„Mądrości Kota Jaśniepana”, Magdalena Gałęzia
"Pearls of Wisdom of His Lordship the Cat", Magdalena Gałęzia

Co zrobić, jeśli zostaniesz przyłapany na psoceniu? Powiedz po prostu, że to nie ty – to wróżki psociły! Nie można udowodnić ich istnienia, ale na szczęście nie ma też dowodów na to, że NIE ISTNIEJĄ. A przecież nikt nie jest winny bez jednoznacznego udowodnienia winy, prawda?
Kiedy nie rzucają na niewinnego kota bezpodstawnych podejrzeń o psoty, ludzie pełnią w kocim życiu wiele funkcji. Ogrzewacz do odpoczywającego kociaka, otwieracz do puszek, podawacz do misek, salon kosmetyczny i fryzjerski, „miąchadełko” (czyli przyrząd do „miąchania” – prościej mówiąc, do miziania, głaskania, czy jak tam chcecie nazwać tę czynność)… Czasem też robi taki człowiek za opiekę zdrowotną, a nawet za trampolinę przy skoku z łóżka na szafę lub lądowaniu w trakcie skoku w drugą stronę. Jest sługą, ale jednocześnie dobrym kumplem – najbardziej uniwersalnym urządzeniem wielozadaniowym, jak mówią koty.
Te i inne przemyślenia na temat kociego życia znajdziecie w książce „Mądrości Kota Jaśniepana”, której autorką jest Magdalena Gałęzia. Oprócz tego w przystępny i dowcipny sposób włączyła ona do swojego dzieła informacje na temat kociej anatomii, tego, jak koty udomowiły człowieka oraz ważnych kocio-tematycznych elementów kultury. Całości dopełniają czarnobiałe ilustracje przedstawiające Kota Jaśniepana w różnych sytuacjach, z jego komentarzami.
„Mądrości Kota Jaśniepana” to książka, którą z czystym sumieniem mogę polecić wszystkim kociarzom – tym „szalonym” i tym nieco bardziej „normalnym”. A nawet jeśli nie jesteście wielkimi wielbicielami kotów, pozycja ta może być przydatna w sytuacjach, w których myślicie sobie: „Potrzebuję sporej dawki śmiechu!”. Jeśli chcielibyście zobaczyć jakie jeszcze kocio-tematyczne produkty (z Kotem Jaśniepanem w roli głównej) ma w swojej ofercie autorka, odwiedźcie jej stronę na Facebooku: https://www.facebook.com/Milozwierz Można na niej także znaleźć ilustracje podobne do tych, które umieściła w tej książce. Miłego czytania!

Mądrości Kota Jaśniepana

Okładka książki
„Mądrości Kota Jaśniepana”

(Źródło)

What should you do if you are caught messing about? Simply say that it wasn’t you – it was the fairies messing about! You can’t prove their existence, but fortunately, there is also no evidence that they DON’T exist. And after all, no one is guilty without conclusive proof of guilt, right?
When they’re not casting unfounded suspicion of mischief on an innocent cat, humans serve many functions in a cat’s life. Warmer to a resting kitten, can opener, bowl feeder, beauty and hairdressing salon, „miąchadełko” (that is, a device for “miąchanie” – in simpler words, for caressing, petting, or whatever you want to call this activity)… Sometimes such a person is also used for health care, or even as a trampoline when jumping from the bed to the wardrobe or landing while jumping the other way. They are a servant, but at the same time a good buddy – a most versatile multi-tasker, as cats say.
These and other thoughts on cat life can be found in the book “Pearls of Wisdom of His Lordship the Cat”, written by Magdalena Gałęzia. In addition, she included information on cat anatomy, how cats domesticated humans, and important cat-themed cultural elements in an accessible and witty way. The entire work is complemented by black and white illustrations depicting His Lordship the Cat in various situations, with his comments.
„Pearls of Wisdom of His Lordship the Cat” is a book that I can recommend with a clear conscience to all cat lovers – the „crazy” ones and the slightly more „normal” ones. And even if you are not a big fan of cats, this item can be useful in situations where you think to yourself, „I need a good dose of laughter!”. If you would like to see what other cat-themed products (starring His Lordship the Cat) the author has on offer, visit her Facebook page: https://www.facebook.com/Milozwierz There you can also find illustrations similar to the ones she has included in this book. Enjoy your reading!

Mądrości Kota Jaśniepana

Cover of the book
„Pearls of Wisdom of His Lordship the Cat”
(Source)