Rocznica tureckiego oblężenia Egeru
Anniversary of the Turkish siege of Eger in 1552