Międzynarodowy Turniej Skoków Castle Classic
Castle Classic International Show Jumping Tournament

Węgierskie miasto Miskolc znane jest ze swoich tradycji związanych ze sportami konnymi i wszelkimi wydarzeniami, w których biorą udział te piękne zwierzęta. Dziś opowiem wam o jednym z nich.

Castle Classic International Show Jumping Tournament (Międzynarodowy Turniej Skoków Castle Classic) to jeden z najważniejszych konkursów tego rodzaju. Co roku, w dniach 9-11 sierpnia, arena przy zamku Diósgyőr staje się miejscem rywalizacji najlepszych zawodników Europy Środkowej. 90 osób w różnych grupach wiekowych i ponad 200 koni – dla niektórych z nich, 6-7-letnich, turniej ten jest sportowym debiutem.

Jeśli jesteście miłośnikami koni i wszystkiego co z nimi związane, Castle Classic to wydarzenie, które koniecznie musicie zobaczyć. Choć moja własna wiedza na temat skoków przez przeszkody nie jest w pełni profesjonalna, przyglądanie się kolejnym zawodnikom i ich czworonożnym partnerom sprawiło mi dużą przyjemność – zwłaszcza, kiedy na tablicy z informacjami o danej parze pokazywało się polskie nazwisko jeźdźca… 😉 Przy okazji mam dobrą wiadomość dla tych, którzy być może zastanawiają się skąd wziąć pieniądze na taką przyjemność: wstęp na wszystkie rundy turnieju jest wolny. Poniżej możecie zobaczyć fragmenty kilku przejazdów przez przeszkody.

PS. Jeśli chcecie dowiedzieć się, skąd wzięło się moje zainteresowanie końmi, przeczytajcie moją recenzję książki „Florencja córka Diabła” Joanny Chmielewskiej: https://monikacisek.pl/florencja-corka-diabla-joanna-chmielewska/

PS. 2. Zdjęcia z Castle Classic znajdziecie tutaj: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/miedzynarodowy-turniej-skokow-castle-classic-2019/

The Hungarian city of Miskolc is known for its traditions related to equestrian sports and all events in which these beautiful animals take part. Today I will tell you about one of them.

Castle Classic International Show Jumping Tournament is one of the most important competitions of its kind. Every year, on August 9-11, the arena at the Diósgyőr Castle becomes a place of competition for the best jockeys of Central Europe. 90 people in different age groups and over 200 horses – for some of them, 6-7 years old, this tournament is a sports debut.

If you are lovers of horses and everything related to them, Castle Classic is an event that you must see. Although my knowledge of show jumping is not entirely professional, watching the subsequent competitors and their four-legged partners gave me great pleasure – especially when the Polish name of a rider was showing on the board with information about a given pair… 😉 Additionally, I have good news for those who may be wondering where to get money for such a pleasure from: admission to all rounds of the tournament is free. Below you can see fragments of several passes through the obstacle course.

PS. If you want to get to know where my interest with horses came from, read my review of the book “Florence daughter of Devil” by Joanna Chmielewska: https://monikacisek.pl/florencja-corka-diabla-joanna-chmielewska/

PS. 2. You’ll find photos from Castle Classic here: https://monikacisek.pl/moje-zdjecia/miedzynarodowy-turniej-skokow-castle-classic-2019/