productions were also popular: Krecik (The Mole), Przygody Rozbójnika Rumcajsa (The Adventures of Rumcajs the Robber), and in the 1990s also the adventures of Winnie the Pooh and Maia the Honey Bee, and the series Smurfs.

In Rzeszów, at 13 Jana Mickiewicza Street, there is an unusual facility: Muzeum Dobranocek (Museum of Bedtime Stories), the only place of its kind in Poland. It was created thanks to the idea of ​​Wojciech Jama, based on the exhibits that he donated. Here you can find items related to the production of films and series shown as bedtime stories: original film dolls, projects, scripts, storyboards, and animation foils. The collection also includes everyday objects decorated with images of characters from these productions: books, toys, figurines, ceramics, philatelic items, numismatic items, pennants, badges, tags, food and cosmetic products, sweets packaging, 35mm slides, as well as films on spools, cassettes and plates. In a separate room, you can sit down and watch the episodes of bedtime programs displayed on the big screen. The entire museum can be visited cheaply: a regular ticket costs 12 zlotys (around 2.53 USD or 2.50 EUR), and a reduced ticket – 6 zlotys (around 1.27 USD or 1.25 EUR).

The Museum of Bedtime Stories gives older visitors the opportunity to recall fond memories of their childhood. On the other hand, younger guests can discover fairy tales that their parents (or older siblings) watched as a child, as well as toys and other products known to the older generation that are no longer sold. One thing is for sure: there is something for everyone here.