Co mają ze sobą wspólnego? 3
What do they have in common? 3