Mark Twain i nowelka o teściowej
Mark Twain and a short story about mother-in-law

Już od dość dawna nie wstawiałam tu żadnych zagadek związanych z życiem Marka Twaina. Dziś postanowiłam to „naprawić”, w związku z tym, że udało mi się znaleźć pewną ciekawą historyjkę z biografii tego pisarza.
Kiedy zbliżały się urodziny teściowej Twaina, napisał on nowelkę na jej temat. W utworze tym porównał kobietę z gazetą typu dziennik. Małżonka pisarza zdziwiła się tym, co zrozumiałe, i zapytała go o powód takiego określenia. Odpowiedź na jej pytanie była krótka i dowcipna. Czy potraficie domyślić się, skąd przyszedł mu do głowy taki pomysł?

Odpowiedź

I haven’t shared any riddles related to the life of Mark Twain here for quite a long time. Today I decided to „fix” it because I managed to find an interesting story from the biography of this writer.
When Twain’s mother-in-law’s birthday neared, he wrote a short story about her. In this work, he compared a woman with a daily newspaper. The writer’s spouse was surprised by that, which was understandable, and she asked him about the reason for this designation. The answer to her question was short and witty. Can you guess where the idea came from to his head from?

Answer