Matemagika
Mathemagic

Jak możesz spowodować jednym ruchem ręki, że to równanie będzie prawdziwe?

Rysunek1

Odpowiedź

.

How  can you make the mathematic operation true with one move of your hand?

Rysunek1

Answer