Prywatne Muzeum Motoryzacji (Biała Olecka) – motocykle
Private Automotive Museum (Biała Olecka) - motorcycles